kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 10 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 TN B
Tin Mừng thánh Máccô 3,20-35

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.


24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.
28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."


31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! "33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "34Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

20  He came home. Again (the) crowd gathered, making it impossible for them even to eat.

21 When his relatives heard of this they set out to seize him, for they said, "He is out of his mind."

22 The scribes who had come from Jerusalem said, "He is possessed by Beelzebul,"  and "By the prince of demons he drives out demons."

23 Summoning them, he began to speak to them in parables, "How can Satan drive out Satan?24 If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.

25 And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand.

26 And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand; that is the end of him.

27 But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house.

28 Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them.

29 But whoever blasphemes against the holy Spirit  will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin."

30 For they had said, "He has an unclean spirit."

31 His mother and his brothers arrived. Standing outside they sent word to him and called him.

32 A crowd seated around him told him, "Your mother and your brothers 12 (and your sisters) are outside asking for you."

33 But he said to them in reply, "Who are my mother and (my) brothers?"

34 And looking around at those seated in the circle he said, "Here are my mother and my brothers.

35 (For) whoever does the will of God is my brother and sister and mother."


I. HÌNH TÔ MÀU


vhtk


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 3,21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


01. Khi nhìn thấy những phép lạ của Đức Giêsu, ai đã nói Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ? (Mc 2,22)
a. Các kinh sư.               
b. Thầy thượng tế.
c. Các luật sĩ.         
d. Người Xađốc.


02. Quỷ vương tên gọi là gì? (Mc 2,22)
a. Baan.                  
b. Bêendêbun.
c. Đagôn.                
d. Xatan.


03. Mọi tội của con cái loài người đều được tha, trừ tội gì? (Mc 2,29)
a. Không tin vào Thiên Chúa.
b. Không tin Đức Giêsu.
c. Nói phạm đến Thánh Thần.
d. Tin vào ma quỷ.


04. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, … … …(Mc 2,27)
a. Rồi mới cướp sạch nhà nó.
b. Rồi mới lấy những thứ mình muốn.
c. Rồi mới ăn trộm.
d. Rồi mới cướp phá.


05. Các kinh sư từ đâu xuống nói rằng Đức Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám? (Mc 2,22)
a. Thành Đavít.              
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum. 
d. Thành GiêrusalemIII. Ô CHỮvhtk


Những gợi ý


01. Các kinh sư từ thành nào xuống nói rằng Đức Giêsu bị quỷ vương Bêendêbun ám? (Mc 2,22)  


02. Những ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội thế nào? (Mc 2,29)  


03. Khi nhìn thấy những phép lạ của Đức Giêsu, ai đã nói Ngài dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ? (Mc 2,22) 


04. “Nước nào tự … … …, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.”  (Mc 2,24a-25b)


05. Mọi tội của con cái loài người đều được tha, trừ tội nói phạm đến ai? (Mc 2,29)


06. Các kinh sư nói Đức Giêsu dựa thế của ai mà trừ quỷ? (Mc 2,22)


07. Thân nhân của Đức Giêsu đi bắt Ngài về vì họ nghĩ Ngài thế nào? (Mc 2,21)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".
Tin Mừng thánh Máccô 2,29

 VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 TN B

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề : Thân nhân Chúa Giêsu

* Tin Mừng thánh Máccô 3,21

Thân nhân của Người hay tin ấy,
 liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. a. Các kinh sư (Mc 2,22)
02. b. Bêendêbun (Mc 2,22)
03. c. Nói phạm đến Thánh Thần (Mc 2,29)
04. a. Rồi mới cướp sạch nhà nó (Mc 2,27)
05. d. Thành Giêrusalem (Mc 2,22)


III. Lời giải đáp Ô CHỮ


01. Giêrusalem (Mc 2,22)
02. Muôn đời (Mc 2,29)
03. Kinh sư (Mc 2,22)
04. Thiên Chúa  (Mc 2,33)
05. Thánh Thần (Mc 2,29)
06. Quỷ vương (Mc 2,22)
07. Đã mất trí (Mc 2,21)


Hàng dọc: Lời Chúa


 Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net
 
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xx-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XX Thường niên năm B

Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng cứu rỗi của Ngài qua việc rao giảng, qua việc làm, cuộc sống và nhất là qua cái chết trên thập giá. Ngài đã biểu lộ lòng yêu thương tha thứ của Ngài qua cái chết thập giá “Khi nào Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người về với Ta “. Lời của Chúa Giêsu đã được thực hiện nơi cái tận cùng của đời Ngài là cái chết vì tình yêu, cái chết hy sinh, khước từ lợi lộc: ”Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Chúa chết, Ngài đã để lại cho nhân loại thịt và máu của Người: đó là Bí Tích Thánh Thể

vui-hoc-thanh-kinh-cn-20-tn-b
Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN B

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? " Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-20-thuong-nien-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên - Năm B

Đọc Ga 6,35-51. Đức Giê-su nói "Chính tôi là bánh..." ở những câu nào? Bánh hằng sống (c. 51) và bánh trường sinh (cc. 35,48) có nghĩa khác nhau không? Đọc thêm Ga 4,10; 6,57. 2. Điểm mới mẻ của Ga 6,51 là gì? Câu này có ám chỉ về cái chết của Đức Giêsu không? Cái chết này đem lại điều gì? cho ai? 3. Có bao nhiêu động từ tin và đến với trong Ga 6,35-48? Có bao nhiêu động từ ăn, uống trong Ga 6,49-58? Từ đó bạn có thể rút ra những thái độ nào đối với Đức Giêsu?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-19-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 19 Thường niên năm B

Trong trọn bản văn Thánh Lễ của Sách Lễ Rôma, những chữ được in đậm và to nhất chính là ‘lời truyền phép’: “tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con... tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội...” In đậm và to nhất, bởi vì đây là những lời quan trọng nhất, đây là khoảnh khắc đậm đặc ý nghĩa yêu thương nhất của Thánh Lễ.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-19-tn-b
Vui Học Thánh Kinh CN 19 TN B

Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? " Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-19-thuong-nien-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 19 Thường niên -B

1. Đọc Ga 6,41. Việc "người Do-thái" xầm xì về Đức Giêsu gợi cho ta về chuyện ai xầm xì ai trong Cựu Ước ? Đọc Xh 16,2-12; Ds 14,2-29. Hai thứ xầm xì này có gì khác nhau ? 2. Đọc Ga 6,42. Tại sao người Do-thái lại không tin Đức Giê-su là bánh từ trời xuống ? Đọc thêm Ga 1,45. 3. Bạn hiểu thế nào về việc Đức Giê-su khẳng định mình từ trời xuống ? Một người từ trời xuống có thể có cha mẹ hay không ?

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.