kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh Xuân Canh Tý 2020

VUI HỌC THÁNH KINH XUÂN CANH TÝ 2020

vhtk 

Những gợi  

d01. Các tư tế nói với người Philitinh, để trả lại Hòm Bia Đức Chúa, anh em hãy làm những hình ảnh các khối u của anh em, và hình ảnh các con chuột đang phá phách ở đâu, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Ítraen thì may ra người sẽ nhẹ tay với anh em? (1 Sm 6,5)

 

02. Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất: chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng, các ngươi phải coi những loài này là gì? (Lv 11,29-30)

 

03. Các con chuột bằng vàng được đựng trong đâu? (1 Sm 6,11)

 

04. Khi trả lại Hòm Bia Đức chúa, người Philitinh nộp cho Đức Chúa Năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng, gọi là gì ? (1 Sm 6,4)

 

05. Ngày đó, ngày Đức Chúa đến, con người sẽ ném cho … … … , cho dơi những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ. (Is2,20)

 

06. Người Philitinh trả lại cái gì kềm theo lễ đền tội là năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng ? (1Sm 6,4)

 

07. Những con chuột mà người Philitinh nộp làm của lễ đền tội làm bằng gì?  (1Sm 6,4)

 

08. Theo ngôn sứ Isaia, những người thờ ngẫu tượng, những kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ thế nào ? (Is 66,17)

 

09. Người nào khi trả Hòm Bia Đức Chúa phải nộp lễ đền tội là năm cái khối u bằng vàng và năm con chuột bằng vàng ? (1Sm 6,4)

 

10. Khi nhận lại Hòm Bia Đức Chúa, cùng với lễ phẩm, người Bết Semét dâng những lễ toàn thiêu và tiến những gì hy lễ lên ĐỨC CHÚA, ngày hôm đó ? 1 Sm 6,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

VUI HỌC THÁNH KINH XUÂN CANH TÝ 2020

 

01. Xứ sở (1 Sm 6,5)

02. Ô uế. (Lv 11,29-30)

03. Cái tráp (1 Sm 6,11)

04. Của lễ đền tội (1 Sm 6,4)

05. Chuột chù (Is2,20)

06. Hòm Bia Đức Chúa (1Sm 6,4)

07. Vàng (1Sm 6,4)

08. Chết  (Is 66,17)

09. Philitinh (1Sm 6,4)

10. Hy lễ  (1 Sm 6,15)

 

Hàng dọc : Xuân Canh Tý

 

Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-5-tn-a-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 5 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12). Đức Giêsu nói những lời này chủ yếu với các môn đệ của Ngài, nhưng có thể Ngài cũng muốn nói với cả đám đông tin vào Ngài nữa (Mt 5,1-2). Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu dùng nhiều hình ảnh để diễn tả khuôn mặt của người môn đệ: muối, ánh sáng, một thành phố, một ngọn đèn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-v-thuong-nien-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường niên A

Thắp sáng niềm tin chính là làm cho người ta thấy Chúa qua cách sống của mình. Lời Chúa hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải thắp sáng niềm tin bằng làm những việc tốt đẹp. Tốt đẹp không theo kiểu con người, nghĩa là chỉ nhắm đến thành công, danh dự của bản thân, mà quên đi tính chứng tá Tin Mừng phải có trong công việc, cho dù giá phải trả là sự thất bại, thiệt thòi.

vhtk-chua-nhat-5-tn-nam-a
VHTK Chúa Nhật 5 TN Năm A

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

thanh-kinh-bang-hinh-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
Thánh Kinh bằng hình Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon.

vhtk-cn-4-tn-a-va-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
VHTK CN 4 TN A và Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-3-tn-a-chua-nhat-loi-chua
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 TN A. Chúa Nhật Lời Chúa

Còn Thánh Matthêu thì kể lại sự kiện Đức Giêsu đến ở Capharnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. Tại đây, bên cạnh biển hồ Galilê, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài chính là ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi cho thế giới. Con người có khả năng đón nhận ánh sáng này khi quyết tâm hoán cải, đồng thời đón nhận ơn gọi trở nên những người chài lưới các linh hồn, cộng tác với Đức Giêsu trong sứ vụ mang ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân.

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.