kinhthanh

TRANG CHỦ li-category GIẢI ĐÁP THẮC MẮC li-category Mùa Vọng & Giáng Sinh - 72 câu hỏi đáp và trắc nghiệm

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH (1): 72 CÂU HỎI ĐÁP

01. Hỏi : Phụng Vụ là gì ?
Thưa : Là việc phụng thờ chính thức và công khai của Hội thánh (như cử hành Thánh lễ, các Bí tích và phụng vụ các giờ kinh).

02. Hỏi : Phụng Vụ gồm những việc gì ?
Thưa : Phụng Vụ gồm những việc Cử hành Thánh Lễ, các Bí Tích và Phụng Vụ Các Giờ Kinh.

03. Hỏi : Năm Phụng vụ là gì ?
Thưa : Là thời gian một năm, trong đó Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Các Thánh.

04. Hỏi : Năm Phụng vụ là quảng thời gian một năm, trong đó Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại của ai?
Thưa : Của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Các Thánh.

05. Hỏi : Năm Phụng vụ có mục đích gì?
Thưa : Có mục đích giúp người tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm trong đạo cách thiết thực hơn.

06. Hỏi : Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành mấy mùa ?
Thưa : 5 mùa.

07. Hỏi : Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành 5 mùa. Đó là những mùa nào ?
Thưa : Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, và Mùa Thường Niên.

08. Hỏi : Tại sao Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành các mùa ?
Thưa : Vì Hội Thánh muốn triển khai trọn vẹn Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh đến Thăng Thiên, Hiện Xuống và ngày Chúa Kitô quang lâm.

09. Hỏi : Mùa Vọng có những đặc tính nào?
Thưa : Có hai đặc tính:
- Một là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người.
-Hai là cơ hội để các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

10. Hỏi : Mùa Vọng gồm bao nhiêu tuần ?
Thưa : Mùa Vọng gồm 4 tuần

11. Hỏi : Mùa Vọng bắt đầu và kết thúc khi nào ?
Thưa : Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và kết thúc vào trước giờ kinh chiều ngày lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (24/12).

12. Hỏi : Màu Phụng vụ của mùa vọng là màu gì?
Thưa : Màu tím.

13. Hỏi : Màu tím biểu tượng của sự gì ?
Thưa : Màu tím biểu tượng của sự ăn năn, thống hối.

14. Hỏi : Chúa Nhật III Mùa Vọng gọi là Chúa Nhật gì ?
Thưa : Là Chúa Nhật HÃY VUI LÊN

15. Hỏi : Chúa Nhật III Mùa Vọng gọi là Chúa Nhật HÃY VUI LÊN mời gọi mọi tín hữu điều gì ?
Thưa : Hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông đợi Đấng Cứu Tinh.

16. Hỏi : Trong Mùa Vọng, người tín hữu phải sống tâm tình nào ?
Thưa : Tâm tình sám hối và hân hoan mong đợi Đấng Cứu Thế.

17. Hỏi : Sống trong tâm tình hướng về ngày Chúa đến buộc chúng ta phải làm gì ?
Thưa : Tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng như người tôi trung.

18. Hỏi : Theo truyền thống Đức Giáo hoàng nào là người thiết lập thực sự Mùa Vọng La Mã ?
Thưa : Đức Giáo hoàng nào Grêgôriô Cả (qua đời năm 604)

19. Hỏi : Hội Thánh đặt lễ Giáng Sinh vào đúng ngày 25-12, ngày người ngoại giáo cử hành lễ mừng Ánh sáng để công bố điều gì?
Thưa : Để công bố chính Đức Giêsu Kitô mới thực là Ánh sáng, là Mặt trời soi sáng thế gian.

20. Hỏi : Cây Giêsê nhắc chúng ta nhớ tới điều gì?
Thưa : Cây Giêsê nhắc chúng ta nhớ tới gia phả Đức Kitô (x. Mt 1:1+). Cây Giêsê là biểu tượng gia phả Chúa Giêsu, liên quan Kinh thánh với lịch sử cứu độ, từ khai thiên lập địa tới Đức Kitô.

