kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 8 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 6,39-45
 
Mù mà lại dắt mù. Cái rác và cái xà  
 
39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
 
Cây nào trái ấy   
 
43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
 
39 And he told them a parable, "Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit?40 No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teacher.
 
41 Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own?42 How can you say to your brother, 'Brother, let me remove that splinter in your eye,' when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye.
 
43 14 "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit.
 
44 For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thornbushes, nor do they gather grapes from brambles.
 
45 A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the mouth speaks.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 6,39b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Mù mà lại dắt mù, họ sẽ gặp điều gì? (Lc 6,39)
a. Sự giúp đỡ của mọi người.
b. Thú dữ ăn thịt.
c. Sa xuống hố.
d. Chết đuối.
 
02. Muốn lấy cái rác trong mắt anh em thì phải làm gì trước? (Lc 6,41-42)
a. Ăn chay.
b. Cầu nguyện.
c. Thuyết phục anh em nghe lời mình.
d. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã.
 
03. Cây tốt sẽ cho quả gì? (Lc 6,43)
a. Quả sâu.
b. Quả chua.
c. Quả tốt.
d. Chỉ a và c đúng.
 
04. Ở trong bụi gai, làm sao người ta bẻ được quả gì? (Lc 6,44)
a. Vả.
b. Nho.
c. Chà là.
d. Ô liu.
 
05. Người tốt thì lấy cái tốt từ đâu? (Lc 6,45)
a. Người khôn ngoan.
b. Các sách thánh hiển.
c. Kinh Thánh.
d. Kho tàng tốt của lòng mình.
 
III. Ô CHỮ 

Những gợi ý

 
01. Người tốt lấy cái tốt từ kho tàng nào? (Lc 6,45)
 
02. Những người chỉ muốn lấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái xà trong mắt mình, Đức Giêsu gọi họ là gì? (Lc 6,42)
 
03. Cái xà của mình nằm ở đâu? (Lc 6,41)
 
04. Ai đã kể dụ ngôn người mù mà lại dắt mù? (Lc 6,39)
 
05. Người tốt thì lấy cái tốt từ đâu của lòng mình? (Lc 6,45)
 
06. Trong bụi rậm làm sao hái được quả gì? (Lc 6,40)
 
07. Cây tốt sẽ cho quả gì? (Lc 6,43)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Người tốt thì lấy ra cái tốt 
từ kho tàng tốt của lòng mình.”
Tin Mừng thánh Luca 6,45a

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Người mù
 * Câu Tin Mừng thánh Luca 6,39b
 
"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?”
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Sa xuống hố (Lc 6,39)
02. d. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã (Lc 6,41-42)
03. c. Quả tốt (Lc 6,43)
04. a. Vả (Lc 6,44)
05. d. Kho tàng tốt của lòng mình (Lc 6,45)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ  
 
01. Lòng mình (Lc 6,45)
02. Đạo đức giả (Lc 6,42)
03. Con mắt (Lc 6,41)
04. Đức Giêsu (Lc 6,39)
05. Kho tàng tốt (Lc 6,45)
06. Nho (Lc 6,40)
07. Quả tốt (Lc 6,43)
 
Hàng dọc : Lòng tốt
 

NGUYỄN THÁI HÙNG 
Nguồn: thanhlinh.net


 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-5-phuc-sinh-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. "Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

hoc-hoi-phuc-am-cn-v-phuc-sinh-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN V Phục Sinh (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đây là những lời đầu tiên của Đức Giêsu trong bài từ biệt các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc Khổ Nạn. Bài này bắt đầu từ Ga 13,31 đến hết chương 16. Khung cảnh của những lời từ biệt này là khung cảnh bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu trước khi Ngài về lại với Chúa Cha qua cái chết. Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-20) và đã báo cho họ biết về việc một người trong nhóm sẽ nộp Ngài (Ga 13,21). Ngài đã chấm miếng bánh trao cho Giuđa và anh ấy đã rời khỏi phòng tiệc lúc trời tối (Ga 13, 22-30).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-phuc-sinh-c
Vui Học Thánh Kinh CN 5 Phục Sinh C

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

kinh-thanh-bang-hinh-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu
Kinh thánh bằng hình: CN IV PS C.CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem. Lễ này vào khoảng tháng Mười Hai (mùa Đông), kéo dài 8 ngày. Lễ này được lập ra nhằm kỷ niệm ngày Đền Thờ Giêrusalem được ông Giuđa Ma-ca-bê cung hiến lại năm 164 trước Công nguyên (sau khi bị vua An-ti-ô-khô Ê-pi-phan-nê phạm thánh ba năm trước đó, 1 Mcb 4,59). Đức Giêsu có mặt tại Đền Thờ Giêrusalem vào dịp lễ này (Ga 10,22-23). Ngài đi đi lại lại tại Hành lang Sa-lô-môn (x. Cv 5,12), thường là nơi giảng dạy và tranh biện.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-phuc-sinh-c-cau-cho-on-thien-trieu
Vui Học Thánh Kinh CN 4 Phục Sinh C. Cầu cho ơn thiên triệu

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.