kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa

de-tre-em-den-voi-thay-13-8-2016-thu-bay-tuan-19-mua-thuong-nien
Để trẻ em đến với Thầy (13.8.2016 – Thứ bảy Tuần 19 Mùa Thường niên)

người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Ðức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.”  Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

mot-xuong-mot-thit-12-8-2016-thu-sau-tuan-19-mua-thuong-nien
Một xương một thịt (12.8.2016 – Thứ sáu Tuần 19 Mùa Thường niên)

những người Pharisêu đến gần Ðức Giêsu để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: ‘Thuở ban đầu, Ðấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ’, và Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.

mang-nhieu-hoa-trai-10-8-2016-thu-tu-thanh-laurenso-pho-te-tu-dao
Mang nhiều hoa trái (10.8.2016 – Thứ tư - Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

em-nho-va-ke-be-mon-9-8-2016-thu-ba-tuan-19-mua-thuong-nien
Em nhỏ và kẻ bé mọn (9.8.2016 – Thứ ba Tuần 19 Mùa Thường niên)

các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

hay-vang-nghe-loi-nguoi-6-8-2016-thu-bay-le-chua-hien-dung
Hãy vâng nghe lời Người (6.8.2016 – Thứ bảy - Lễ Chúa hiển dung)

Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.