kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Thánh Vịnh

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

thanh-vinh-7-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 7 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 7 – Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

thanh-vinh-8-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 8 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 8 – Oai phong Đức Chúa và phẩm giá con người

thanh-vinh-9-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 9 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 9 – Tạ ơn Đức Chúa sau khi chiến thắng

thanh-vinh-10-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 10 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 10 – Lời kinh tạ ơn

thanh-vinh-11-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 11 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 11 – Đức Chúa là Đấng kẻ lành tin tưởng

thanh-vinh-12-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 12 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 12 – Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối

1 2 3 4 5 »

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.