kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 12 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 Phần nhạc trưởng. Hoạ đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,

            giữa loài người, không một kẻ tín trung.

3          Người với người chỉ nói lời gian dối,

            môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.

4          Ước gì CHÚA xẻo môi phỉnh phờ, và cắt lưỡi ba hoa !

5          Bọn chúng nói : "Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi,

            với môi mép này, ai làm chủ được ta ?"

6          CHÚA phán rằng : "Trước cảnh người nghèo bị áp bức,

            kẻ khốn cùng rên siết thở than,

            giờ đây Ta đứng dậy,

            ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ."

7          Lời CHÚA phán là lời chân thật,

            như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.

8          Vâng lạy CHÚA, Ngài bảo vệ chúng con,

            giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.

9          Phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn,

            chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian.

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.