21. Hỏi : Vị thánh nào được xem như là Ông già Nôen?
Thưa : Thánh Nicolas.

22. Hỏi : Nhân vật nào được Thánh Kinh nhắc đến nhiều trong Mùa Vọng như là người đi trước chuẩn bị cho Chúa đến ?
Thưa : Là Thánh Gioan Tẩy Giả, được Thiên Chúa sai đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu.

23. Hỏi : Cha mẹ của ông Gioan Tẩy Giả là ai ?
Thưa : Cha mẹ của ông Gioan Tẩy Giả là ông Dacaria và bà  Êlisabét.

24. Hỏi : Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ lễ Chúa Giáng Sinh và kết thúc khi nào ?
Thưa : Đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

25. Hỏi : Mùa Giáng Sinh có đặc tính nào ?
Thưa : Kính nhớ Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh và lần tỏ mình đầu tiên của Người.

26. Hỏi : Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh là lễ nào ?
Thưa : Nguồn gốc lễ Giáng Sinh là lễ thờ thần mặt trời.

27. Hỏi : Mùa Giáng Sinh còn được ghi dấu bằng những lễ nào khác ?
Thưa : Một là lễ Kính Thánh Gia thất.
- Hai là lễ Maria Mẹ Thiên Chúa.
- Ba là lễ Hiển Linh.

28. Hỏi : Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra là ai?
Thưa : Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra là vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)

29. Hỏi : Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu sinh ra là ai?
Thưa : Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu sinh ra là hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)

30. Hỏi : Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu là ai ? 
Thưa : Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu là các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)

31. Hỏi : Dấu hiệu nào dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến thăm Hài Nhi ? 
Thưa : Một ngôi sao lạ xuất hiện tại phương Đông (Mt 2,1-12).

32. Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Chúa Hài Nhi những gì ? (Mt 2,1-12)
Thưa : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi : Vàng, Nhũ Hương và Mộc Dược.

33. Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi vàng ám chỉ điều gì ? (Mt 2,1-12)
Thưa : Ám chỉ Hài Nhi là Vua.

34. Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi nhũ hương ám chỉ điều gì ? (Mt 2,1-12)
Thưa : Ám chỉ Hài Nhi là Thiên Chúa.

35. Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi mộc dược ám chỉ điều gì ? (Mt 2,1-12)
Thưa :  Ám chỉ Hài Nhi là con người.

36. Hỏi : Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra đâu ?
Thưa : Nơi Hài nhi Giêsu sinh là Bêlem (Mt 2,1-12)

37. Hỏi : “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen – dân Ta, sẽ ra đời”. Lời ngôn sứ nào đã tiên báo ?
Thưa : Lời ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12)(Mikha 5,1)

38. Hỏi : “Emmanuen” có nghĩa là gì ? (Mt 1,18-25)
Thưa :  Là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta"

39. Hỏi : Ông bà ngoại của Chúa Giêsu là ai ?
Thưa :  Là ông Gioakim và bà Anna.

40. Hỏi : Thiên Chúa đã tiếp xúc với thánh Giuse bằng cách nào ?
Thưa :  Thiên Chúa dùng các giấc mộng để tỏ ra ý định của Ngài.

41. Hỏi : Sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của ai ?
Thưa :  Đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25)

42. Hỏi : Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì ?
Thưa :  Là bà Êlisabét (Lc 1,5-25)

43. Hỏi : Cha của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì ? 
Thưa :  Là ông Dacaria (Lc 1,5-25)

44. Hỏi : Thánh Gioan lớn hơn Đức Giêsu bao nhiêu tháng ?
Thưa :  6 tháng (Lc 1,26-38)

45. Hỏi : Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria tên là gì ? 
Thưa :  Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)

46. Hỏi : Sứ thần Gáprien đến với Đức Maria tại thành nào ? 
Thưa : Thành Nadarét (Lc 1,26-38)

47. Hỏi : Tên mà sứ thần Gáprien báo cho Đức Maria biết con trẻ sẽ sinh ra là gì ? 
Thưa : Là Giêsu (Lc 1,26-38)

48. Hỏi : Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai ? 
Thưa : Của vua Đavít (Lc 1,26-38)

49. Hỏi : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria này là của ai ?
Thưa : Của Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)

