kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 11 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít.

            Tôi ẩn mình bên CHÚA, tại sao các người lại bảo tôi :

            "Trốn về núi đi, này chim sẻ !

2          Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên,

            núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng.

3          Khi nền móng cương thường đổ nát

            người công chính còn làm được chuyện gì ?"

4          Nhưng ĐỨC CHÚA ngự trong thánh điện,

            ngai ĐỨC CHÚA đặt trên cõi trời ;

            Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

5          CHÚA dò xét người lành kẻ dữ,

            ghét những ai ưa thích bạo tàn.

6          Chúa đổ mưa tai hoạ xuống đầu ác nhân ;

            lửa đỏ, diêm sinh và gió nóng

            là phần riêng của chúng trên đời.

7          Quả thật CHÚA là Đấng công chính,

            ưa thích điều chính trực ; những kẻ sống ngay lành

            được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.