kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH li-category Năm Thánh Phaolô 2008-2009

than-hoc-cua-thanh-phaolo
Thần học của Thánh Phaolô

Chìa khóa cho thần học Thánh Phaolô chính là cuộc gặp gỡ của ngài với Đức Kitô vinh hiển trên con đường Đamát.

bai-37-bai-giao-ly-moi-xx-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-cai-chet-va-di-san-cua-thanh-phaolo
Bài 37 : Bài Giáo Lý mới XX của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô - Cái Chết và Di Sản của Thánh Phaolô

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô tại Đại Sảnh Phaolô VI trong buổi triều yết chung vào ngày Thứ Tư 4 tháng 2, 2009. Trong bài nói chuyện tiếng Ý này, ĐTC kết thúc loạt bài Giáo Lý về Thánh Phaolô bằng cách lưu ý chúng ta về cái chết của Thánh Nhân và di sản mà ngài để lại cho chúng ta.

bai-36-bai-giao-ly-moi-xix-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-quan-diem-than-hoc-cua-cac-thu-muc-vu
Bài 36 : Bài Giáo Lý mới XIX của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Quan điểm Thần Học của các Thư Mục Vụ

Dưới đây là bản dịch bài huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi triều yết chung ngày 28 tháng 1 năm 2009 tại Đại Sảnh Phaolô VI. ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về khuôn mặt và giáo huấn của Thánh Phaolô. Hôm nay ĐTC nói về các Thư Mục Vụ trong đó ngài đề cập đến Thánh Truyền và cơ cấu Hội Thánh.

bai-35-bai-giao-ly-moi-xviii-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-duc-kito-la-dau-hoi-thanh-va-vu-tru
Bài 35 : Bài Giáo Lý mới XVIII của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Đức Kitô là Đầu Hội Thánh và Vũ Trụ

Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong buổi triều yết chung ngày 14 tháng 1, 2009 tại Đại Sảnh Phaolô VI. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về con người và giáo huấn của Thánh Phaolô.

bai-34-bai-giao-ly-moi-xvii-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-thanh-phaolo-va-viec-tho-phuong-chan-chinh
Bài 34: Bài Giáo Lý mới XVII của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Thánh Phaolô và Việc Thờ Phượng chân chính

Dưới đây là bản dịch bài huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi triều yết chung ngày 7 tháng 1 năm 2009 tại Đại Sảnh Phaolô VI. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Thánh Phaolô.

bai-33-bai-giao-ly-moi-xvi-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-thanh-phaolo-va-cac-bi-tich
Bài 33: Bài Giáo Lý mới XVI của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Thánh Phaolô và các Bí Tích

Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong buổi triều yết chung tại Đại Sảnh Phaolô VI ngày Thứ Tư, mùng 10 tháng 12 năm 2008. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về khuôn mặt và giáo huấn của Thánh Phaolô. Ngài nói về giáo huấn của Thánh Phaolô về các Bí Tích.

bai-32-bai-giao-ly-moi-xv-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-adam-va-duc-kito-trong-giao-huan-cua-thanh-phaolo
Bài 32: Bài Giáo Lý mới XV của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Ađam và Đức Kitô trong Giáo Huấn của Thánh Phaolô

Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong buổi triều yết chung tại Đại Sảnh Phaolô VI ngày Thứ Tư, mùng 3 tháng 12 năm 2008. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về khuôn mặt và giáo hu ấn c ủa Thánh Phaolô.

bai-31-bai-giao-ly-moi-xiv-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-duc-tin-phai-duoc-the-hien-trong-duc-ai
Bài 31: Bài Giáo Lý mới XIV của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Đức Tin phải được thể hiện trong Đức Ái

Dưới đây là bản dịch bài huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô trong buổi triều yết chung vào ngày Thứ Tư 26/11/2008 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về chân dung và tư tưởng của Thánh Phaolô. Có sự hiện diện của Đức Giáo Chủ Aram I của Cilicia thuộc Giáo Hội Armênia.

bai-30-bai-giao-ly-moi-xiii-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-thanh-phaolo-va-on-cong-chinh-hoa
Bài 30: Bài Giáo Lý mới XIII của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Thánh Phaolô và Ơn Công Chính Hoá

Dưới đây là bản dịch bài huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô trong buổi triều yết chung vào ngày Thứ Tư 19/11/2008 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nguyên văn bằng tiếng Ý. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Thánh Phaolô.

bai-29-bai-giao-ly-moi-xii-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-ngay-quang-lam-cua-duc-kito-trong-giao-huan-cua-thanh-phaolo
Bài 29 : Bài Giáo Lý mới XII của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Ngày Quang Lâm của Đức Kitô trong Giáo Huấn của Thánh Phaolô

Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô trong buổi Triều Yết Chung ngày 12/11/2008 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục Chu Kỳ Giáo Lý về Thánh Phaolô, và ngài đặt trọng tâm vào lời giảng dạy của Thánh Nhân về Ngày Trở Lại của Chúa. Bản này dịch theo Tiếng Ý và tham khảo bản Tiếng Pháp của Zenit.org.

bai-28-bai-giao-ly-moi-xi-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-thanh-phaolo-va-bien-co-phuc-sinh
Bài 28 : Bài Giáo Lý mới XI của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Thánh Phaolô và Biến Cố Phục Sinh

Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong buổi triều yết chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 5 tháng 11 năm 2008. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Thánh Phaolô.

bai-27-bai-giao-ly-moi-x-cua-dtc-benedicto-xvi-ve-thanh-phaolo-than-hoc-ve-thap-gia-cua-thanh-phaolo
Bài 27 : Bài Giáo Lý mới X của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Thần Học về Thập Giá của Thánh Phaolô

Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô về Thánh Phaolô trong buổi triều yết chung tại Quảng Trưởng Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Thánh Phaolô.

1 2 3 4 »

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.