kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 21 TN C
Tin Mừng thánh Luca  13,22-30

Cửa hẹp. Thiên Chúa ruồng bỏ người Do-thái bất trung và kêu mời dân ngoại (Mt 7:13 -14: 1-23 )
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!
28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

22 He passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem.
23 Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them,24 "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough.
25 After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.'26 And you will say, 'We ate and drank in your company and you taught in our streets.'27 Then he will say to you, 'I do not know where (you) are from. Depart from me, all you evildoers!'28 And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves cast out.
29 And people will come from the east and the west and from the north and the south and will recline at table in the kingdom of God.
30 For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last."I. HÌNH TÔ MÀU


vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,24a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi nghe hỏi những người được cứu thoát thì ít, Đức Giêsu đã bảo gì? (Lc 12,24)
a. Hãy vững tin vào Thiên Chúa.
b. Ơn cứu độ được ban cho mọi người.
c. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.
d. Chỉ a và c đúng.


02. Muốn qua được cửa hẹp thì phải làm gì? (Lc 12,24)
a. Sống đạo tốt.
b. Cầu xin.
c. Đứng dậy mà đi.
d. Chiến đấu.


03. Khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại thì chủ trả lời những người ở ngoài thế nào? (Lc 12,25)
a. Anh em hãy chờ đợi.
b. Anh em hãy chờ cho tới khi Con Người đến.
c. Ta không biết các anh từ đâu đến.
d. Anh em hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng.


04. Anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy ai ở trong Nước Thiên Chúa? (Lc 12,28)
a. Các ngôn sứ.
b. Ông Ápraham.
c. Ông Ixaác và Giacóp.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Ai sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa? (Lc 12,29)
a. Thiên hạ từ đông tây nam bắc.
b. Những người chịu phép rửa.
c. Những ai tin vào con người.
d. Những người công chính.
III. Ô CHỮ
vhtk

Những gợi ý

01. Ai dạy 'Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào'? (Lc 12,24)

02. Để được cứu thoát, hãy chiến đấu qua được cái gì mà vào? (Lc 12,24)

03. Muốn qua được cửa hẹp thì phải làm gì? (Lc 12,24)

04. Mọi người sẽ dự tiệc trong Nước của ai? (Lc 12,29)

05. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến làm gì trong nước Thiên Chúa? (Lc 12,29)

06. Những người bị đuổi ra ngoài sẽ nhìn thấy ai trong nước Thiên Chúa? (Lc 12,24)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào."
Tin Mừng thánh Luca 12,24a
 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 21 TN CI. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Cửa hẹp

* Câu TM thánh Luca 12,24a 
 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào."


II. TRẮC NGHIỆM


01. c. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Lc 12,24)
02. d. Chiến đấu (Lc 12,24)
03. c. Ta không biết các anh từ đâu đến (Lc 12,25)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 12,28)
05. a. Thiên hạ từ đông tây nam bắc (Lc 12,29)


III. Ô CHỮ


01. Đức Giêsu (Lc 12,24)
02. Cửa hẹp (Lc 12,24)
03. Chiến đấu (Lc 12,24)
04. Thiên Chúa (Lc 12,29)
05. Dự tiệc (Lc 12,29)
06. Ápraham (Lc 12,28)Hàng dọc : Cửa hẹp


                                                                                                 NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                                                                 Nguồn: thanhlinh.net


 
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxv-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXV TN C

Chúa dạy chúng ta phải bắt chước con cái sự sáng biết lợi dụng vật chất để thêm bạn cho mình.Dụ ngôn muốn dạy chúng ta rằng chúng ta phải biết chia sẻ, biết giúp đỡ người nghèo, để rồi khi chúng ta trở vể cát bụi, họ sẽ cầu nguyện lại chúng ta. Đàng khác dụ ngôn cũng dạy chúng ta: giầu của cải vật chất mà không biết chia sẻ, quan tâm đến người nghèo, chỉ biết tích trữ của cải, bo bo giữ tiền không biết tìm kiếm của cải thiêng liêng, nghĩa là sự sống vĩnh cửu thì cuộc đời cũng chẳng có ích lợi gì.

hoc-hoi-phuc-am-cn-25-tn-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN 25 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Anh quản lý trong dụ ngôn ở Lc 16,1-7 là một anh quản lý bất lương. Ông chủ đã nghe người ta tố cáo anh ta về sự phung phí tài sản của ông, nên muốn cho anh nghỉ việc. Đây chắc không phải là chuyện ai đó vu khống, bởi lẽ anh ta không hề cố chứng minh cho ông chủ thấy là mình vô tội. Hơn nữa, tính bất lương của anh còn lộ ra qua những việc anh sắp làm để chuẩn bị cho tương lai của anh sau khi bị chủ sa thải (xem Lc 16,4-7).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-25-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 25 TN C

Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-24-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 TN C

Gợi ý suy niệm: Bạn thấy mình giống người con nào hơn? Theo bạn, người con thứ trở về nhà cha có khó không? Người con cả chấp nhận vào nhà để dự tiệc với người em và chung vui với cha có khó không? Trở về với Cha có đòi ta trở về với anh em không?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxiv-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIV TN C

Ba dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay bày tỏ khuôn mặt xót thương của Thiên Chúa. Không thể tưởng tượng được rằng, người chăn chiên dám để 99 con trên đồng vắng, tất tả cả đêm đi tìm một con chiên lạc. Rồi hình ảnh bà goá cứ loay hoay dùng chổi quét mọi góc, lật từng miếng ván, từng cái khạp để tìm cho được đồng bạc bị mất.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-24-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 24 TN C

Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.