50. Hỏi : “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà.” Người là ai ?
Thưa : Là chính Chúa Thánh Thần (Lc 1,26-38)

51. Hỏi : Người chị họ của Đức Maria tên là gì ?
Thưa :  Là Bà Êlisabét (Lc 1,9-45)

52. Hỏi : Tên của đứa trẻ, con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét là gì ? 
Thưa :  Là Gioan (Lc 1,59-66)

53. Hỏi : Sau khi sinh được bao ngày thì người ta đặt tên cho con trẻ ? 
Thưa :  8 ngày (Lc 1,59-66)

54. Hỏi : Theo Thánh sử Mátthêu, Người sinh ra ông Giuse, chồng của bà Maria tên là gì ?
Thưa :  Ông Giacóp (Mt 1,1-17)

55. Hỏi : Người đã thành hôn với Đức Maria tên là gì ?
Thưa : Ông Giuse (Mt 1,1-17)

56. Hỏi : “Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ?
Thưa : Ngôn sứ Isaia (Mt 1,18-25)(Is7,14)

57. Hỏi : Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì ? 
Thưa : Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)

58. Hỏi : Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành nào, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”
Thưa :  Thành vua Đavít (Lc 2,1-20).

59. Hỏi : Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, nằm ở đâu ? 
Thưa :  Nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20).

60. Hỏi : Tại đền thờ, vị ngôn sứ nào đã nói với Đức Maria : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.” ?
Thưa : Ông Siméon (Lc 2,33-35).

61. Hỏi : Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem tên là gì ?
Thưa : Bà Anna (Lc 2,36-38).

62. Hỏi : Chi tộc của nữ ngôn sứ Anna, người đã gặp Hài Nhi Giêsu  trong Đền Thờ là gì ?
Thưa : Chi tộc Asê (Lc 2,36-38)

63. Hỏi : Theo luật dạy rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là 1 đôi chim gáy hay là gì ?
Thưa : 1 cặp bồ câu non (Lc 2,23-24).

64. Hỏi : Người đã tìm giết Hài Nhi Giêsu là ai? 
Thưa : Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13-18).

65. Hỏi : Đất nước nào Hài Nhi Giêsu cùng gia đình lánh nạn? 
Thưa : Nước Ai Cập (Mt 2,13-18).

66. Hỏi : “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời ngôn sứ nào? 
Thưa : Đây là lời ngôn sứ Hôsê (11,1)(Mt 2,13-18)

67. Hỏi : Người cai trị miền Giuđê sau khi vua Hêrôđê Cả băng hà là ai ? (Mt 2,19-23)
Thưa : Vua Hêrôđê Áckhêlao (Mt 2,19-23)

68. Hỏi : Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về là thành nào ? 
Thưa : Thành Nadarét (Mt 2,19-23)

69. Hỏi : Ông Giuse và bà Maria lạc mất Chúa Giêsu vào năm Người được bao nhiêu tuổi ? 
Thưa : Năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi (Lc 2,41-50)

70. Hỏi : Năm 12 tuổi, Đức Giêsu cùng với hai ông bà lên Đền Thờ Giêrusalem mừng lễ gì và 2 Ông bà đã lạc mất Người ở đó ?
Thưa : Lễ Vượt Qua (Lc 2,41-45)

71. Hỏi : Khi thấy Chúa Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, người liền nói : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” Người đã nói câu này là ai ? 
Thưa : Của Đức Maria, Mẹ Người  (Lc 2,41-50)

72. Hỏi : Tại Đền Thờ, khi thấy Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, 2 ông bà sửng sốt. Song Đức Giêsu nói câu gì? 
Thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha Con sao ?” (Lc 2,41-50)

 

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH (2) 72 CÂU TRẮC NGHIỆM

01. Phụng Vụ là gì ?
a. Là việc phụng thờ chính thức và công khai của Hội thánh.
b. Là việc Suy tôn Lời Chúa
c. Là việc hành hương kính Đức Mẹ
d. Cả a,b và c đúng.

