kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1          Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

            chẳng bước vào đường quân tội lỗi,

            không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

2          nhưng vui thú với lề luật CHÚA,

            nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

3          Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,

            cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,

            cành lá chẳng khi nào tàn tạ.

            Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

4          Ác nhân đâu được vậy :

            chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

5          Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,

            quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân !

6          Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính, 
            còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

thanh-vinh-7-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 7 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 7 – Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.