kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Thánh Vịnh

thanh-vinh-145-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 145 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 145 – Ca ngợi Đức Chúa là Vua

thanh-vinh-146-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 146 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 146 – Phúc thay người trông cậy Chúa

thanh-vinh-147-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 147 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 147 – Ca ngợi Đức Chúa là Vua

thanh-vinh-148-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 148 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 148 – Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng Đức Chúa

thanh-vinh-149-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 149 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 149 – Các tín hữu ca khúc khải hoàn

thanh-vinh-150-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 150 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 150 – Ca tụng Chúa đi

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.