kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Phúc Âm Chúa nhật 2 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM A                         Gioan 1,29-34
SUY NIỆM

Chúa nhật tuần trước, chúng ta mới mừng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa.
Chúng ta đã suy niệm bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu.
Hôm nay, chúng ta lại suy niệm biến cố ấy dưới ngòi bút của thánh sử Gioan.
Thánh sử không kể lại chi tiết rõ ràng như các Tin Mừng Nhất Lãm,
Nhưng Ngài giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Con tỏ mình.
Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, Gioan Tẩy giả đã giới thiệu:
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.”
Một lời giới thiệu không dễ hiểu chút nào,
dù chiên là con vật không lạ gì với người Do-thái.
Người ta nuôi chiên trên các đồng cỏ, để ăn thịt, lấy lông.
Chiên để dâng lễ toàn thiêu, mỗi ngày hai con trong Đền thờ (Ds 28,3).
Chiên đóng vai trò quan trọng trong bữa tiệc Vượt Qua.
Người ta giết chiên tại Đền thờ từ buổi trưa trước lễ .
Một con chiên vô tỳ tích được nướng lên để cả nhà cùng ăn (Xh 12,5).
Đức Giêsu là Con Chiên của Thiên Chúa,
Nhưng Ngài là Con Chiên có khả năng xóa bỏ tội trần gian.
Đây là lời linh mục vẫn đọc trong trước khi hiệp lễ.
Xóa bỏ tội của cả trần gian là điều người phàm không ai làm được,
nhưng đây lại là sứ mạng của Con Chiên,
sứ mạng lớn lao bao trùm cả nhân loại.
Chiên Thiên Chúa không đến như một vị vua Mêsia,
để giải phóng hay khôi phục nước Ítraen.
Ngài đến để đem ơn giải phóng cho vũ trụ loài người,
cứu họ khỏi ách tội khiên và giải hòa họ với Thiên Chúa.
Thiên Chúa Cha đóng vai trò quan trọng trong bài Tin Mừng này.
Ngài đã sai Con Một xuống thế làm người ở đất Ítraen (Ga 3,17).
Nay Ngài cần một người giới thiệu Người Con ấy.
Ngài đã sai Gioan Tẩy giả đi làm phép rửa trong nước (Ga 1,6.33),
để Người Con “được tỏ ra cho dân Ítraen” (Ga 1,31).
Gioan thú nhận mình không biết Người Con này là ai (Ga 1,31.33),
nên chính Thiên Chúa lại phải lên tiếng và cho ông một dấu hiệu:
“Khi nào ông thấy Thần Khí ngự xuống và ở lại trên ai,
thì chính là Đấng ấy” (Ga 1,33).
Thiên Chúa đã sai Thần Khí xuống trên Đức Giêsu
khi Người chịu phép rửa trong nước bởi Gioan.
Ông đã thấy, nhờ đó ông có thể làm chứng cho toàn dân (Ga 1,34).
Để giúp chúng ta nhận ra Đức Giêsu là Con thật của Ngài.
Thiên Chúa Cha đã làm việc theo một chương trình bài bản.
Ngài cần sự cộng tác của con người.
Gioan Tẩy giả đã thấy và đã làm chứng về Đức Giêsu (Ga 1,32.34).
Maria Mácđala đã làm chứng sau khi thấy Chúa phục sinh (Ga 20,18).
Các môn đệ đã làm chứng cho Tôma: Chúng tôi đã thấy Chúa (Ga 20,25).
Muốn làm chứng một cách xác tín và mạnh mẽ,
chúng ta cần có kinh nghiệm “thấy.”
Không phải thấy bằng mắt như các tông đồ xưa,
nhưng thấy bằng cảm nhận trong tâm trí, bằng kinh nghiệm đức tin.
Hôm nay Chúa Cha vẫn cần các kitô hữu làm chứng cho Con của Ngài.
Ngài vẫn trò chuyện riêng tư với chúng ta như với Gioan,
và cho chúng ta dấu hiệu để nhận ra Chúa Giêsu,
Đấng vẫn đang đứng chung với tội nhân và những người nghèo khổ.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
Xin dạy trái tim con biết cách tìm Chúa
Và biết tìm Chúa ở đâu,
Biết cách gặp Chúa
Và biết gặp Chúa ở đâu.
Lạy Chúa,
Chúa là Chúa và là Thiên Chúa của con,
Tuy con chưa bao giờ thấy Chúa.
Chúa đã tạo ra con và đã tái tạo con,
Chúa đã ban cho con mọi điều tốt đẹp con đang có.
Vậy mà con vẫn không nhận biết Ngài.
Con vẫn chưa làm tròn điều Chúa muốn khi dựng nên con.
Xin dạy con tìm Chúa
Vì con không thể tìm Chúa, nếu Chúa không dạy con,
Con không thể gặp Chúa, nếu Chúa không tỏ mình cho con.
Xin cho con tìm Chúa trong ao ước của con,
Và cho con ao ước Chúa trong khi con tìm kiếm.
Xin cho con gặp được Chúa nhờ yêu Chúa,
Và xin cho con yêu Chúa khi con gặp Chúa.

Thánh Alselmô ở Canterbury


 
hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-5-tn-a-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 5 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12). Đức Giêsu nói những lời này chủ yếu với các môn đệ của Ngài, nhưng có thể Ngài cũng muốn nói với cả đám đông tin vào Ngài nữa (Mt 5,1-2). Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu dùng nhiều hình ảnh để diễn tả khuôn mặt của người môn đệ: muối, ánh sáng, một thành phố, một ngọn đèn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-v-thuong-nien-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường niên A

Thắp sáng niềm tin chính là làm cho người ta thấy Chúa qua cách sống của mình. Lời Chúa hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải thắp sáng niềm tin bằng làm những việc tốt đẹp. Tốt đẹp không theo kiểu con người, nghĩa là chỉ nhắm đến thành công, danh dự của bản thân, mà quên đi tính chứng tá Tin Mừng phải có trong công việc, cho dù giá phải trả là sự thất bại, thiệt thòi.

vhtk-chua-nhat-5-tn-nam-a
VHTK Chúa Nhật 5 TN Năm A

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

thanh-kinh-bang-hinh-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
Thánh Kinh bằng hình Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon.

vhtk-cn-4-tn-a-va-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
VHTK CN 4 TN A và Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-3-tn-a-chua-nhat-loi-chua
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 TN A. Chúa Nhật Lời Chúa

Còn Thánh Matthêu thì kể lại sự kiện Đức Giêsu đến ở Capharnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. Tại đây, bên cạnh biển hồ Galilê, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài chính là ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi cho thế giới. Con người có khả năng đón nhận ánh sáng này khi quyết tâm hoán cải, đồng thời đón nhận ơn gọi trở nên những người chài lưới các linh hồn, cộng tác với Đức Giêsu trong sứ vụ mang ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân.

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.