kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 7 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng thánh Luca 6,27-38
Yêu thương kẻ thù  

27 "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

Phải có lòng nhân từ  

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

27 "But to you who hear I say, love your enemies, do good to those who hate you,28 bless those who curse you, pray for those who mistreat you.
 
29 To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well, and from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic.
 
30 Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours do not demand it back.
 
31 Do to others as you would have them do to you.
 
32 For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them.
 
33 And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same.
 
34 If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit (is) that to you? Even sinners lend to sinners, and get back the same amount.
 
35 But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back; then your reward will be great and you will be children of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and the wicked.
 
36 Be merciful, just as (also) your Father is merciful.
 
37 "Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.
 
38 Give and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 6,36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy phải thế nào? (Lc 6,27)
a. Hãy ghét họ.
b. Hãy yêu họ.
c. Hãy chống lại họ.
d. Hãy cải hóa họ.
 
02. Với những người vu khống, anh em hãy làm gì? (Lc 6,28)
a. Làm ơn cho họ.
b. Chỉ bảo đường ngay cho họ.
c. Cầu nguyện cho họ.
d. Yêu thương họ.
 
03. Đức Giêsu dạy : “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì thế nào? (Lc 6,31)
a. Hãy yêu thương họ.
b. Hãy trả ơn cho họ
c. Hãy cầu nguyện cho họ.
d. Cũng hãy làm cho người ta như vậy.
 
04. Đức Giêsu dạy anh em hãy có lòng nhân từ như ai? (Lc 6,36)
a. Thầy.
b. Cha anh em là Đấng nhân từ.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Anh em đừng xét đoán ai thì không bị ai xét đoán? (Lc 6,37)
a. Con người.
b. Đức vua.
c. Thiên Chúa.
d. Thánh Phêrô.

 III. Ô CHỮ  
 

 
Những gợi ý
 
01. Với kẻ thù, Đức Giêsu dạy anh em hãy làm gì? (Lc 6,27)
 
02. Đức Giêsu dạy anh em hãy chúc lành cho kẻ nào? (Lc 6,28)
 
03. Với kẻ nguyền rủa anh em, anh em hãy làm gì cho họ? (Lc 6,19)
 
04. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả  thì anh em sẽ được điều gì lớn lao? (Lc 6,35)
 
05. Anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn là gì với cả phường vô ân và quân độc ác? (Lc 6,35c)
 
06. Với những người vu khống, anh em hãy làm gì cho họ? (Lc 6,28)
 
07. Ai xin thì anh em hãy làm gì? (Lc 6,30)
 
08. Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả, thì anh em được gọi là con của ai? (Lc 6,35)
 
09. Đức Giêsu dạy anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là ai? (Lc 6,36)
  
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Anh em hãy tha thứ, 
thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha."
Tin Mừng thánh Luca 6,37
 
 +++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Chúa Giêsu dạy về lòng nhân từ
 
* Câu Tin Mừng thánh Luca 6,36
 Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.

 II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
 01. b. Hãy yêu họ (Lc 6,27)
02. c. Cầu nguyện cho họ (Lc 6,28)
03. d. Cũng hãy làm cho người ta như vậy (Lc 6,31)
04. b. Cha anh em là Đấng nhân từ (Lc 6,36)
05. c. Thiên Chúa (Lc 6,37)

III. Ô CHỮ  
01. Yêu (Lc 6,27)
02. Nguyền rủa (Lc 6,28)
03. Chúc lành (Lc 6,19)
04. Phần thưởng (Lc 6,35)
05. Nhân hậu (Lc 6,35c)
06. Cầu nguyện (Lc 6,28)
07. Cho (Lc 6,30)
08. Đấng Tối Cao (Lc 6,35)
09. Đấng nhân từ (Lc 6,36)

 Hàng dọc : Yêu thương
 

 

NGUYỄN THÁI HÙNG 
Nguồn: thanhlinh.net


 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-5-phuc-sinh-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển. "Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".

hoc-hoi-phuc-am-cn-v-phuc-sinh-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN V Phục Sinh (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đây là những lời đầu tiên của Đức Giêsu trong bài từ biệt các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc Khổ Nạn. Bài này bắt đầu từ Ga 13,31 đến hết chương 16. Khung cảnh của những lời từ biệt này là khung cảnh bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu trước khi Ngài về lại với Chúa Cha qua cái chết. Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-20) và đã báo cho họ biết về việc một người trong nhóm sẽ nộp Ngài (Ga 13,21). Ngài đã chấm miếng bánh trao cho Giuđa và anh ấy đã rời khỏi phòng tiệc lúc trời tối (Ga 13, 22-30).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-phuc-sinh-c
Vui Học Thánh Kinh CN 5 Phục Sinh C

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

kinh-thanh-bang-hinh-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu
Kinh thánh bằng hình: CN IV PS C.CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

hoc-hoi-phuc-am-cn-iv-ps-c-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN IV PS C. CN Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Đoạn Tin Mừng này nằm trong bối cảnh lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem. Lễ này vào khoảng tháng Mười Hai (mùa Đông), kéo dài 8 ngày. Lễ này được lập ra nhằm kỷ niệm ngày Đền Thờ Giêrusalem được ông Giuđa Ma-ca-bê cung hiến lại năm 164 trước Công nguyên (sau khi bị vua An-ti-ô-khô Ê-pi-phan-nê phạm thánh ba năm trước đó, 1 Mcb 4,59). Đức Giêsu có mặt tại Đền Thờ Giêrusalem vào dịp lễ này (Ga 10,22-23). Ngài đi đi lại lại tại Hành lang Sa-lô-môn (x. Cv 5,12), thường là nơi giảng dạy và tranh biện.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-phuc-sinh-c-cau-cho-on-thien-trieu
Vui Học Thánh Kinh CN 4 Phục Sinh C. Cầu cho ơn thiên triệu

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.



Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.