kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Thánh Vịnh

thanh-vinh-13-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 13 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 13 – Lời kêu than của người lành tin cậy vào Đức Chúa

thanh-vinh-14-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 14 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 14 – Người không tin vào Thiên Chúa

thanh-vinh-15-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 15 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 15 – Ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?

thanh-vinh-16-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 16 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 16 – Đức Chúa là phần gia nghiệp

thanh-vinh-17-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 17 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 17 – Cầu xin Đức Chúa cứu khỏi ác nhân

thanh-vinh-18-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 18 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 18 – Vua tạ ơn Đức Chúa cứu độ đã ban chiến thắng

thanh-vinh-19-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 19 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 19 – Ca tụng Đức Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và ban hành luật pháp

thanh-vinh-20-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 20 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 20 – Xin Đức Chúa ban cho Vua chiến thắng

thanh-vinh-21-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 21 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 21 – Tạ ơn Đức Chúa đã ban cho vua nhiều ân huệ

thanh-vinh-22-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 22 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 22 – Gặu đau khổ, người lành cầu cứu, và Đức Chúa đã nhậm lời

thanh-vinh-23-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 23 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 23 – Mục tử nhân hậu

thanh-vinh-24-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 24 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 24 – Đức Chúa ngự vào đền thánh

1 2 3 4 5 6 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.