kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 28 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN C
Tin Mừng thánh Luca 17,11-19

Mười người phong hủi

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? ".19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

19 "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông".

11  As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee.

12 As he was entering a village, ten lepers met (him). They stood at a distance from him13 and raised their voice, saying, "Jesus, Master! Have pity on us!"

14 And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests."  As they were going they were cleansed.

15 And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice;16 and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan.

17 Jesus said in reply, "Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine?18 Has none but this foreigner returned to give thanks to God?"

19 Then he said to him, "Stand up and go; your faith has saved you."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 17,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Tại biên giới giữa 2 miền Samari và Galilê, Đức Giêsu gặp những người mắc bệnh gì? (Lc 17,12)
a. Bệnh phong.
b. Bệnh điếc.
c. Bệnh mù.
d. Bệnh quỷ ám.

 

02. Khi gặp Đức Giêsu, những người mắc bệnh phong nói gì? (Lc 17,13)
a. Xin thương xót chúng tôi.
b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi.
c. Lạy thầy Giêsu, xin cứu chữa chúng tôi.
d. Lạy thầy Giêsu, xin làm cho chúng tôi được sạch.

 

03. Khi gặp những người mắc bệnh phong, Đức Giêsu bảo họ đi đâu? (Lc 17,14)
a. Hãy lên Giêrusalem, dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa.
b. Hãy đi trình diện với các tư tế.
c. Hãy trở về với gia đình.
d. Chỉ a và b đúng.

 

04. Người phong cùi miền Samari trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)
a. Tạ ơn.
b. Trình diện.
c. Xác nhận đã lành bệnh.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Với người bệnh phong miền Samari, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 17,17)
a. Anh hãy đi về bình an.
b. Anh đừng phạm tội nữa.
c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
d. Anh hãy đứng đậy! Hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cứu chữa anh.

 

III. Ô CHỮ 

vhtk

 

Những gợi ý

 

01. Ai đã chữa những người mắc bệnh phong? (Lc 17,11-19)

 

02. Người phong cùi miền Samaria trở lại gặp Đức Giêsu để làm gì? (Lc 17,16)

 

03. Người bệnh phong trở lại tạ ơn Đức Giêsu thuộc miền nào? (Lc 17,16)

 

04. Bao nhiêu người mắc bệnh phong đã gặp Đức Giêsu? (Lc 17,12)

 

05. Một người mắc bệnh phong thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh ai? (Lc 17,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Đứng dậy về đi!

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."

Tin Mừng thánh Luca 17,19

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Tấm lòng tri ân

* Câu TM thánh Luca 17,15 
"Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Bệnh phong (Lc 17,12)
02. b. Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi (Lc 17,13)
03. b. Hãy đi trình diện với các tư tế (Lc 17,14)
04. a. Tạ ơn (Lc 17,16)
05. c. Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh (Lc 17,17)

 

III. Ô CHỮ 

01. Đức Giêsu (Lc 17,11-19)
02. Tạ ơn (Lc 17,16)
03. Samari (Lc 17,16)
04. Mười (Lc 17,12)
05. Thiên Chúa (Lc 17,15)

 

Hàng dọc : Cám ơn

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

thanh-kinh-bang-hinh-cn-xxix-tn-c-chua-nhat-truyen-giao
Thánh Kinh bằng hình: CN XXIX TN C. Chúa Nhật Truyền Giáo

Ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đón nhận sứ mạng rao giảng và làm chứng Tin Mừng Phục Sinh mọi nơi mình hiện diện. Nhờ các việc bác ái cụ thể được thực hiện trong sự khiêm tốn yêu thương vô vị lợi, mà Tin Mừng Phục Sinh sẽ tỏa sáng, giúp cho nhiều anh em lương dân nhận biết chúng ta thực là môn đệ Đức Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-29-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 29 TN C

Động từ xuất hiện bốn lần trong đoạn Tin Mừng này (Lc 18,3.5.7.8) là động từ minh xét (exdikeô). Động từ này còn có thể được hiểu là: trả lại công bằng cho ai, bênh vực hay minh oan cho ai. Bà góa trong bài Tin Mừng này đi gặp quan tòa để kiện một người đã đối xử bất công với mình. Bà không muốn người đó bị trừng phạt, nhưng chỉ muốn quyền lợi của mình được tôn trọng và mọi việc được giải quyết ổn thỏa.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-29-tn-c-chua-nhat-truyen-giao
Vui Học Thánh Kinh CN 29 TN C. Chúa Nhật truyền giáo.

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

suy-niem-thanh-vinh-97-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy Niệm Thánh Vịnh 97 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đừng bao giờ quên rằng các Thánh vịnh chính là khát vọng và lời nguyện cầu của dân Israel. Đây là một Thánh vịnh vương quyền: mỗi năm một lần, vào dịp Lễ Lều (nhắc nhớ 40 năm hành trình trong sa mạc), tại Giêrusalem, người ta tổ chức Lễ hội trọng thể, không chỉ nơi Đền Thờ nhưng còn cả thành phố, vì người ta kết các ‘lều’ khắp nơi bằng những cành cây…

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-28-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 28 TN C.

Mười người bị phong hủi, bị cách ly – loại trừ, đã bạo dạn vượt qua luật cấm để gặp Chúa Giêsu. Cả mười người đều được khỏi, nhưng chỉ có một người quay trở lại! Niềm mong ước thiết tha tưởng chừng vô vọng của người Samari bị phong cùi đã thành toàn: được khỏi bệnh. Vui mừng, anh ta quay trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-28-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 TN C

Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần. Phần 1 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và 10 người phong (Lc 17,12-14). Phần 2 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người phong vùng Samari (Lc 17,15-19). Trong mỗi phần ta đều thấy các nhân vật chủ động đến với Đức Giêsu, để xin ơn hay để tạ ơn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.