kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 25 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 25 TN C
Tin Mừng thánh Luca 16,1-13

Dụ ngôn người quản gia bất lương

1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Trung tín trong việc sử dụng Tiền Của

9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
 

1  Then he also said to his disciples, "A rich man had a steward who was reported to him for squandering his property.

2 He summoned him and said, 'What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward.'3 The steward said to himself, 'What shall I do, now that my master is taking the position of steward away from me? I am not strong enough to dig and I am ashamed to beg.

4 I know what I shall do so that, when I am removed from the stewardship, they may welcome me into their homes.'5 He called in his master's debtors one by one. To the first he said, 'How much do you owe my master?'6 2 He replied, 'One hundred measures of olive oil.' He said to him, 'Here is your promissory note. Sit down and quickly write one for fifty.'7 Then to another he said, 'And you, how much do you owe?' He replied, 'One hundred kors of wheat.' He said to him, 'Here is your promissory note; write one for eighty.'8  And the master commended that dishonest steward for acting prudently.  "For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than are the children of light.

9 I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth,  so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings.

10 The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones; and the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones.

11 If, therefore, you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth?12 If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours?13 No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 16,10a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Người ta tố cáo với nhà phú hộ người quản gia của ông thế nào? (Lc 16,1)
a. Phung phí của cải nhà ông.
b. Khó khăn với con nợ.
c. Lường gạt mọi người.
d. Khắt khe.

 

02. Người quản gia biết giới hạn của mình là gì? (Lc 16,3)
a. Cuốc đất không nổi.
b. Ăn mày thì hổ ngươi.
c. Chăn heo cho người khác.
d. Chỉ a và b đúng.

 

03. Người thứ nhất nợ chủ anh cái gì? (Lc 16,6)
a. Lúa.
b. Dầu ôliu.
c. Tiền.
d. Bánh.

 

04. Đức Giêsu bảo hãy dùng tiền của bất chính để làm gì? (Lc 16,9)
a. Tạo lấy bạn bè.
b. Đầu cơ lương thực.
c. Tích góp giàu sang.
d. Mua lấy ruộng đất.

 

05. Không gia nhân nào có thể làm tôi 2 chủ, anh em không thể vừa làm tôi ai, vừa làm tôi Tiền Của được? (Lc 16,13)
a. Ma quỷ.
b. Thiên Chúa.
c. Người đời.
d. Xã hội.

 

III. Ô CHỮ 

vhtk

Những gợi ý

 

01. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng như thế nào trong việc lớn? (Lc 16,10)

 

02. Người thứ nhất nợ chủ một trăm thùng gì? (Lc 16,6)

 

03. Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh vào nơi ở nào? (Lc 16,9)

 

04. Không gia nhân nào có thể làm tôi 2 chủ, anh em không thể vừa làm tôi ai, vừa làm tôi Tiền Của được? (Lc 16,13)

 

05. Điều người quản gia sau khi mất việc không thể làm được? (Lc 16,3)

 

06. Người ta tố cáo với nhà phú hộ người quản gia của ông thế nào? (Lc 16,1)

 

07. Ai đã kể dụ ngôn người quản gia bất lương? (Lc 16,1)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

Tin Mừng thánh Luca 16,13b

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 25 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề Người quản lý

* Câu TM thánh Luca 16,10a 
"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Phung phí của cải nhà ông (Lc 16,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 16,3)
03. b. Dầu ôliu (Lc 16,6)
04. a. Tạo lấy bạn bè (Lc 16,9)
05. b. Thiên Chúa (Lc 16,13)

 

III. Ô CHỮ 

01. Trung tín (Lc 16,10)
02. Dầu ô liu (Lc 16,6)
03. Vĩnh cửu (Lc 16,9)
04. Thiên Chúa (Lc 16,13)
05. Ăn mày (Lc 16,3)
06. Phung phí (Lc 16,1)
07. Đức Giêsu (Lc 16,1)

 

Hàng dọc: Tài năng 

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

thanh-kinh-bang-hinh-cn-xxix-tn-c-chua-nhat-truyen-giao
Thánh Kinh bằng hình: CN XXIX TN C. Chúa Nhật Truyền Giáo

Ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đón nhận sứ mạng rao giảng và làm chứng Tin Mừng Phục Sinh mọi nơi mình hiện diện. Nhờ các việc bác ái cụ thể được thực hiện trong sự khiêm tốn yêu thương vô vị lợi, mà Tin Mừng Phục Sinh sẽ tỏa sáng, giúp cho nhiều anh em lương dân nhận biết chúng ta thực là môn đệ Đức Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-29-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 29 TN C

Động từ xuất hiện bốn lần trong đoạn Tin Mừng này (Lc 18,3.5.7.8) là động từ minh xét (exdikeô). Động từ này còn có thể được hiểu là: trả lại công bằng cho ai, bênh vực hay minh oan cho ai. Bà góa trong bài Tin Mừng này đi gặp quan tòa để kiện một người đã đối xử bất công với mình. Bà không muốn người đó bị trừng phạt, nhưng chỉ muốn quyền lợi của mình được tôn trọng và mọi việc được giải quyết ổn thỏa.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-29-tn-c-chua-nhat-truyen-giao
Vui Học Thánh Kinh CN 29 TN C. Chúa Nhật truyền giáo.

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

suy-niem-thanh-vinh-97-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy Niệm Thánh Vịnh 97 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đừng bao giờ quên rằng các Thánh vịnh chính là khát vọng và lời nguyện cầu của dân Israel. Đây là một Thánh vịnh vương quyền: mỗi năm một lần, vào dịp Lễ Lều (nhắc nhớ 40 năm hành trình trong sa mạc), tại Giêrusalem, người ta tổ chức Lễ hội trọng thể, không chỉ nơi Đền Thờ nhưng còn cả thành phố, vì người ta kết các ‘lều’ khắp nơi bằng những cành cây…

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-28-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 28 TN C.

Mười người bị phong hủi, bị cách ly – loại trừ, đã bạo dạn vượt qua luật cấm để gặp Chúa Giêsu. Cả mười người đều được khỏi, nhưng chỉ có một người quay trở lại! Niềm mong ước thiết tha tưởng chừng vô vọng của người Samari bị phong cùi đã thành toàn: được khỏi bệnh. Vui mừng, anh ta quay trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-28-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 28 TN C

Bài Tin Mừng này có thể chia làm hai phần. Phần 1 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và 10 người phong (Lc 17,12-14). Phần 2 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người phong vùng Samari (Lc 17,15-19). Trong mỗi phần ta đều thấy các nhân vật chủ động đến với Đức Giêsu, để xin ơn hay để tạ ơn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.