kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Thánh Vịnh

thanh-vinh-150-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 150 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 150 – Ca tụng Chúa đi

thanh-vinh-149-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 149 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 149 – Các tín hữu ca khúc khải hoàn

thanh-vinh-148-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 148 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 148 – Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng Đức Chúa

thanh-vinh-147-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 147 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 147 – Ca ngợi Đức Chúa là Vua

thanh-vinh-146-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 146 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 146 – Phúc thay người trông cậy Chúa

thanh-vinh-145-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 145 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 145 – Ca ngợi Đức Chúa là Vua

thanh-vinh-144-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 144 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 144 – Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng

thanh-vinh-143-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 143 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 143 – Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy

thanh-vinh-142-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 142 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 142 – Đức Chúa là nơi tôi trú ẩn

thanh-vinh-141-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 141 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 141 – Lời cầu cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác

thanh-vinh-140-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 140 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 140 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người khốn khổ khó nghèo

thanh-vinh-139-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 139 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 139 – Đức Chúa ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự

1 2 3 4 5 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.