kinhthanh kinhthanh
05-08-–-chua-nhat-18-thuong-nien-b
+ 05/08 – CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN B

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi.

sach-de-nhi-luat-1-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT [1] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Đệ nhị luật [1] (Đnl 1,1–12,31)

sach-de-nhi-luat-2-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH ĐỆ NHỊ LUẬT [2] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Đệ nhị luật [2] (Đnl 12,1–34,12)

sach-dan-so-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Dân số (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách  Dân số (Ds 1,1–36,13)

sach-le-vi-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Lê-vi (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách  Lê-vi (Lv 1,1–27,34)

sach-xuat-hanh-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Xuất hành (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách  Xuất hành (Xh 1,1–40,38)

sach-sang-the-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Sáng thế (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Sáng thế (St 1,1–50,26)

1

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.