 

02. Phụng Vụ gồm những việc gì ?
a. Cử Hành Thánh Lễ
b. Các Bí Tích
c. Phụng Vụ Các Giờ Kinh
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Năm Phụng vụ là gì?
a. Là thời gian một năm, trong đó Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Các Thánh.
b. Là quảng thời gian Hội Thánh tưởng các linh hồn nơi luyện ngục
c. Là quảng thời gian Hội Thánh giúp người tín hữu sống đạo
d. Cả a,b và c đúng.

 

04. Năm Phụng vụ là quảng thời gian một năm, trong đó Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại của ai ?
a. Các Thánh
b. Đức Mẹ
c. Chúa Giêsu
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Năm Phụng vụ có mục đích gì ?
a. Mừng biến cố giáng sinh cách long trọng
b. Mừng biến cố phục sinh trọn hảo
c. Giúp người tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm trong đạo cách thiết thực hơn.
d. Biệt tôn Đức Mẹ

 

06. Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành mấy mùa ?
a. 3 mùa
b. 4 mùa
c. 5 mùa
d. 6 mùa

 

07. Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành 5 mùa. Đó là những mùa nào ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

08. Tại sao Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành các mùa ?
a. Vì Hội Thánh tôn vinh Thiên Chúa
b. Vì lệnh truyền của Chúa Giêsu
c. Vì Hội Thánh muốn cho mọi người nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật.
d. Vì Hội Thánh muốn triển khai trọn vẹn Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh đến Thăng Thiên, Hiện Xuống và ngày Chúa Kitô quang lâm.

 

09. Mùa Vọng có những đặc tính nào
a. Là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người.
b. Là cơ hội để các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.
c. Là thời gian ăn năn sám hối để mừng Chúa Kitô Phục sinh.
d. Chỉ có a và b đúng.

 

10. Mùa Vọng gồm bao nhiêu tuần ?
a. Mùa Vọng gồm 3 tuần
b. Mùa Vọng gồm 4 tuần
c. Mùa Vọng gồm 5 tuần
d. Mùa Vọng gồm 6 tuần

 

11. Mùa Vọng bắt đầu và kết thúc khi nào ?
a. Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và kết thúc vào trước giờ kinh chiều ngày lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (24/12).
b. Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và kết thúc vào sau lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (24/12).
c. Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và kết thúc vào sau lễ Chúa Giáng Sinh (25/12).
d. Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và kết thúc vào sau lễ Hiển Linh.

 

12. Màu phụng vụ của mùa vọng là màu gì?
a. Màu xanh
b. Màu tím.
c. Màu vàng
d. Màu trắng

 

13. Màu tím biểu tượng của sự gì ?
a. Sự ăn năn
b. Sự thống hối
c. Sự vui mừng
d. Chỉ có a và b đúng

 

14. Chúa Nhật III Mùa Vọng gọi là Chúa Nhật gì ?
a. Chúa Nhật TIN TƯỞNG
b. Chúa Nhật TRÔNG CẬY
c. Chúa Nhật HÃY VUI LÊN
d. Chúa Nhật CHỜ ĐỢI

 

15. Chúa Nhật III Mùa Vọng gọi là Chúa Nhật HÃY VUI LÊN mời gọi mọi tín hữu điều gì ?
a. Suy tư về mầu nhiệm ơn cứu độ.
b. Hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông đợi Đấng Cứu Tinh.
c. Học với mẹ Maria biết thưa lời Fiat với  Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.

 

16. Trong Mùa Vọng, người tín hữu phải sống tâm tình nào ?
a. Tâm tình sám hối
b. Tâm tình hân hoan mong đợi Đấng Cứu Thế.
c. Tâm tình chờ đợi ngày Chúa sống lại
d. Chỉ có a và b đúng.

 

17. Sống trong tâm tình hướng về ngày Chúa đến buộc chúng ta phải làm gì ?
a. Luôn sống bác ái
b. Luôn luôn tỉnh thức
c. Luôn luôn sẵn sàng như người tôi trung.
d. Chỉ có b và c đúng.

