kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật Lễ Lá (Kiệu Lá)

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Kiệu Lá)
Tin Mừng thánh Luca 19,28-40

 
Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Mê-si-a 
 
28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo:30 "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.31 Nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh cởi lừa người ta ra", thì cứ nói: "Chúa có việc cần dùng!32 Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: "Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? "34 Hai ông đáp: "Chúa có việc cần dùng."
 
35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên.36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.37 Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy.38 Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!
 
Đức Giê-su tán thành việc các môn đệ hoan hô Người 
 
39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ! "40 Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! "
 
 
28 After he had said this, he proceeded on his journey up to Jerusalem.
 
29 As he drew near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples.
 
30 He said, "Go into the village opposite you, and as you enter it you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here.
 
31 And if anyone should ask you, 'Why are you untying it?' you will answer, 'The Master has need of it.'"
 
32 So those who had been sent went off and found everything just as he had told them.
 
33 And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying this colt?"
 
34 They answered, "The Master has need of it."
 
35 So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount.
 
36 As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road;37 and now as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they had seen.
 
38 They proclaimed: "Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest."
 
39 Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." 40 He said in reply, "I tell you, if they keep silent, the stones will cry out!"
 
I. HÌNH TÔ MÀU 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 19,38a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem. (Lc 19,35)
a. Con ngựa.
b. Con lừa.
c. Con lạc đà.
d. Con chiên.
 
02. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào làng tìm phương tiện cho Người cỡi? (Lc 19,29)
a. 1 môn đệ.
b. 2 môn đệ.
c. 3 môn đệ. 
d. 7 môn đệ.
 
03. Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37)
a. Lấy áo choàng trải trên đường.
b. Lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa.
c. Im lặng lắng nghe lời Thiên Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
04. Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem: (Lc 19,38)
a. Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
c. Lạy Đức Vua, xin cứu vớt chúng tôi.
d. Hoan hô Đức Vua chiến thắng.
 
05. Những người đã trách Đức Giêsu khi thấy các môn đệ hoan hô Người là ai? (Lc 19,39)
a. Các thượng tế.
b. Người Pharisêu.
c. Quân lính La mã.
d. Khách ngoại kiều.
 
 
III. Ô CHỮ 

 
 
Những gợi ý
 
01. 01. Khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng ai? (Lc 19,37) 
 
02. Dân chúng chúc tụng ai, Đấng ngự đến nhân danh Chúa? (Lc 19,38)
 
03. Ngôi làng gần bên triền núi Ô liu tên là gì? (Lc 19,29)
 
04. Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem. (Lc 19,35)
 
05. Người ta phủ gì trên lưng lừa để Đức Giêsu cỡi? (Lc 19,35)
 
06. Ai tiến vào Giêrusalem trên lưng lừa? (Lc 19,28-38)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!
Tin Mừng thánh Luca 19,38a
 
+++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Kiệu Lá)
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề 
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem
 
* Câu TM thánh Luca 19,38a
 
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Con lừa (Lc 19,35)
02. b. 2 môn đệ  (Lc 19,29)
03. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 19,36-37)
04. b. Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa (Lc 19,38)
05. b. Người Pharisêu (Lc 19,39)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Thiên Chúa (Lc 19,38)
02. Đức Vua (Lc 19,38)
03. Bêtania  (Lc 19,29)
04. Con lừa (Lc 19,35)
05. Áo choàng (Lc 19,35)
06. Đức Giêsu (Lc 19,28-38)
 
Hàng dọc : Ca tụng 
 

                                                                                                             NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                                                                             Nguồn: thanhlinh.net
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-phuc-sinh-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục Sinh năm C

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-phuc-sinh-nam-c
Vui Học Thánh Kinh CN Phục Sinh Năm C

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.

hoc-hoi-phuc-am-cn-le-la-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-sj
Học hỏi Phúc âm: CN Lễ Lá Năm C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

Như đoạn Tin Mừng trên đây (Lc 22,39-46) cho thấy, có khi cầu nguyện thật là khó với Đức Giêsu. Vì cầu nguyện giúp Ngài thấy ý của Cha và cũng thấy ý của mình. Chính vì thế giờ cầu nguyện cũng là giờ chiến đấu gay gắt (Lc 22,44). Có sự giằng co giữa ý Con với ý Cha (Lc 22,42). Như chúng ta, Đức Giêsu cũng sợ chết khi còn quá trẻ, sợ khổ đau và nhục nhã. Ngài đã thắng được cám dỗ này bằng cầu nguyện khẩn thiết và cuối cùng Ngài đã đón nhận ý Cha. Hai lần Ngài kêu mời các môn đệ cầu nguyện để khỏi sa cơn cám dỗ (Lc 22,40.46). Họ đã không cầu nguyện và đã sa ngã.

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-tuan-5-mua-chay-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật tuần 5 Mùa Chay năm C

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất

vhtk-chua-nhat-5-mua-chay-c
VHTK Chúa Nhật 5 Mùa Chay C

Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

hoc-hoi-phuc-am-cn-v-mua-chay-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu-sj
Học hỏi Phúc âm: CN V Mùa Chay C - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ.

Theo bạn, khuôn mặt của Đức Giêsu trong bài Phúc âm này có vừa nhân từ, vừa oai nghi không? Bạn rút được bài học nào từ đoạn Tin Mừng này? Cuộc gặp gỡ giữa người phụ nữ với Đức Giêsu diễn ra vào lúc tảng sáng, ở Đền Thờ Giêrusalem (Ga 8,2). Đọc Lc 21,37-38; 22,39 ta thấy Đức Giêsu có thói quen đến núi Ô-liu (Cây Dầu) để cầu nguyện và ngủ lại đó vào ban đêm, rồi khi trời sáng, Ngài lại vào Đền Thờ để giảng dạy cho dân chúng. Gioan 8,1-2 cũng cho thấy điều đó.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.