kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 TN C
Tin Mừng thánh Luca 12,49-53

Thái độ của Đức Giê-su trước cuộc Thương Khó
49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34 -36)
51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

 

49 "I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing!50 There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished!51 Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division.

52 From now on a household of five will be divided, three against two and two against three;53 a father will be divided against his son and a son against his father, a mother against her daughter and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law and a daughter-in-law against her mother-in-law."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


II. TRẮC NGHIỆM


01. Đức Giêsu nói Thầy đã đến ném lửa vào đâu? (Lc 12,49)
a. Hỏa ngục.
b. Gia đình.
c. Mặt đất.
d. Xã hội.


02. Đức Giêsu khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất việc gì? (Lc 12,50)
a. Rao giảng cho mọi dân mọi nước.
b. Một phép rửa phải chịu.
c. Tụ họp mọi người lại.
d. Cả a, b và c đúng.


03. Anh em tưởng Thầy đến đây để làm gì? (Lc 12,51)
a. Ban niềm vui cho trái đất.
b. Ban hòa bình cho trái đất sao?
c. Ban ơn cứu độ cho những ai tin.
d. Ban sự giải thoát.


04. Đức Giêsu đến đem sự gì? (Lc 12,51)
a. Sự chia rẽ.
b. Lòng hận thì.
c. Hạnh phúc đích thực.
d. Con đường thờ phượng Thiên Chúa duy nhất.


05. Trong một nhà có bao nhiêu người chia rẻ nhau vì tin vào Đức Giêsu? (Lc 12,52)
a. 2 người.
b. 3 người.
c. 4 người.
d. 5 người.

 


III. Ô CHỮ
 

vhtk

 

Những gợi ý


01. Đức Giêsu nói Thầy đã đến ném lửa vào đâu? (Lc 12,49)


02. Đây là điều Đức Giêsu phải chịu? (Lc 12,50)


03. Đây là điều các môn đệ tưởng Đức Giêsu đến để ban cho trái đất. (Lc 12,51)


04. Ai đã đến ném lửa vào mặt đất? (Lc 12,49)


05. Thầy đã đến ném lửa … … … mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. (Lc 12,49)


06. Đức Giêsu ném gì vào mặt đất? (Lc 12,49)


07. Trong nhà có bao nhiêu người chống lại nhau? (Lc 12,52)


08. Mẹ chồng chống lại ai? (Lc 12,53)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,

và Thầy những ước mong

phải chi lửa ấy đã bùng lên!"

Tin Mừng thánh Luca 12,49


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 TN C


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Đức Giêsu ném lửa

*  Tin Mừng thánh Luca 12,49 

 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!"


II.  TRẮC NGHIỆM
 

01. c. Mặt đất (Lc 12,49)
02. b. Một phép rửa phải chịu (Lc 12,50)
03. b. Ban hòa bình cho trái đất sao? (Lc 12,51)
04. a. Sự chia rẽ (Lc 12,51)
05. d. 5 người (Lc 12,52)

 

III. Ô CHỮ
 

01. Mặt đất (Lc 12,49)
02. Phép rửa (Lc 12,50)
03. Hòa bình (Lc 12,51)
04. Đức Giêsu (Lc 12,49)
05. Vào (Lc 12,49)
06. Lửa (Lc 12,49)
07. Năm (Lc 12,52)
08. Nàng dâu (Lc 12,53)

 

Hàng dọc : Đứng vững
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxv-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXV TN C

Chúa dạy chúng ta phải bắt chước con cái sự sáng biết lợi dụng vật chất để thêm bạn cho mình.Dụ ngôn muốn dạy chúng ta rằng chúng ta phải biết chia sẻ, biết giúp đỡ người nghèo, để rồi khi chúng ta trở vể cát bụi, họ sẽ cầu nguyện lại chúng ta. Đàng khác dụ ngôn cũng dạy chúng ta: giầu của cải vật chất mà không biết chia sẻ, quan tâm đến người nghèo, chỉ biết tích trữ của cải, bo bo giữ tiền không biết tìm kiếm của cải thiêng liêng, nghĩa là sự sống vĩnh cửu thì cuộc đời cũng chẳng có ích lợi gì.

hoc-hoi-phuc-am-cn-25-tn-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN 25 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Anh quản lý trong dụ ngôn ở Lc 16,1-7 là một anh quản lý bất lương. Ông chủ đã nghe người ta tố cáo anh ta về sự phung phí tài sản của ông, nên muốn cho anh nghỉ việc. Đây chắc không phải là chuyện ai đó vu khống, bởi lẽ anh ta không hề cố chứng minh cho ông chủ thấy là mình vô tội. Hơn nữa, tính bất lương của anh còn lộ ra qua những việc anh sắp làm để chuẩn bị cho tương lai của anh sau khi bị chủ sa thải (xem Lc 16,4-7).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-25-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 25 TN C

Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-24-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 24 TN C

Gợi ý suy niệm: Bạn thấy mình giống người con nào hơn? Theo bạn, người con thứ trở về nhà cha có khó không? Người con cả chấp nhận vào nhà để dự tiệc với người em và chung vui với cha có khó không? Trở về với Cha có đòi ta trở về với anh em không?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxiv-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIV TN C

Ba dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay bày tỏ khuôn mặt xót thương của Thiên Chúa. Không thể tưởng tượng được rằng, người chăn chiên dám để 99 con trên đồng vắng, tất tả cả đêm đi tìm một con chiên lạc. Rồi hình ảnh bà goá cứ loay hoay dùng chổi quét mọi góc, lật từng miếng ván, từng cái khạp để tìm cho được đồng bạc bị mất.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-24-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 24 TN C

Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.