kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C
Tin Mừng thánh Luca 13,1-9

Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

Dụ ngôn cây vả không ra trái

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."

1  At that time some people who were present there told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices.

2 He said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way they were greater sinners than all other Galileans?3 By no means! But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!4 Or those eighteen people who were killed when the tower at Siloam fell on them  --do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem?5 By no means! But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!"

6 And he told them this parable: "There once was a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it but found none,7 he said to the gardener, 'For three years now I have come in search of fruit on this fig tree but have found none. (So) cut it down. Why should it exhaust the soil?'8 He said to him in reply, 'Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it;9 it may bear fruit in the future. If not you can cut it down.'"

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  13,8-9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Những người Galilê bị ai giết chết? (Lc 13,1)
a. Tổng trấn Quiriniô.
b. Tổng trấn Philatô.
c. Vua Hêrôđê.
d. Những người cuồng tín.

 

02. Khi chết máu họ hòa lẫn với điều gì? (Lc 13,1)
a. Nước hồ Silôác.
b. Máu tế vật họ đang dâng.
c. Chiên vượt qua.
d. Chỉ b và c đúng.

 

03. Trước sự việc những người Galilê bị giết, Đức Giêsu nói các ông phải làm gì nếu không cũng sẽ chết hết như vậy? (Lc 13,3)
a. Cầu nguyện.
b. Tỉnh thức.
c. Sẵn sàng.
d. Sám hối.

 

04. Những người ở Giêrusalem đã bị chết bởi điều gì? (Lc 13,4)
a. Tường thành đè chết họ.
b. Tháp Silôác đổ xuống đè chết họ.
c. Bị quân La mã chém đầu.
d. Bị chết thiêu.

 

05. Đã bao nhiêu năm người chủ vườn ra tìm trái cây vả mà không có? (Lc 13,6)
a. 1 năm.
b. 2 năm.
c. 3 năm.
d. 7 năm.

 

III. Ô CHỮ

vhtk

 

Những gợi ý


01. Ngọn tháp đã đè chết 18 người. (Lc 13,4)


02. Những người này bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1)


03. Đức Giêsu nói nếu các ông không làm gì thì các ông cũng sẽ chết như vậy? (Lc 13,3)


04. Ai đã giết những người Galilê? (Lc 13,1)


05. Với cây vả không ra trái, người làm vườn sẽ làm gì để sang năm nó ra trái? (Lc 13,8) 


06. Người ta kể cho ai nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Nếu các ông không chịu sám hối,

thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Tin Mừng thánh Luca 13,5b
 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C
Tin Mừng thánh Luca 13,1-9

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cây vả

* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  13,8-9

"Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."
 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Tổng trấn Philatô (Lc 13,1)
02. b. Máu tế vật họ đang dâng (Lc 13,1)
03. d. Sám hối (Lc 13,3)
04. b. Tháp Silôác đổ xuống đè chết họ (Lc 13,4)
05. c. 3 năm (Lc 13,6)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Silôác (Lc 13,4)
02. Galilê (Lc 13,1)
03. Sám hối (Lc 13,3)
04. Philatô (Lc 13,1)
05. Bón phân Lc 13,8)
06. Đức Giêsu (Lc 13,1)

 

Hàng dọc : Sám hối

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Ngu
ồn: thanhlinh.net

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-le-minh-mau-thanh-chua-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Dựa trên Lc 9,1-12, ta thấy phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra sau khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho dân. Khi họ trở về, Đức Giêsu mới đem họ đến thành Bết-xai-đa, nơi diễn ra phép lạ. Phép lạ này cũng xảy ra sau khi ông Gioan Tẩy giả đã bị vua Hêrôđê chém đầu trong ngục (Lc 9,9).

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-le-chua-ba-ngoi-nam-c
Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mầu nhiệm của chuyển động hiệp thông giữa các Ngôi vị: Cha trao tất cả những gì Ngài có cho Con; Con thi hành ý muốn của Cha; Thánh Thần lấy tất cả từ Chúa Giêsu (Con) mà loan báo cho các môn đệ. Ba Ngôi riêng biệt với những hoạt động khác nhau được kết hợp nên một bằng sợi dây tình yêu chứ không phải là một khối đơn độc bất động.

hoc-hoi-phuc-am-le-chua-ba-ngoi-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Ba Ngôi (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Gioan 16,12-13 có thể làm chúng ta nghĩ rằng: khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã chưa hoàn thành công việc Cha giao cho mình. Thật ra, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất công việc Cha giao rồi. Trên Thập giá, Ngài đã nói: “Thế là được hoàn tất!” (Ga 19,30). Hoàn tất công việc của Cha là lương thực nuôi sống Đức Giêsu nơi trần gian (Ga 4,34).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-le-chua-ba-ngoi-c
Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Chúa Ba Ngôi C

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

kinh-thanh-bang-hinh-cn-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-c
Kinh thánh bằng hình: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

hoc-hoi-phuc-am-le-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

“Người Do-thái” ở đây để chỉ giới lãnh đạo Do-thái giáo, những người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu (Ga 18,12.36). Đó là các thượng tế và nhóm Pharisêu (Ga 18,3). Các môn đệ sợ họ, vì họ đã âm mưu giết Đức Giêsu. Sau này họ còn có quyền trục xuất ra khỏi hội đường những ai tin vào Đức Giêsu (Ga 9,22; 12,42; 16,2).

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.