kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Tin Mừng thánh Luca 23,35-43

Đức Giê-su bị nhục mạ (Mt 27: 37 -44; Mc 15: 26 -32 )

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! "36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống37 và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! "38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."

Người gian phi sám hối

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! "40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! "42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! "43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

 

35 The people stood by and watched; the rulers, meanwhile, sneered at him and said, "He saved others, let him save himself if he is the chosen one, the Messiah of God."

36 Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine37 they called out, "If you are King of the Jews, save yourself."

38 Above him there was an inscription that read, "This is the King of the Jews."

39  Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us."

40 The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God, for you are subject to the same condemnation?41 And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminal."

42 Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom."

43 He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 23,38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Các thủ lãnh Do thái nghĩ Đức Giêsu là ai nếu có khả năng cứu lấy chính mình? (Lc 23,35)
a. Người được tuyển chọn.
b. Đấng Kitô của Thiên Chúa.
c. Vị giải phóng dân tộc.
d. Chỉ a và b đúng.

02. Đây là những người đã chế nhạo Đức Giêsu khi người bị đóng đinh vào thập giá. (Lc 23,35-36)
a. Lính tráng.
b. Các thủ lãnh.
c. Những môn đệ.
d. Chỉ a và b đúng.

03. Tấm bảng được đóng phía trên đầu Đức Giêsu ghi điều gì? (Lc 23,38)
a. Người này là Con Thiên Chúa.
b. Đây là vua người Do thái.
c. Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
d. Đây là Người.

04. Người gian phi sám hối đã nói gì? (Lc 23,42)
a. Ông hãy cứu mình và cứu chúng tôi với.
b. Ông hãy thương xót chúng tôi.
c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.
d. Xin ông cứu vớt chúng tôi.

05. Đức Giêsu nói với người gian phi sám hối thế nào? (Lc 23,43)
a. Hôm nay, anh được giải thoát.
b. Anh thật có phúc.
c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
d. Anh sẽ được điều anh muốn.

 

III. Ô CHỮ 

 

vhtk

 

 

Những gợi ý

01. Tấm bảng ghi Đức Giêsu là gì của người Do thái? (Lc 23,38)

02. Các thủ lãnh buông lời gì trước cái chết của Đức Giêsu? (Lc 23,35)

03. Thứ người ta đưa cho Đức Giêsu uống. (Lc 23,36)

04. Các thủ lãnh tự hỏi Đức Giêsu có phải là ai của Thiên Chúa? (Lc 23,35)

05. Lính tráng làm gì khi thấy Đức Giêsu bị đóng đinh thập giá? (Lc 23,36)

06. Người gian phi sám hối được ở đâu với Đức Giêsu? (Lc 23,43)

07. Người gian phi sám hối thưa với ai hãy nhớ đến tôi khi vào trong nước của Ngài? (Lc 23,42)

08. Ai đứng nhìn Đức Giêsu chịu đóng đinh? (Lc 23,35)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Ông Giêsu ơi,

khi ông vào Nước của ông,

xin nhớ đến tôi! "

Tin Mừng thánh Luca 23,42

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  

Chúa Giêsu

* Tin Mừng thánh Luca 23,38

"Đây là vua người Do-thái."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35-36)
03. b. Đây là vua người Do thái (Lc 23,38)
04. c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi (Lc 23,42)
05. c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43)

III. Ô CHỮ 

01. Vua (Lc 23,38)
02. Cười nhạo (Lc 23,35)
03. Giấm (Lc 23,36) 
05. Đấng Kitô (Lc 23,35)
06. Chế giễu (Lc 23,36)
07. Thiên đàng (Lc 23,43)
08. Đức Giêsu (Lc 23,42)
09. Dân chúng (Lc 23,35)

Hàng dọc : Vua Giêsu

NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net

hoc-hoi-phuc-am-cn-ii-mua-vong-a-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm: CN II Mùa Vọng A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Lời mời gọi của Gioan Tẩy giả ở Mt 3,2 giống hoàn toàn với lời mời gọi của Đức Giêsu ở Mt 4,17: “Anh em hãy hối cải, vì Nước Trời đã đến gần!” Trong Tin Mừng Mát-thêu, Nước Trời đồng nghĩa với Nước Thiên Chúa. Người Do-thái từ lâu đã mong ngóng Nước Thiên Chúa đến, một Nước của công lý, hòa bình và thịnh vượng, không bị chiến tranh hay kẻ thù quấy phá. Họ mong Thiên Chúa sai Đấng Mêsia đến để làm vua cai trị Nước của Ngài.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-ii-mua-vong-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng A

Gioan đã mô tả Đấng Cứu Thế là một vị đầy uy quyền, sẽ đến để làm phép Dìm trong lửa và Thần Khí, và cũng đến để phán xét và thanh lọc. Khi xuất hiện, Chúa Giêsu cho thấy uy quyền của Ngài thể hiện trong lửa yêu thuơng mãnh liệt để sẵn sàng khiêm tốn phục vụ, thuơng xót thứ tha, chữa lành và nâng đỡ… Và sự phán xét, thanh lọc của Ngài hệ tại chỗ người ta có biết sám hối, chạy đến với Chúa Giêsu để dìm mình trong lòng thuơng xót của Ngài và đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần hay không.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-2-mua-vong-a
Vui Học Thánh Kinh CN 2 Mùa Vọng A

Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-1-mua-vong-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 1 Mùa Vọng A

Mùa Vọng là thời gian “chờ đợi” của niềm vui, chờ đợi sự hiện diện cụ thể của Thiên Chúa trong lịch sử đầy nhọc nhằn của đất nước Israel và của cả nhân loại. Đây cũng là thời gian học biết cách đọc những biến cố dưới ánh sáng của Lời Chúa để đừng bị bất ngờ khi Chúa đến mà không hề báo trước. Cũng như nạn hồng thủy không phải là tận cùng của thế giới nhưng là khởi đầu cho một cộng đoàn nhân loại mới, Chúa Giêsu mở ra hình thức mới của sự cứu độ.

hoc-hoi-phuc-am-cn-i-mua-vong-a-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm: CN I Mùa Vọng A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Tin Mừng Mát-thêu có 5 Bài Giảng dài của Đức Giêsu: Bài Giảng trên núi (chương 5-7); Bài Giảng về Sứ mạng Truyền giáo (chương 10); Bài Giảng bằng Dụ ngôn (chương 13); Bài Giảng về Đời sống trong Giáo hội (chương 18); và Bài Giảng về thời Cánh chung (chương 24-25).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-1-mua-vong-a
Vui Học Thánh Kinh CN 1 Mùa Vọng A

"Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.