kinhthanh

TRANG CHỦ li-category GỢI Ý BÀI GIẢNG li-category Mùa Vọng - Giáng Sinh

cac-bai-giang-le-duc-maria-me-thien-chua-2012
Các bài giảng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (2012)

Kính gửi quý độc giả các bài giảng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

me-maria-me-cua-chung-sinh
Mẹ Maria, Mẹ của chúng sinh

 Lễ Mẹ Thiên Chúa là dịp nhắc nhở chúng con có một người Mẹ trên thiên quốc. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng là Mẹ chúng ta.

cac-bai-giang-le-chua-giang-sinh-2011
Các bài giảng lễ Chúa Giáng Sinh 2011

Kính gửi quý độc giả các bài giảng lễ Chúa Giáng Sinh.

bai-giang-le-giang-sinh-2011
Bài giảng Lễ Giáng Sinh (2011)

Xin gửi đến quý độc giả Bài giảng Lễ Giáng Sinh của cha Jude Siciliano, OP, do Anh Em Học viện Đaminh Gò Vấp chuyển ngữ.

bai-giang-le-chua-nhat-4-mua-vong-nam-b-2011
Bài giảng lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B (2011)

Xin gửi đến quý độc giả Bài giảng lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B của cha Jude Siciliano, OP, do Anh Em Học viện Đaminh Gò Vấp chuyển ngữ.

cac-bai-giang-le-chua-nhat-iv-mua-vong-nam-b-2011
Các bài giảng lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng - năm B (2011)

Kính gửi quý độc giả các bài giảng lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng- năm B.

bai-giang-le-chua-nhat-3-mua-vong-nam-b-2011
Bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B (2011)

Xin gửi đến quý độc giả Bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm B của cha Jude Siciliano, OP, do Anh Em Học viện Đaminh Gò Vấp chuyển ngữ.

cac-bai-giang-le-chua-nhat-iii-mua-vong-nam-b-2011
Các bài giảng lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng - năm B (2011)

Kính gửi quý độc giả các bài giảng lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng- năm B.

cac-bai-giang-le-chua-nhat-ii-mua-vong-nam-b-2011
Các bài giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng - năm B (2011)

Kính gửi quý độc giả các bài giảng lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng- năm B.

bai-giang-le-chua-nhat-2-mua-vong-nam-b-2011
Bài giảng lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm B (2011)

Xin gửi đến quý độc giả Bài giảng lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm B của cha Jude Siciliano, OP, do Anh Em Học viện Đaminh Gò Vấp chuyển ngữ.

bai-giang-le-chua-nhat-1-mua-vong-nam-b-2011
Bài giảng lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm B (2011)

Xin gửi đến quý độc giả Bài giảng lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm B của cha Jude Siciliano, OP, do Anh Em Học viện Đaminh Gò Vấp chuyển ngữ.

cac-bai-giang-le-chua-nhat-i-mua-vong-nam-b-2011
Các bài giảng lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng - năm B (2011)

Kính gửi quý độc giả các bài giảng lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng- năm B.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.