kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh Lễ Mình Máu Thánh Chúa C

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH MÁU CHÚA C
Tin Mừng thánh Luca 9,11b-17

Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng."13 Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một."15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
 

He received them and spoke to them about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured.

12 As the day was drawing to a close, the Twelve approached him and said, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions; for we are in a deserted place here."

13 He said to them, "Give them some food yourselves." They replied, "Five loaves and two fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people."

14 Now the men there numbered about five thousand. Then he said to his disciples, "Have them sit down in groups of (about) fifty."

15 They did so and made them all sit down.

16 Then taking 7 the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd.

17 They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled twelve wicker baskets.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  9,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

 

01. Đức Giêsu tiếp đón mọi người và nói với họ về điều gì? (Lc 9,11b)
a. Sự giải phóng dân tộc Do thái.
b. Nước Thiên Chúa.
c. Ơn cứu độ.
d. Sự thương xót.

 

 

02. Ngày đã bắt đầu tàn và đây là nơi hoang vắng, Đức Giêsu đã nói gì với các môn đệ? (Lc 9,13)
a. Anh em hãy bảo họ ra về.
b. Anh em hãy bảo họ kiếm thức ăn.
c. Chính anh em hãy cho họ ăn.
d. Anh em hãy giải tán đám đông.

 

 

03. Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều với những gì? (Lc 9,16)
a. 2 con cá.
b. 5 chiếc bánh.
c. 6 chum rượu.
d. Chỉ a và b đúng.

 

 

04. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu làm gì? (Lc 9,16)
a. Ngước mắt lên trời.
b. Dâng lời chúc tụng.
c. Bẻ ra và trao các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
d. Cả a, b và c đúng.

 

 

05. Sau khi dân chúng ăn no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)
a. 3 thúng đầy.
b. 5 thúng đầy.
c. 7 thúng đầy.
d. 12 thúng đầy.

 

 

III. Ô CHỮ

 

vhtk

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu cầm lấy bánh và cá ngước mắt lên đâu? (Lc 9,16)

 

02. Đây là thứ Đức Giêsu dùng để làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,16)

 

03. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu chiếc bánh? (Lc 9,16)

 

04. Đức Giêsu làm phép lạ trước bao nhiêu người? (Lc 9,14)

 

05. Đức Giêsu cầm lấy bao nhiêu con cá? (Lc 9,16)

 

06. Khi cầm lấy bánh và cá, Đức Giêsu dâng lời gì? (Lc 9,16)

 

07. Sau khi dân chúng ăn uống no nê, các môn đệ thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Lc 9,17)

 

08. Ai đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều? (Lc 9,16)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Chính anh em hãy cho họ ăn."

Tin Mừng thánh Luca 9,13

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH MÁU CHÚA C
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Của ăn thật

* Tin Mừng thánh Luca  9,16
"Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. "Chính anh em hãy cho họ ăn."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Nước Thiên Chúa (Lc 9,11b)
02. c. Chính anh em hãy cho họ ăn (Lc 9,13)
03. d. Chỉ a và b đúng (Lc 9,16)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 9,16).
05. d. 12 thúng đầy (Lc 9,17)

 

III. Ô CHỮ

01. Trời (Lc 9,16)
02. Bánh (Lc 9,16)
03. Năm (Lc 9,16)
04. Năm ngàn  (Lc 9,14)
05. Hai (Lc 9,16)
06. Chúc tụng (Lc 9,16)
07. Mười hai  (Lc 9,17)
08. Đức Giêsu  (Lc 9,16)

 

Hàng dọc : Thánh Thể

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-16-thuong-nien-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 16 Thường Niên năm C

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".

vui-hoc-thanh-kinh-cn-16-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN C

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-16-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

So sánh cách tiếp đãi của hai chị em ở Lc 10,38-42 và ở Ga 11,1-40, ta thấy có đôi nét tương đồng. Trong Gioan, Mácta là người “ra đón” Đức Giêsu, còn Maria thì “ngồi ở nhà” (Ga 11,20.30). Trong Luca, Mácta cũng là người “đón Ngài vào nhà,” còn Maria là người “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời của Ngài” (Lc 10,38-39).

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-15-thuong-nien-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 15 Thường Niên năm C

Sống là tương quan, là sống nhờ – sống với – sống cho, chứ không bao giờ sống một mình được. Trong tương quan tất yếu như thế, thường ta chỉ nhìn ra người khác là thân cận của mình khi thấy họ là người đã từng “có trao, có nhận” với ta một điều gì đó trong cuộc sống, ví dụ thân nhân hay thân hữu trong một gia đình, trong một nhóm thường xuyên nối kết … Đấy là mối tương quan thân cận chật hẹp.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-15-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 15 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

“Người thông luật” (nomikós) là người thông thạo về Luật và chuyên giải thích Luật trong Kinh Thánh. Luca hay dùng từ này (Lc 7,30; 10,25; 11,45.46.52.53; 14,3). Nhưng Luca còn dùng một từ khác, đó là “kinh sư” (grammateús) để chỉ người giỏi về Luật (Lc 5,21; 6,7; 9,22; 11,53). Ý nghĩa hai từ này không khác biệt mấy.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-15-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 15 TN C

Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? " Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.