kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 TN C
Tin Mừng thánh Luca 11,1-13


"Kinh "Lạy Cha" (Mt 6:9-13 )
1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,

3 xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy;

4 xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."Người bạn quấy rầy

5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.Cứ xin thì sẽ được (Mt 7:7-11 )

9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

1  He was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples."
2  He said to them, "When you pray, say: Father, hallowed be your name, your kingdom come.
3 Give us each day our daily bread 4 and forgive us our sins for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test."
5 And he said to them, "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me three loaves of bread,6 for a friend of mine has arrived at my house from a journey and I have nothing to offer him,'7 and he says in reply from within, 'Do not bother me; the door has already been locked and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.'8 I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence.
9 "And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.
10 For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.
11 What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish?12 Or hand him a scorpion when he asks for an egg?13 If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the holy Spirit  to those who ask him?"I. HÌNH TÔ MÀU


vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 11,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


01. Các môn đệ xin ai dạy cho mình cầu nguyện? (Lc 11,1)
a. Ông Gioan.
b. Ông Phaolô.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Gamalien.02. Những ý đầu tiên của lời cầu nguyện là gì? (Lc 11,2)
a. Xin cho danh thánh Cha vinh hiển.
b. Triều đại Cha mau đến.
c. Xin cho các linh hồn được cứu độ.
d. Chỉ a và b đúng.03. Những ý cầu nguyện dành cho con người là gì? (Lc 11,3-4)
a. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.
b. Xin tha tội chúng con.
c. Xin cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.
d. Cả a, b và c đúng.04. Đức Giêsu dạy ai xin thì sẽ như thế nào? (Lc 11,10)
a. Nhận được.
b. Không mất phần đâu.
c. Nhận được ơn giải thoát.
d. Nên công chính.05. Cha trên trời sẽ ban gì cho những kẻ kêu xin Người? (Lc 11,13)
a. Sự bình an.
b. Dư dật của cải.
c. Thánh Thần.
d. Nước Trời.

III. Ô CHỮvhtk
Những gợi ý

01. Chúng ta cầu xin để khỏi sa vào đâu? (Lc 11,4)

02. Chúng ta xin được tha điều gì? (Lc 11,4)

03. Các môn đệ xin ai dạy cho mình cầu nguyện? (Lc 11,1)

04. Cha trên trời sẽ ban gì cho những kẻ kêu xin Người? (Lc 11,13)

05. Chúng ta xin gì hằng ngày? (Lc 11,3)

06. Chúng ta xin điều gì của Cha mau đến? (Lc 11,2)

07. Hai từ khởi đầu kinh nguyện của Đức Giêsu dạy cho các môn đệ điều gì?  (Lc 11,2)

08. Người bạn đến vay bánh vào lúc nào? (Lc 11,5)

09. Chúng ta xin cho Danh thánh Cha thế nào? (Lc 11,2)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Vì hễ ai xin thì nhận được,
ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho".
Tin Mừng thánh Luca 11,10
 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cầu nguyện
* Câu Tin Mừng thánh Luca 11,1
"Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến"II. TRẮC NGHIỆM
01. c. Đức Giêsu (Lc 11,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 11,2)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 11,3-4)
04. a. Nhận được (Lc 11,10)
05. c. Thánh Thần (Lc 11,13)III. Ô CHỮ
01. Chước cám dỗ (Lc 11,4)
02. Tha tội (Lc 11,4)
03. Đức Giêsu (Lc 11,1)
04. Thánh Thần (Lc 11,13)
05. Lương thực (Lc 11,3)
06. Triều đại (Lc 11,2)
07. Lạy Cha (Lc 11,2)
08. Nửa đêm (Lc 11,5)
09. Vinh hiển (Lc 11,2)Hàng dọc : Cầu nguyện


                                                                                                      GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                                                                          Nguồn: thanhlinh.net


 
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxi-tn-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXI TN C

Sống theo bản năng là điều dễ, nhưng để sống như một con người có phẩm giá lại là một hành trình đòi hỏi người ta phải leo lên ngọn dốc của sự cao thượng, vượt quá chính mình. Càng lên cao, càng phải gắng sức, và đòi sự cảnh tỉnh liên tục để không chệch hướng. “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”, Chúa Giêsu nhắc chúng ta đến tầm cao những đòi hỏi của Tin Mừng và tầm quan trọng của cái “bây giờ và cố gắng ngay tại đây”. Chúng ta cần quan tâm đến những thứ phải làm lúc này và ngay tại nơi mình được mời gọi.

hoc-hoi-phuc-am-cn-21-tn-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm CN 21 TN C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Khi lên Giêrusalem để hoàn thành kế hoạch cứu độ nhân loại qua cái chết của mình (Lc 9,51), Đức Giêsu thường gặp những chuyện bất ngờ xảy ra dọc đường (thí dụ Lc 9,52-62; 10,25; 11,1; 11,27; 13,1). Trong bài Tin Mừng hôm nay, bất ngờ có kẻ hỏi Ngài: số người được cứu độ thì ít phải không? (Lc 13,23). Điều anh ta quan tâm là số lượng người được cứu độ.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-21-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN C

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xx-thuong-nien-nam-c
Thánh Kinh bằng hình Chúa nhật XX Thường niên năm C

Khi đặt sự hơn thiệt lên bàn cân, không ít lần lối sống Tin Mừng buộc bạn phải chịu thiệt thòi, đôi khi còn trở nên “dấu hiệu” chống đối lại kiểu sống của con người hôm nay. Nhưng bạn an tâm, Chúa Giêsu đã luôn là dấu hiệu chống đối, và khi bạn sống như Chúa Giêsu dạy, bạn làm cho người ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, mặt trời soi sáng thế giới.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-20-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN C

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-20-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 20 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Trong Tin Mừng Luca, lửa là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa. Ở Lc 3,9.17 lửa có công dụng đốt cháy, thiêu hủy. Đó là hình phạt nặng dành cho cây không sinh quả tốt và cho thóc lép.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.