kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 8 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 6,39-45
 
Mù mà lại dắt mù. Cái rác và cái xà  
 
39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
 
Cây nào trái ấy   
 
43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
 
39 And he told them a parable, "Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit?40 No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teacher.
 
41 Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own?42 How can you say to your brother, 'Brother, let me remove that splinter in your eye,' when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye.
 
43 14 "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit.
 
44 For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thornbushes, nor do they gather grapes from brambles.
 
45 A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the mouth speaks.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 6,39b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Mù mà lại dắt mù, họ sẽ gặp điều gì? (Lc 6,39)
a. Sự giúp đỡ của mọi người.
b. Thú dữ ăn thịt.
c. Sa xuống hố.
d. Chết đuối.
 
02. Muốn lấy cái rác trong mắt anh em thì phải làm gì trước? (Lc 6,41-42)
a. Ăn chay.
b. Cầu nguyện.
c. Thuyết phục anh em nghe lời mình.
d. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã.
 
03. Cây tốt sẽ cho quả gì? (Lc 6,43)
a. Quả sâu.
b. Quả chua.
c. Quả tốt.
d. Chỉ a và c đúng.
 
04. Ở trong bụi gai, làm sao người ta bẻ được quả gì? (Lc 6,44)
a. Vả.
b. Nho.
c. Chà là.
d. Ô liu.
 
05. Người tốt thì lấy cái tốt từ đâu? (Lc 6,45)
a. Người khôn ngoan.
b. Các sách thánh hiển.
c. Kinh Thánh.
d. Kho tàng tốt của lòng mình.
 
III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 
01. Người tốt lấy cái tốt từ kho tàng nào? (Lc 6,45)
 
02. Những người chỉ muốn lấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái xà trong mắt mình, Đức Giêsu gọi họ là gì? (Lc 6,42)
 
03. Cái xà của mình nằm ở đâu? (Lc 6,41)
 
04. Ai đã kể dụ ngôn người mù mà lại dắt mù? (Lc 6,39)
 
05. Người tốt thì lấy cái tốt từ đâu của lòng mình? (Lc 6,45)
 
06. Trong bụi rậm làm sao hái được quả gì? (Lc 6,40)
 
07. Cây tốt sẽ cho quả gì? (Lc 6,43)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Người tốt thì lấy ra cái tốt 
từ kho tàng tốt của lòng mình.”
Tin Mừng thánh Luca 6,45a

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Người mù
 * Câu Tin Mừng thánh Luca 6,39b
 
"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Sa xuống hố (Lc 6,39)
02. d. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã (Lc 6,41-42)
03. c. Quả tốt (Lc 6,43)
04. a. Vả (Lc 6,44)
05. d. Kho tàng tốt của lòng mình (Lc 6,45)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ  
 
01. Lòng mình (Lc 6,45)
02. Đạo đức giả (Lc 6,42)
03. Con mắt (Lc 6,41)
04. Đức Giêsu (Lc 6,39)
05. Kho tàng tốt (Lc 6,45)
06. Nho (Lc 6,40)
07. Quả tốt (Lc 6,43)
 
Hàng dọc : Lòng tốt
 

NGUYỄN THÁI HÙNG 
Nguồn: thanhlinh.net


 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-tuan-3-mua-chay-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay năm C

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iii-mua-chay-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-s-j
Học hỏi Phúc âm: CN III Mùa Chay C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Có ba động từ trong câu Lc 13,6: ra ( = đến), tìm, và thấy. Câu này được nhắc lại ở Lc 13,7. Đọc Lc 13,6-7 ta thấy ông chủ có một cây vả trồng trong vườn nho của ông. Ông trồng nó để lấy trái. Trái là điều ông mong muốn khi trồng cây vả này. Ta không rõ ông đã trồng nó từ khi nào, chỉ biết lẽ ra nó phải có trái từ ba năm qua, nhưng lại không có. Ba năm liền, ông đều đến cây vả và tìm trái của nó, nhưng không thấy trái nào.

vhtk-chua-nhat-3-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.

vhtk-chua-nhat-2-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-ii-mua-chay-nam-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Chay, năm C

Nhiều người đi thẩm mỹ để có được khuôn mặt đẹp. Trong Mùa Chay, chúng ta cần làm gì để có được khuôn mặt bừng sáng như Chúa Giêsu? Có hai khác biệt giữa Mc 9,2-3 với Lc 9,28-29. Theo Mác-cô, biến cố Hiển Dung xảy ra “sáu ngày” sau khi Đức Giêsu tiên báo cái chết và sự phục sinh của Ngài, nghĩa là vào ngày thứ bảy (xem Xh 24,16). Còn theo Luca, biến cố này xảy ra “khoảng tám ngày sau.” Nhìn chung biến cố Hiển Dung xảy ra khoảng một tuần sau khi Đức Giêsu tiên báo cuộc Khổ nạn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-i-mua-chay-–-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng đồng thời cũng là thời ma quỷ lộng hành, vùng vẫy. Sống giữa văn minh tiến bộ của khoa học, chúng ta bị biết bao nhiêu cám dỗ. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Ðức Giêsu đã dùng Lời Chúa, dùng tôn ý Thiên Chúa Cha làm lý tưởng để chiên đấu. Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thắng ma quỷ không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu. Chính nhờ động lực yêu mến Thiên Chúa Cha, Chúa đã thi hành ý Chúa Cha cách trọn vẹn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.