kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật 3 TN A. Chúa Nhật Lời Chúa.

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A
Tin Mừng thánh Mátthêu 4,12-23

Đức Giêsu lánh qua miền Ga-li-lê (Mc 1:14-15; Lc 4:14-15)

12 Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1:16 -20; Lc 5:1-11 )

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
 

12 When he heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee.

13 He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali,14 that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled:15 "Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,16 the people who sit in darkness have seen a great light, on those dwelling in a land overshadowed by death light has arisen."

17 From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand."

18 As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea; they were fishermen.

19 He said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men."

20 At once they left their nets and followed him.

21 He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets. He called them,22 and immediately they left their boat and their father and followed him.

23 He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people.
 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 4,19
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Tại Caphácnaum, Đức Giêsu đến Giêrusalem bắt đầu rao giảng và nói: “Anh em hãy sám hối, … … .” (Mt 4,17)
a. Vì Nước Trời đã đến gần.
b. Để được ơn cứu độ.
c. Để được Thiên Chúa chúc lành.
d. Và tin vào Tin Mừng.
 

02. Ở đâu, Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ đầu tiên (Mt 4,18)
a. Galilê.
b. Samari.
c. Giuđê.
d. Vùng Thập Tỉnh.
 

03. “Đoàn dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 4,14-16)
a. Ngôn sứ Mikha.
b. Ngôn sứ Êdêkien.
c. Ngôn sứ Isaia.
d. Ngôn sứ Samuen.
 

04. Những người được Đức Giêsu kêu gọi đầu tiên là ai? (Mt 4,18)
a. Ông Simon và Nathanaen.
b. Ông Phêrô và Anrê.
c. Ông Phêrô và Giuđa.
d. Ông Gioan và Tađêô.
 

05. Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ đầu tiên: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh … …”(Mt 4,19).
a. Thành những kẻ lưới người như lưới cá.
b. Thành các môn đệ thân tín của tôi.
c. Thành những người tài giỏi.
d. Được mọi người ca tụng.
 

III. Ô CHỮ

vhtk

 

Những gợi ý


01. “Đoàn dân đang ngồi đợi trong cảnh tối tăm để thấy một ánh sáng huy hoàng.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 4,14 -16)


02. Anh của ông Phêrô. (Mt 4,18)


03. Điều Đức Giêsu kêu gọi mọi người khi người bắt đầu rao giảng. (Mt 4,17)


04. “Đoàn dân đang ngồi đợi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng … … … .” (Mt 4,16)


05. Anh em hãy sám hối, vì … … đã đến gần (Mt 4,17).

06. Ở đâu, Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ đầu tiên (Mt 4,18)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Anh em hãy sám hối,

vì Nước Trời đã đến gần”

Tin Mừng thánh Mátthêu 4,17

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  
Kêu gọi

* Tin mừng thánh Mátthêu 4,19  

"Các anh hãy theo tôi,
tôi sẽ làm cho các anh
thành những kẻ lưới người như lưới cá."
 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Vì Nước Trời đã đến gần. (Mt 4,17)
02. a. Galilê (Mt 4,18)
03. c. Ngôn sứ Isaia (Mt 4,14)
04. b. Ông Phêrô và Anrê (Mt 4,18)
05. a. Thành những kẻ lưới người như lưới cá (Mt 4,14).
 

III. Ô CHỮ 

01. Isaia (Mt 4,14 -16)
02. Anrê (Mt 4,18)
03. Sám hối (Mt 4,17)
04. Huy hoàng (Mt 4,16)
05. Nước Trời (Mt 4,17)
06. Galilê (Mt 4,18)
 

Hàng dọc : Sám Hối
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-5-tn-a-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 5 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12). Đức Giêsu nói những lời này chủ yếu với các môn đệ của Ngài, nhưng có thể Ngài cũng muốn nói với cả đám đông tin vào Ngài nữa (Mt 5,1-2). Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu dùng nhiều hình ảnh để diễn tả khuôn mặt của người môn đệ: muối, ánh sáng, một thành phố, một ngọn đèn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-v-thuong-nien-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường niên A

Thắp sáng niềm tin chính là làm cho người ta thấy Chúa qua cách sống của mình. Lời Chúa hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải thắp sáng niềm tin bằng làm những việc tốt đẹp. Tốt đẹp không theo kiểu con người, nghĩa là chỉ nhắm đến thành công, danh dự của bản thân, mà quên đi tính chứng tá Tin Mừng phải có trong công việc, cho dù giá phải trả là sự thất bại, thiệt thòi.

vhtk-chua-nhat-5-tn-nam-a
VHTK Chúa Nhật 5 TN Năm A

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

thanh-kinh-bang-hinh-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
Thánh Kinh bằng hình Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon.

vhtk-cn-4-tn-a-va-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
VHTK CN 4 TN A và Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-3-tn-a-chua-nhat-loi-chua
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 TN A. Chúa Nhật Lời Chúa

Còn Thánh Matthêu thì kể lại sự kiện Đức Giêsu đến ở Capharnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. Tại đây, bên cạnh biển hồ Galilê, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài chính là ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi cho thế giới. Con người có khả năng đón nhận ánh sáng này khi quyết tâm hoán cải, đồng thời đón nhận ơn gọi trở nên những người chài lưới các linh hồn, cộng tác với Đức Giêsu trong sứ vụ mang ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân.

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.