kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Phương pháp

loi-cua-thien-chua
Lời của Thiên Chúa

Thiên Chúa đã liên kết sự hiện diện và hành động của Người vào một trong các thực tại bấp bênh và mong manh nhất có trên mặt đất, đó là lời nói.

duc-tin-loi-noi-tha-tinh
Đức tin – Lời nói – Tha tính

Nói đến đức tin, vói đến Kinh Thánh, là nói đến tương quan với Người khác, Đấng Khác, với Thiên Chúa.

khi-loi-bung-chay-chuong-mo-dau
Khi Lời bừng cháy (chương Mở đầu)

Chương Mở đầu của tác phẩm Khi Lời bừng cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-mot
Khi Lời bừng cháy (chương Một)

Chương Một của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-hai
Khi Lời bừng cháy (chương Hai)

Chương Hai của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-ba
Khi Lời bừng cháy (chương Ba)

Chương Ba của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-4
Khi Lời bừng cháy (chương 4)

Chương 4 của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-5
Khi Lời bừng cháy (chương 5)

Chương 5 của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-6
Khi Lời bừng cháy (chương 6)

Chương 6 của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-7
Khi Lời bừng cháy (chương 7)

Chương 7 của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-8
Khi Lời bừng cháy (chương 8)

Chương 8 của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

khi-loi-bung-chay-chuong-9
Khi Lời bừng cháy (chương 9)

Chương 9 của tác phẩm Khi Lời Bừng Cháy.

1 2 3 4 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.