kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,1-14

Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

1 Jesus again in reply spoke to them in parables, saying,2 "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son.

3 He dispatched his servants to summon the invited guests to the feast, but they refused to come.

4 A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited: "Behold, I have prepared my banquet, my calves and fattened cattle are killed, and everything is ready; come to the feast."'5 Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business.

6 The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them.

7 The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city.

8 Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come.

9 Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find.'10 The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests.

11 But when the king came in to meet the guests he saw a man there not dressed in a wedding garment.

12 He said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence.

13 Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet, and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth.'14 Many are invited, but few are chosen."

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

 

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 22,2

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

II. TRẮC NGHIỆM  

 

01. Trong dụ ngôn này, nhà vua mở tiệc cưới cho ai? (Mt 22,2)

a. Người dân của mình.

b. Con của mình.

c. Các thanh niên nam nữ.

d. Các hoàng tử.

 

02. Khi mở tiệc cưới, nhà vua đã sai các đầy tớ đi mời những ai đến tham dự? (Mt 22,3)

a. Các kinh sư, luật sĩ.

b. Các quan khách đã được mời trước.

c. Những lãnh đạo tôn giáo.

d. Các người tội lỗi.

 

03. Người đầu tiên từ chối không tham dự tiệc cưới vì làm gì? (Mt 22,5)

a. Đi buôn.

b. Đi thăm trại.

c. Đi hỏi vợ cho con.

d. Đi làm vườn nho.

 

04.Trong tiệc cưới có bao nhiêu người không mặc y phục lễ cưới? (Mt 22,11)

a. 1 người.

b. 2 người.

c. 3 người.

d. 7 người.

 

05. Với người không mặc y phục lễ cưới, nhà vua ra lệnh trói tay chân nó lại, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ làm gì? (Mt 22,13)

a. Cho lửa thiêu đốt muôn đời.

b. Chịu nhiều đau khổ.

c. Phải khóc lóc nghiến răng.

d. Sẽ chịu cực hình muôn khiếp.

 

III.  Ô CHỮ  

Những gợi ý:

 

01. Người đầu tiên từ chối không tham dự tiệc cưới đi đâu? (Mt 22,5)

 

02. Ai đã kể dụ ngôn “Tiệc cưới”? (Mt 22,1)

 

03. Có 1 người đi vào phòng tiệc cưới mà không mặc y phụcgì?  (Mt 22,12)

 

04. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình? (Mt 22,1)

 

05. Những đầy tớ đi mời các quan khách bị điều này. (Mt 22,6)

 

06. Ai đã sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc (Mt 22,3)

 

07. Nhà vua sai ai đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc? (Mt 22,3)

 

08. Số phận của người không mặc y phục lễ cưới sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc … … (Mt 22,13)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 22,14

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề : Tiệc Cưới

* Tin Mừng thánh Mátthêu 22,2

 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình”.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Con của mình (Mt 22,2).

02. b. Các quan khách đã được mời trước (Mt 22,3).

03. b. Đi thăm trại (Mt 22,5).

04. a. 1 người (Mt 22,11).

05. c. Phải khóc lóc nghiến răng (Mt 22,13).

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Thăm trại (Mt 22,5)

02. Đức Giêsu (Mt 22,1)

03. Lễ cưới (Mt 22,12)

04. Nước Trời (Mt 22,1)

05. Giết chết (Mt 22,6)

06. Nhà vua (Mt 22,3)

07. Đầy tớ (Mt 22,3)

08. Nghiến răng (Mt 22,13)

 

Hàng dọc: Tiệc cưới

 

 Gb. Nguyễn Thái Hùng
Nguồn: thanhlinh.net

 
thanh-kinh-bang-hinh-cn-33-tn-a-kinh-trong-the-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
Thánh Kinh bằng hình: CN 33 Tn A. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Những gì bạn đang có chính là những yến bạc mà Thiên Chúa giao cho bạn để sinh lời. Đối với bạn Thiên Chúa là ai, là ông chủ hà khắc hay là Người Cha yêu thương? Có phải rằng Thiên Chúa đã bất công khi lấy yến bạc của người đầy tớ thứ ba mà giao cho người có mười yến không? Nếu người này sinh lời, đâu là lời khen mà anh sẽ nhận được?

vui-hoc-thanh-kinh-cn-33-tn-a-va-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN A và CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-33-tn-a-le-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 33 Tn A. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

1. Đọc cả chương Ga 17. Chương này mấy lần nói đến việc Đức Giêsu cầu xin Cha? 2. Đọc Ga 17,11-19. Đức Giêsu dâng cầu nguyện này khi nào, cho ai? Đọc thêm Ga 17,20, cho biết Đức Giêsu còn cầu nguyện cho ai nữa. Tại sao Ngài cầu nguyện cho họ? 3. Đọc Ga 17,11b-16. Hãy cho biết Đức Giêsu cầu xin gì với Chúa Cha. 4. Đọc Ga 13,3 và 17,11a.13a. Đức Giêsu coi cái chết sắp đến của Ngài là gì?

5-phut-cho-loi-chua-thang-11-2017-2
5 Phút Cho Lời Chúa tháng 11 - 2017

Lạy Chúa, con vẫn chuộng cái dễ dãi, chóng qua hơn là sự khó khăn, khổ cực. Xin cho con nghiệm ra rằng thú vui dễ dãi chỉ giải quyết cái nhu cầu tạm thời, và dư âm là nỗi buồn dai dẳng; còn niềm vui trong Chúa sẽ đem đến an bình thực sự, một niềm vui sâu xa bền lâu.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxxii-thuong-nien-nam-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXXII Thường niên năm A

Tháng cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội mời chúng ta suy nghĩ về đích điểm đời mình, để biết thay đổi đời hiện tại. Chẳng ai có thể sống thay bạn, nghĩ thay bạn, hành động thay bạn… vì mỗi người có vị trí không thể thay thế và phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Đó là chất dầu được chiết xuất từ chất sống của mỗi người trong từng ngày sống, bằng cách quảng đại, dấn thân thực thi công bằng, sự thật, khiêm tốn, an hoà, yêu thương, tha thứ…

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-32-thuong-nien-nam-a
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên - năm A

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.