kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 7 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 6,27-38
Yêu thương kẻ thù  

27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

Phải có lòng nhân từ  

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

27 "But to you who hear I say, love your enemies, do good to those who hate you,28 bless those who curse you, pray for those who mistreat you.
 
29 To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well, and from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic.
 
30 Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours do not demand it back.
 
31 Do to others as you would have them do to you.
 
32 For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them.
 
33 And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same.
 
34 If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit (is) that to you? Even sinners lend to sinners, and get back the same amount.
 
35 But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back; then your reward will be great and you will be children of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and the wicked.
 
36 Be merciful, just as (also) your Father is merciful.
 
37 "Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.
 
38 Give and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 6,36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy phải thế nào? (Lc 6,27)
a. Hãy ghét họ.
b. Hãy yêu họ.
c. Hãy chống lại họ.
d. Hãy cải hóa họ.
 
02. Với những người vu khống, anh em hãy làm gì? (Lc 6,28)
a. Làm ơn cho họ.
b. Chỉ bảo đường ngay cho họ.
c. Cầu nguyện cho họ.
d. Yêu thương họ.
 
03. Đức Giêsu dạy : “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì thế nào? (Lc 6,31)
a. Hãy yêu thương họ.
b. Hãy trả ơn cho họ
c. Hãy cầu nguyện cho họ.
d. Cũng hãy làm cho người ta như vậy.
 
04. Đức Giêsu dạy anh em hãy có lòng nhân từ như ai? (Lc 6,36)
a. Thầy.
b. Cha anh em là Đấng nhân từ.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Anh em đừng xét đoán ai thì không bị ai xét đoán? (Lc 6,37)
a. Con người.
b. Đức vua.
c. Thiên Chúa.
d. Thánh Phêrô.

 III. Ô CHỮ  
 

 
Những gợi ý
 
01. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy anh em hãy làm gì? (Lc 6,27)
 
02. Đức Giêsu dạy anh em hãy chúc lành cho kẻ nào? (Lc 6,28)
 
03. Với kẻ nguyền rủa anh em, anh em hãy làm gì cho họ? (Lc 6,19)
 
04. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả  thì anh em sẽ được điều gì lớn lao? (Lc 6,35)
 
05. Anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn là gì với cả phường vô ân và quân độc ác? (Lc 6,35c)
 
06. Với những người vu khống, anh em hãy làm gì cho họ? (Lc 6,28)
 
07. Ai xin thì anh em hãy làm gì? (Lc 6,30)
 
08. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả, thì anh em được gọi là con của ai? (Lc 6,35)
 
09. Đức Giêsu dạy anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là ai? (Lc 6,36)
  
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh em hãy tha thứ, 
thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha."
Tin Mừng thánh Luca 6,37
 
 +++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Chúa Giêsu dạy về lòng nhân từ
 
* Câu Tin Mừng thánh Luca 6,36
 Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.

 II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 01. b. Hãy yêu họ (Lc 6,27)
02. c. Cầu nguyện cho họ (Lc 6,28)
03. d. Cũng hãy làm cho người ta như vậy (Lc 6,31)
04. b. Cha anh em là Đấng nhân từ (Lc 6,36)
05. c. Thiên Chúa (Lc 6,37)

III. Ô CHỮ  
01. Yêu (Lc 6,27)
02. Nguyền rủa (Lc 6,28)
03. Chúc lành (Lc 6,19)
04. Phần thưởng (Lc 6,35)
05. Nhân hậu (Lc 6,35c)
06. Cầu nguyện (Lc 6,28)
07. Cho (Lc 6,30)
08. Đấng Tối Cao (Lc 6,35)
09. Đấng nhân từ (Lc 6,36)

 Hàng dọc : Yêu thương
 

 

NGUYỄN THÁI HÙNG 
Nguồn: thanhlinh.net


 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-tuan-3-mua-chay-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 3 Mùa Chay năm C

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iii-mua-chay-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-s-j
Học hỏi Phúc âm: CN III Mùa Chay C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Có ba động từ trong câu Lc 13,6: ra ( = đến), tìm, và thấy. Câu này được nhắc lại ở Lc 13,7. Đọc Lc 13,6-7 ta thấy ông chủ có một cây vả trồng trong vườn nho của ông. Ông trồng nó để lấy trái. Trái là điều ông mong muốn khi trồng cây vả này. Ta không rõ ông đã trồng nó từ khi nào, chỉ biết lẽ ra nó phải có trái từ ba năm qua, nhưng lại không có. Ba năm liền, ông đều đến cây vả và tìm trái của nó, nhưng không thấy trái nào.

vhtk-chua-nhat-3-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.

vhtk-chua-nhat-2-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-ii-mua-chay-nam-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Mùa Chay, năm C

Nhiều người đi thẩm mỹ để có được khuôn mặt đẹp. Trong Mùa Chay, chúng ta cần làm gì để có được khuôn mặt bừng sáng như Chúa Giêsu? Có hai khác biệt giữa Mc 9,2-3 với Lc 9,28-29. Theo Mác-cô, biến cố Hiển Dung xảy ra “sáu ngày” sau khi Đức Giêsu tiên báo cái chết và sự phục sinh của Ngài, nghĩa là vào ngày thứ bảy (xem Xh 24,16). Còn theo Luca, biến cố này xảy ra “khoảng tám ngày sau.” Nhìn chung biến cố Hiển Dung xảy ra khoảng một tuần sau khi Đức Giêsu tiên báo cuộc Khổ nạn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-i-mua-chay-–-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng đồng thời cũng là thời ma quỷ lộng hành, vùng vẫy. Sống giữa văn minh tiến bộ của khoa học, chúng ta bị biết bao nhiêu cám dỗ. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Ðức Giêsu đã dùng Lời Chúa, dùng tôn ý Thiên Chúa Cha làm lý tưởng để chiên đấu. Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thắng ma quỷ không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu. Chính nhờ động lực yêu mến Thiên Chúa Cha, Chúa đã thi hành ý Chúa Cha cách trọn vẹn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.