kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Thánh Vịnh

thanh-vinh-25-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 25 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 25 – Xin ơn tha thứ và cứu thoát

thanh-vinh-26-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 26 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 26 – Người vô tội tin tưởng cầu nguyện

thanh-vinh-27-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 27 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 27 – Tin tưởng và cậy trông vào Đức Chúa khi gặp gian nguy

thanh-vinh-28-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 28 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

 Thánh vịnh 28 – Lời cầu khẩn và tạ ơn

thanh-vinh-29-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 29 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 29 – Tiếng Chúa trong cơn phong ba bão táp

thanh-vinh-30-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 30 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 30 – Tạ ơn Đức Chúa đã cứu khỏi chết

thanh-vinh-31-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 31 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 31 – Lời cầu nguyện tin tưởng của người gặp thử thách

thanh-vinh-32-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 32 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 32 – Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ

thanh-vinh-33-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 33 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 33 – Ca ngợi Đức Chúa là Đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất.

thanh-vinh-34-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 34 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 34 – Đức Chúa là nơi người lành ẩn náu

thanh-vinh-35-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 35 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 35 – Cầu xin Đức Chúa cứu trong cơn nguy

thanh-vinh-36-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 36 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 36 – Ác nhân thì độc dữ, còn Đức Chúa thì nhân từ

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.