kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Thánh Vịnh

thanh-vinh-37-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 37 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 37 – Số phận của người lành kẻ dữ

thanh-vinh-38-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 38 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

 Thánh vịnh 38 – Lời cầu nguyện của tù nhân lâm cơn cùng khốn

thanh-vinh-39-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 39 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 39 – Trong kiếp sống phù du, người đau yếu đặt hy vọng nơi Đức Chúa và xin Người đến

thanh-vinh-40-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 40 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 40 – Cảm tạ Đức Chúa và xin Người phù giúp

thanh-vinh-41-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 41 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 41 – Lời cầu của bệnh nhân

thanh-vinh-42-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 42 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 42 – Quy hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh

thanh-vinh-44-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 44 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 44 – Các tai họa Dân Thiên Chúa mắc phải

thanh-vinh-45-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 45 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 45 – Bài ca mừng hôn lễ Quân Vương

thanh-vinh-46-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 46 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 46 – Thiên Chúa là nơi ẩn náu và sức mạnh của người tín hữu

thanh-vinh-47-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 47 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 47 – Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

thanh-vinh-48-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 48 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 48 – Thiên Chúa, Đấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.