kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Thánh Vịnh

thanh-vinh-49-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 49 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 49 – Của đời phù vân

thanh-vinh-50-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 50 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 50 – Thế nào là có lòng đạo đức thật

thanh-vinh-51-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 51 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 51 – Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con

thanh-vinh-52-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 52 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 52 – Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

thanh-vinh-53-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 53 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 53 – Người không tin vào Thiên Chúa

thanh-vinh-54-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 54 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

 Thánh vịnh 54 – Xin ơn phù giúp

thanh-vinh-55-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 55 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 55 – Than phiền vì dịch thù hung dữ, vì bạn bất trung

thanh-vinh-56-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 56 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 56 – Tin tưởng vào Thiên Chúa

thanh-vinh-57-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 57 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 57 – Ẩn náu bên Thiên Chúa

thanh-vinh-58-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 58 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 58 – Có thực các người phán quyết công minh?

thanh-vinh-59-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 59 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 59 – Xin ơn đối phó với kẻ thù

thanh-vinh-60-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 60 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 60– Lời cầu nguyện sau khi bại trận

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.