kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa

mang-nhieu-hoa-trai-10-8-2016-thu-tu-thanh-laurenso-pho-te-tu-dao
Mang nhiều hoa trái (10.8.2016 – Thứ tư - Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

em-nho-va-ke-be-mon-9-8-2016-thu-ba-tuan-19-mua-thuong-nien
Em nhỏ và kẻ bé mọn (9.8.2016 – Thứ ba Tuần 19 Mùa Thường niên)

các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

hay-vang-nghe-loi-nguoi-6-8-2016-thu-bay-le-chua-hien-dung
Hãy vâng nghe lời Người (6.8.2016 – Thứ bảy - Lễ Chúa hiển dung)

Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.

xin-cuu-con-2-8-2016-thu-ba-tuan-18-mua-thuong-nien
Xin cứu con (2.8.2016 – Thứ ba Tuần 18 Mùa Thường niên)

Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện.

be-ra-va-trao-di-1-8-2016-thu-hai-tuan-18-mua-thuong-nien
Bẻ ra và trao đi (1.8.2016 – Thứ hai Tuần 18 Mùa Thường niên)

Khi nghe tin ông Gioan bị chặt đầu, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.