kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,1-14

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

1 Jesus again in reply spoke to them in parables, saying,2 "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son.

3 He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come.

4 A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited: "Behold, I have prepared my banquet, my calves and fattened cattle are killed, and everything is ready; come to the feast."'5 Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business.

6 The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them.

7 The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city.

8 Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come.

9 Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find.'10 The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests.

11 But when the king came in to meet the guests he saw a man there not dressed in a wedding garment.

12 He said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence.

13 Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet, and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.'14 Many are invited, but few are chosen."

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

 

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 22,2

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

II. TRẮC NGHIỆM  

 

01. Trong dụ ngôn này, nhà vua mở tiệc cưới cho ai? (Mt 22,2)

a. Người dân của mình.

b. Con của mình.

c. Các thanh niên nam nữ.

d. Các hoàng tử.

 

02. Khi mở tiệc cưới, nhà vua đã sai các đầy tớ đi mời những ai đến tham dự? (Mt 22,3)

a. Các kinh sư, luật sĩ.

b. Các quan khách đã được mời trước.

c. Những lãnh đạo tôn giáo.

d. Các người tội lỗi.

 

03. Người đầu tiên từ chối không tham dự tiệc cưới vì làm gì? (Mt 22,5)

a. Đi buôn.

b. Đi thăm trại.

c. Đi hỏi vợ cho con.

d. Đi làm vườn nho.

 

04.Trong tiệc cưới có bao nhiêu người không mặc y phục lễ cưới? (Mt 22,11)

a. 1 người.

b. 2 người.

c. 3 người.

d. 7 người.

 

05. Với người không mặc y phục lễ cưới, nhà vua ra lệnh trói tay chân nó lại, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ làm gì? (Mt 22,13)

a. Cho lửa thiêu đốt muôn đời.

b. Chịu nhiều đau khổ.

c. Phải khóc lóc nghiến răng.

d. Sẽ chịu cực hình muôn khiếp.

 

III.  Ô CHỮ  

Những gợi ý:

 

01. Người đầu tiên từ chối không tham dự tiệc cưới đi đâu? (Mt 22,5)

 

02. Ai đã kể dụ ngôn “Tiệc cưới”? (Mt 22,1)

 

03. Có 1 người đi vào phòng tiệc cưới mà không mặc y phụcgì?  (Mt 22,12)

 

04. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình? (Mt 22,1)

 

05. Những đầy tớ đi mời các quan khách bị điều này. (Mt 22,6)

 

06. Ai đã sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc (Mt 22,3)

 

07. Nhà vua sai ai đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc? (Mt 22,3)

 

08. Số phận của người không mặc y phục lễ cưới sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc … … (Mt 22,13)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,14

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề : Tiệc Cưới

* Tin Mừng thánh Mátthêu 22,2

 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình”.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Con của mình (Mt 22,2).

02. b. Các quan khách đã được mời trước (Mt 22,3).

03. b. Đi thăm trại (Mt 22,5).

04. a. 1 người (Mt 22,11).

05. c. Phải khóc lóc nghiến răng (Mt 22,13).

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Thăm trại (Mt 22,5)

02. Đức Giêsu (Mt 22,1)

03. Lễ cưới (Mt 22,12)

04. Nước Trời (Mt 22,1)

05. Giết chết (Mt 22,6)

06. Nhà vua (Mt 22,3)

07. Đầy tớ (Mt 22,3)

08. Nghiến răng (Mt 22,13)

 

Hàng dọc: Tiệc cưới

 

 Gb. Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net

 
vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-tn-b
Vui Học Thánh Kinh CN 4 TN B

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-4-thuong-nien-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật 4 thường niên, năm B

1.   Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Phúc âm Mác-cô là phép lạ nào, xảy ra ở đâu, khi nào? 2.   Trong Phúc âm Mác-cô, lần đầu tiên Đức Giêsu đối mặt với ma quỷ là khi nào ? 3.   Sửng sốt được nói đến nhiều lần trong Phúc âm Mác-cô (6,2; 7,37; 10,26; 11,18). Điều gì khiến người ta sửng sốt ở Mc 1,22 ? 4.   Đọc Mc 1,24. Tại sao thần ô uế lại run sợ trước Đức Giêsu mà kêu lên như vậy ?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-iii-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Thường Niên năm B

Các bài đọc hôm nay, đặc biệt bài Tin Mừng Mc 1, 14-20 tiếp tục đưa mọi người suy nghĩ về mầu nhiệm ơn gọi. Chúa có cách chọn của Ngài, không ai có quyền bắt buộc Chúa phải thế này phải thế kia, không ai hướng được Chúa đi theo đường của riêng mình, hay đi theo sự chọn lựa của mình. Chúa hoàn toàn tự do trong việc kêu gọi, tuyển chọn môn đệ. Đó hoàn toàn là do tình thương vô biên của Chúa. Tất cả mọi sự chọn lựa của Chúa đều dựa theo ba nhịp: Chúa đi qua, nhìn thấy và kêu gọi.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-3-thuong-nien-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật 3 thường niên, năm B

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-3-tn-b
Vui Học Thánh Kinh CN 3 TN B

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-ii-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Thuờng Niên năm B

Nếu hôm nay Chúa mời gọi bạn “Hãy đến mà xem,” bạn có sẵn sàng đáp lại, đến và ở lại với Ngài không? ĐHY Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận nhắn nhủ bạn đừng mải chọn công kia việc nọ để gọi là “chọn công việc của Chúa” mà trước hết hãy “chọn Chúa” và ở lại với Ngài là lẽ sống của đời mình.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.