 

18. Theo truyền thống Đức Giáo hoàng nào là người thiết lập thực sự Mùa Vọng La Mã ? a. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo hoàng Piô IX
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gregôriô Cả 

 

19. Giáo Hội  đặt lễ Giáng Sinh vào đúng ngày 25-12, ngày người ngoại giáo cử hành lễ mừng Ánh sáng để công bố điều gì?
a. Chúa Giêsu KitôĐấng cứu thế
b. Chúa Giêsu Kitô mới thực là Ánh sáng
c. Chúa Giêsu Kitô Mặt trời soi sáng thế gian.
d. Chỉ có b và c đúng.

 

20. Cây Giêsê nhắc chúng ta nhớ tới điều gì?
a. Nhắc chúng ta nhớ tới Hài Nhi Giêsu là con người
b. Nhắc chúng ta nhớ tới gia phả Đức Kitô
c. Nhắc chúng ta nhớ tới Chúa Giêsu sẽ phải chết trên thập giá
d. Cả a, b và c đúng.

 

21. Vị thánh nào được xem như là Ông già Nôen?
a. Thánh Martinô
b. Thánh Nicolas.
c. Thánh Phanxicô Assisi
d. Thánh Vinh Sơn Phaolô

 

22. Nhân vật nào được Thánh Kinh nhắc đến nhiều trong Mùa Vọng như là người đi trước chuẩn bị cho Chúa đến ?
a. Tư tế Dacaria
b. Ông Gioan Tẩy Giả
c. Tổng trấn Quiriniô
d. Ngôn sứ Êlia

 

23. Cha mẹ của ông Gioan Tẩy Giả là ai ?
a. Ông Gioakim và bà Anna.
b. Ông Giuse và bà Maria
c. Ông Giacóp và bà Rakhen
d. Ông Dacaria và bà  Êlisabét.

 

24. Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ lễ Chúa Giáng Sinh và kết thúc khi nào ?
a. Đến lễ thánh Gia Thất.
b. Đến lễ Chúa Hiển Linh.
c. Đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
d. Đến lễ Mẹ Thiên Chúa.

 

25. Mùa Giáng Sinh có đặc tính nào ?
a. Kêu gọi con người ăn năn hối lỗi
b. Kêu gọi mọi người từ bỏ con đường tội lỗi
c. Kính nhớ Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh và lần tỏ mình đầu tiên của Người.
d. Kính nhớ Con Thiên Chúa lại đến.

 

26. Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh là lễ nào ?
a. Lễ thờ thần mặt trời.
b. Lễ thờ thần Mars
c. Lễ thờ thần Appolo
d. Lễ thờ thần Zeus

 

27. Mùa Giáng Sinh còn được ghi dấu bằng những lễ nào khác ?
a. Lễ Kính Thánh Gia thất.
b. Lễ Hiển Linh.
c. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.

 

28. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra là ai ? (Mt 2,1-12)
a. Vua Hêrôđê Cả
b. Vua Hêrôđê Antipa
c. Vua Philip
d. Vua Hêrôđê Acrippa

 

29. Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu sinh ra là ai ? (Lc 2,1-20)
a. Hoàng đế Augúttô
b. Hoàng đế Cơlaudiô
c. Hoàng đế Tibêriô
d. Hoàng đế Xêda

 

30. Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu là ai ? (Mt 2,1-12)
a. Các nhà chiêm tinh
b. Các thầy tư tế
c. Những người chăn chiên
d. Các tiên tri

 

31. Dấu hiệu nào dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến thăm Hài Nhi ? (Mt 2,1-12)
a. Lời chỉ dẫn của vua Hêrôđê
b. Các thiên thần chỉ bảo
c. Một ngôi sao lạ xuất hiện tại phương Đông.
d. Những mục đồng

 

32. Các nhà chiêm tinh dâng cho Chúa Hài Nhi những gì ? (Mt 2,1-12)
a. Vàng
b. Mộc dược
c. Nhũ hương
d. Cả a, b và c đúng.

