kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 19 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 TN C
Tin Mừng thánh Luca 12,32-48

32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6:19 -21 )
33 "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về (Mt 24: 43 -51 )
35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? "42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

 

32 Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.

33 Sell your belongings and give alms. Provide money bags for yourselves that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven that no thief can reach nor moth destroy.

34 For where your treasure is, there also will your heart be.

35 "Gird your loins and light your lamps36 and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks.

37 Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them.

38 And should he come in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants.

39 Be sure of this: if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into.

40 You also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come."

41 Then Peter said, "Lord, is this parable meant for us or for everyone?"

42 And the Lord replied, "Who, then, is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servants to distribute (the) food allowance at the proper time?43 Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing so.

44 Truly, I say to you, he will put him in charge of all his property.

45 But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the menservants and the maidservants, to eat and drink and get drunk,46 then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour and will punish him severely and assign him a place with the unfaithful.

47 That servant who knew his master's will but did not make preparations nor act in accord with his will shall be beaten severely;48 and the servant who was ignorant of his master's will but acted in a way deserving of a severe beating shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,35-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM


01. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình để làm gì? (Lc 12,33)
a. Mua lấy hạnh phúc Nước Trời.
b. Được người khác tung hô.
c. Bố thí.
d. Sinh lợi.


02. Đức Giêsu bảo hãy sắm lấy điều gì? (Lc 12,33)
a. Những túi tiền không hề cũ rách.
b. Một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời.
c. Những kho lẫm tốt nhất.
d. Chỉ a và b đúng.


03. Một khi kho tàng ở trên trời, nơi đó thế nào? (Lc 12,33)
a. Các thánh tôn vinh.
b. Mối mọt không đục phá.
c. Kẻ trộm không bén mảng.
d. Chỉ b và c đúng.


04. Khi trở về thấy anh em còn tỉnh thức, thì chủ sẽ làm gì? (Lc 12,37)
a. Thắt lưng.
b. Đưa họ vào bàn ăn.
c. Phục vụ từng người.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc 12,40)
a. Thiên Chúa.
b. Ông Môsê.
c. Ông Êlia.
d. Con Người.

 

III. Ô CHỮ

vhtk

 

Những gợi ý


01. Kho tàng anh em ở trên trời nơi mối mọt không thể làm gì được? (Lc 12,33)


02. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc 12,40)


03. Thật phúc cho họ khi chủ trở về thấy các đầy tớ đang làm gì? (Lc 12,37)


04. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình để làm gì? (Lc 12,33)


05. Anh em hãy sắm lấy những kho tàng không thể hao hụt ở đâu? (Lc 12,33)


06. Đây là một phẩm chất của người quản gia. (Lc 12,42)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“ Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng,

vì chính giờ phút anh em không ngờ,

thì Con Người sẽ đến."

Tin Mừng thánh Luca 12,40
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Đợi chủ về

* Tin Mừng thánh Luca 12,35-36 

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn,
thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ
đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay."

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. c. Bố thí (Lc 12,33)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 12,33)
03. d. Chỉ b và c đúng (Lc 12,33)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 12,37)
05. d. Con Người (Lc 12,40)

 

III. Ô CHỮ
 

01. Đục phá (Lc 12,33)
02. Con Người (Lc 12,40)
03. Tỉnh thức (Lc 12,37)
04. Bố thí (Lc 12,33)
05. Trên trời (Lc 12,33)
06. Khôn ngoan (Lc 12,42)

 

Hàng dọc : Ưu tiên
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxi-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXI TN C

Sống theo bản năng là điều dễ, nhưng để sống như một con người có phẩm giá lại là một hành trình đòi hỏi người ta phải leo lên ngọn dốc của sự cao thượng, vượt quá chính mình. Càng lên cao, càng phải gắng sức, và đòi sự cảnh tỉnh liên tục để không chệch hướng. “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”, Chúa Giêsu nhắc chúng ta đến tầm cao những đòi hỏi của Tin Mừng và tầm quan trọng của cái “bây giờ và cố gắng ngay tại đây”. Chúng ta cần quan tâm đến những thứ phải làm lúc này và ngay tại nơi mình được mời gọi.

hoc-hoi-phuc-am-cn-21-tn-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN 21 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Khi lên Giêrusalem để hoàn thành kế hoạch cứu độ nhân loại qua cái chết của mình (Lc 9,51), Đức Giêsu thường gặp những chuyện bất ngờ xảy ra dọc đường (thí dụ Lc 9,52-62; 10,25; 11,1; 11,27; 13,1). Trong bài Tin Mừng hôm nay, bất ngờ có kẻ hỏi Ngài: số người được cứu độ thì ít phải không? (Lc 13,23). Điều anh ta quan tâm là số lượng người được cứu độ.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-21-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN C

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xx-thuong-nien-nam-c
Thánh Kinh bằng hình Chúa nhật XX Thường niên năm C

Khi đặt sự hơn thiệt lên bàn cân, không ít lần lối sống Tin Mừng buộc bạn phải chịu thiệt thòi, đôi khi còn trở nên “dấu hiệu” chống đối lại kiểu sống của con người hôm nay. Nhưng bạn an tâm, Chúa Giêsu đã luôn là dấu hiệu chống đối, và khi bạn sống như Chúa Giêsu dạy, bạn làm cho người ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, mặt trời soi sáng thế giới.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-20-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN C

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-20-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Trong Tin Mừng Luca, lửa là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa. Ở Lc 3,9.17 lửa có công dụng đốt cháy, thiêu hủy. Đó là hình phạt nặng dành cho cây không sinh quả tốt và cho thóc lép.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.