kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá)

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Kiệu Lá)
Tin Mừng thánh Luca 19,28-40

 
Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Mê-si-a 
 
28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo:30 "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.31 Nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh cởi lừa người ta ra", thì cứ nói: "Chúa có việc cần dùng!32 Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: "Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? "34 Hai ông đáp: "Chúa có việc cần dùng."
 
35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên.36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.37 Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy.38 Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!
 
Đức Giê-su tán thành việc các môn đệ hoan hô Người 
 
39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ! "40 Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! "
 
 
28 After he had said this, he proceeded on his journey up to Jerusalem.
 
29 As he drew near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples.
 
30 He said, "Go into the village opposite you, and as you enter it you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here.
 
31 And if anyone should ask you, 'Why are you untying it?' you will answer, 'The Master has need of it.'"
 
32 So those who had been sent went off and found everything just as he had told them.
 
33 And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying this colt?"
 
34 They answered, "The Master has need of it."
 
35 So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount.
 
36 As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road;37 and now as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they had seen.
 
38 They proclaimed: "Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest."
 
39 Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." 40 He said in reply, "I tell you, if they keep silent, the stones will cry out!"
 
I. HÌNH TÔ MÀU 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 19,38a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem. (Lc 19,35)
a. Con ngựa.
b. Con lừa.
c. Con lạc đà.
d. Con chiên.
 
02. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào làng tìm phương tiện cho Người cỡi? (Lc 19,29)
a. 1 môn đệ.
b. 2 môn đệ.
c. 3 môn đệ. 
d. 7 môn đệ.
 
03. Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37)
a. Lấy áo choàng trải trên đường.
b. Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa.
c. Im lặng lắng nghe lời Thiên Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
04. Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem: (Lc 19,38)
a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
c. Lạy Đức Vua, xin cứu vớt chúng tôi.
d. Hoan hô Đức Vua chiến thắng.
 
05. Những người đã trách Đức Giêsu khi thấy các môn đệ hoan hô Người là ai? (Lc 19,39)
a. Các thượng tế.
b. Người Pharisêu.
c. Quân lính La mã.
d. Khách ngoại kiều.
 
 
III. Ô CHỮ 

 
 
Những gợi ý
 
01. 01. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
02. Dân chúng chúc tụng ai, Đấng ngự đến nhân danh Chúa? (Lc 19,38)
 
03. Ngôi làng gần bên triền núi Ô liu tên là gì? (Lc 19,29)
 
04. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem. (Lc 19,35)
 
05. Người ta phủ gì trên lưng lừa để Đức Giêsu cỡi? (Lc 19,35)
 
06. Ai tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa? (Lc 19,28-38)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!
Tin Mừng thánh Luca 19,38a
 
+++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Kiệu Lá)
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề 
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem
 
* Câu TM thánh Luca 19,38a
 
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Con lừa (Lc 19,35)
02. b. 2 môn đệ  (Lc 19,29)
03. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 19,36-37)
04. b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa (Lc 19,38)
05. b. Người Pharisêu (Lc 19,39)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Thiên Chúa (Lc 19,38)
02. Đức Vua (Lc 19,38)
03. Bêtania  (Lc 19,29)
04. Con lừa (Lc 19,35)
05. Áo choàng (Lc 19,35)
06. Đức Giêsu (Lc 19,28-38)
 
Hàng dọc : Ca tụng 
 

                                                                                                             NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                                                                             Nguồn: thanhlinh.net
hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-30-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 30 TN C

Có thể nói một nét chung của những dụ ngôn trên đây là sự bất ngờ. Không ngờ người Samari lại là người dừng lại để cứu nạn nhân, chứ không phải vị tư tế hay thầy Lêvi. Không ngờ đứa con thứ rốt cuộc lại ở trong nhà cha, hưởng dùng bữa tiệc, còn người con cả vẫn đang đứng ngoài nhà chịu đói.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-30-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 30 TN C

Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai Người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.

thanh-kinh-bang-hinh-cn-xxix-tn-c-chua-nhat-truyen-giao
Thánh Kinh bằng hình: CN XXIX TN C. Chúa Nhật Truyền Giáo

Ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đón nhận sứ mạng rao giảng và làm chứng Tin Mừng Phục Sinh mọi nơi mình hiện diện. Nhờ các việc bác ái cụ thể được thực hiện trong sự khiêm tốn yêu thương vô vị lợi, mà Tin Mừng Phục Sinh sẽ tỏa sáng, giúp cho nhiều anh em lương dân nhận biết chúng ta thực là môn đệ Đức Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-29-tn-c
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 29 TN C

Động từ xuất hiện bốn lần trong đoạn Tin Mừng này (Lc 18,3.5.7.8) là động từ minh xét (exdikeô). Động từ này còn có thể được hiểu là: trả lại công bằng cho ai, bênh vực hay minh oan cho ai. Bà góa trong bài Tin Mừng này đi gặp quan tòa để kiện một người đã đối xử bất công với mình. Bà không muốn người đó bị trừng phạt, nhưng chỉ muốn quyền lợi của mình được tôn trọng và mọi việc được giải quyết ổn thỏa.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-29-tn-c-chua-nhat-truyen-giao
Vui Học Thánh Kinh CN 29 TN C. Chúa Nhật truyền giáo.

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

suy-niem-thanh-vinh-97-lm-phero-pham-ngoc-le
Suy Niệm Thánh Vịnh 97 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Đừng bao giờ quên rằng các Thánh vịnh chính là khát vọng và lời nguyện cầu của dân Israel. Đây là một Thánh vịnh vương quyền: mỗi năm một lần, vào dịp Lễ Lều (nhắc nhớ 40 năm hành trình trong sa mạc), tại Giêrusalem, người ta tổ chức Lễ hội trọng thể, không chỉ nơi Đền Thờ nhưng còn cả thành phố, vì người ta kết các ‘lều’ khắp nơi bằng những cành cây…

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.