kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá)

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Kiệu Lá)
Tin Mừng thánh Luca 19,28-40

 
Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Mê-si-a 
 
28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo:30 "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.31 Nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh cởi lừa người ta ra", thì cứ nói: "Chúa có việc cần dùng!32 Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: "Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? "34 Hai ông đáp: "Chúa có việc cần dùng."
 
35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên.36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.37 Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy.38 Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!
 
Đức Giê-su tán thành việc các môn đệ hoan hô Người 
 
39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ! "40 Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! "
 
 
28 After he had said this, he proceeded on his journey up to Jerusalem.
 
29 As he drew near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples.
 
30 He said, "Go into the village opposite you, and as you enter it you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here.
 
31 And if anyone should ask you, 'Why are you untying it?' you will answer, 'The Master has need of it.'"
 
32 So those who had been sent went off and found everything just as he had told them.
 
33 And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying this colt?"
 
34 They answered, "The Master has need of it."
 
35 So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount.
 
36 As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road;37 and now as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they had seen.
 
38 They proclaimed: "Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest."
 
39 Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." 40 He said in reply, "I tell you, if they keep silent, the stones will cry out!"
 
I. HÌNH TÔ MÀU 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 19,38a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem. (Lc 19,35)
a. Con ngựa.
b. Con lừa.
c. Con lạc đà.
d. Con chiên.
 
02. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào làng tìm phương tiện cho Người cỡi? (Lc 19,29)
a. 1 môn đệ.
b. 2 môn đệ.
c. 3 môn đệ. 
d. 7 môn đệ.
 
03. Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37)
a. Lấy áo choàng trải trên đường.
b. Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa.
c. Im lặng lắng nghe lời Thiên Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
04. Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem: (Lc 19,38)
a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
c. Lạy Đức Vua, xin cứu vớt chúng tôi.
d. Hoan hô Đức Vua chiến thắng.
 
05. Những người đã trách Đức Giêsu khi thấy các môn đệ hoan hô Người là ai? (Lc 19,39)
a. Các thượng tế.
b. Người Pharisêu.
c. Quân lính La mã.
d. Khách ngoại kiều.
 
 
III. Ô CHỮ 

 
 
Những gợi ý
 
01. 01. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
02. Dân chúng chúc tụng ai, Đấng ngự đến nhân danh Chúa? (Lc 19,38)
 
03. Ngôi làng gần bên triền núi Ô liu tên là gì? (Lc 19,29)
 
04. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem. (Lc 19,35)
 
05. Người ta phủ gì trên lưng lừa để Đức Giêsu cỡi? (Lc 19,35)
 
06. Ai tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa? (Lc 19,28-38)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!
Tin Mừng thánh Luca 19,38a
 
+++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Kiệu Lá)
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề 
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem
 
* Câu TM thánh Luca 19,38a
 
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Con lừa (Lc 19,35)
02. b. 2 môn đệ  (Lc 19,29)
03. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 19,36-37)
04. b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa (Lc 19,38)
05. b. Người Pharisêu (Lc 19,39)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Thiên Chúa (Lc 19,38)
02. Đức Vua (Lc 19,38)
03. Bêtania  (Lc 19,29)
04. Con lừa (Lc 19,35)
05. Áo choàng (Lc 19,35)
06. Đức Giêsu (Lc 19,28-38)
 
Hàng dọc : Ca tụng 
 

                                                                                                             NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                                                                             Nguồn: thanhlinh.net
hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-le-minh-mau-thanh-chua-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Dựa trên Lc 9,1-12, ta thấy phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra sau khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho dân. Khi họ trở về, Đức Giêsu mới đem họ đến thành Bết-xai-đa, nơi diễn ra phép lạ. Phép lạ này cũng xảy ra sau khi ông Gioan Tẩy giả đã bị vua Hêrôđê chém đầu trong ngục (Lc 9,9).

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-le-chua-ba-ngoi-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mầu nhiệm của chuyển động hiệp thông giữa các Ngôi vị: Cha trao tất cả những gì Ngài có cho Con; Con thi hành ý muốn của Cha; Thánh Thần lấy tất cả từ Chúa Giêsu (Con) mà loan báo cho các môn đệ. Ba Ngôi riêng biệt với những hoạt động khác nhau được kết hợp nên một bằng sợi dây tình yêu chứ không phải là một khối đơn độc bất động.

hoc-hoi-phuc-am-le-chua-ba-ngoi-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Ba Ngôi (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Gioan 16,12-13 có thể làm chúng ta nghĩ rằng: khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã chưa hoàn thành công việc Cha giao cho mình. Thật ra, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất công việc Cha giao rồi. Trên Thập giá, Ngài đã nói: “Thế là được hoàn tất!” (Ga 19,30). Hoàn tất công việc của Cha là lương thực nuôi sống Đức Giêsu nơi trần gian (Ga 4,34).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-le-chua-ba-ngoi-c
Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Chúa Ba Ngôi C

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

kinh-thanh-bang-hinh-cn-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-c
Kinh thánh bằng hình: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

hoc-hoi-phuc-am-le-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

“Người Do-thái” ở đây để chỉ giới lãnh đạo Do-thái giáo, những người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu (Ga 18,12.36). Đó là các thượng tế và nhóm Pharisêu (Ga 18,3). Các môn đệ sợ họ, vì họ đã âm mưu giết Đức Giêsu. Sau này họ còn có quyền trục xuất ra khỏi hội đường những ai tin vào Đức Giêsu (Ga 9,22; 12,42; 16,2).

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.