 

33. Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi vàng ám chỉ điều gì ? (Mt 2,1-12)
a. Ám chỉ Hài Nhi là Vua.
b. Ám chỉ Hài Nhi là con người.
c. Ám chỉ Hài Nhi là Thiên Chúa.
d. Ám chỉ Hài Nhi Đấng Cứu thế

 

34. Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi nhũ hương ám chỉ điều gì ? (Mt 2,1-12)
a. Ám chỉ Hài Nhi là Vua.
b. Ám chỉ Hài Nhi là con người.
c. Ám chỉ Hài Nhi là Thiên Chúa.
d. Ám chỉ Hài Nhi Đấng Cứu thế

 

35. Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi mộc dược ám chỉ điều gì ? (Mt 2,1-12) a. Ám chỉ Hài Nhi là Vua.
b. Ám chỉ Hài Nhi là con người.
c. Ám chỉ Hài Nhi là Thiên Chúa.
d. Ám chỉ Hài Nhi Đấng cứu thế

 

36. Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra đâu ?  (Mt 2,1-12)
a. Nadarét              
b. Bêlem
c. Bêtania               
d. Gôngôtha

 

37. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen – dân Ta, sẽ ra đời”. Lời ngôn sứ nào đã tiên báo ? (Mt 2,1-12)
a. Ngôn sứ Isaia
b. Ngôn sứ Êdêkien
c. Ngôn sứ Mikha
d. Ngôn sứ Êlia

 

38. “Emmanuen” có nghĩa là gì ? (Mt 1,18-25)
a. Thiên Chúa cứu cuộc               
b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta
c. Lạy Chúa, xin hãy đến !                       
d. Lạy Chúa, xin thương xót con.

 

39. Ông bà ngoại của Chúa Giêsu là ai ?
a. Ông Gioakim và bà Anna.
b. Ông Giuse và bà Maria
c. Ông Giacóp và bà Rakhen
d. Ông Dacaria và bà  Êlisabét.

 

40. Thiên Chúa đã tiếp xúc với thánh Giuse bằng cách nào ?
a. Sai sứ thần Gáprien đến truyền tin
b. Nói qua mẹ Maria
c. Bằng các giấc mộng để tỏ ra ý định của Ngài.
d. Nói qua ngôn sứ Gioan

 

41. Sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của ai ? (Lc 1,5-25)
a. Ngôn sứ Môsê
b. Ngôn sứ Êlia 
c. Tư tế Aharon
d. Thượng tế Menkixêđê

 

42. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì ? (Lc 1,5-25)
a. Bà Êlisabét              
b. Bà Êliseva
c. Bà Bátseva              
d. Bà Anna

 

43. Cha của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì ?   Ông Dacaria (Lc 1,5-25)
a. Ông Gioan          
b. Ông Simon
c. Ông Giôna           
d. Ông Dacaria

 

44. Thánh Gioan lớn hơn Đức Giêsu bao nhiêu tháng ? (Lc 1,26-38)
a. 3 tháng               
b. 6 tháng
c. 9 tháng               
d. 12 tháng

 

45. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria tên là gì ? (Lc 1,26-38)
a. Sứ thần Micaen
b. Sứ thần Raphaen
c. Sứ thần Gáprien

 

46. Sứ thần Gáprien đến với Đức Maria tại thành nào? (Lc 1,26-38)
a. Caphácnaum      
b. Giêrusalem
c. Nadarét                    
d. Bêtania

 

47. Tên mà sứ thần Gáprien báo cho Đức người biết con trẻ sẽ sinh ra là gì ? (Lc 1,26-38)
a. Samuen                   
b. Gioan
c. Giêsu                 
d. Môsê

 

48. Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai ? (Lc 1,26-38)
a. Vua Hêrôđê             
b. Vua Arêta
c. Vua Đavít             
d. Vua Salem

 

49. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria này là của ai ? (Lc 1,26-38)
a. Ông Giuse
b. Bà Êlisabét
c. Sứ thần Raphaen
d. Sứ thần Gáprien

 

50. “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà.” Người là ai ? (Lc 1,26-38)
a. Đức Giêsu      
b. Chúa Thánh Thần
c. Thiên Chúa           
d. Ngôn sứ Êlia

 

51. Người chị họ của Đức Maria tên là gì ? (Lc 1,9-45)
a. Bà Susanna             
b. Bà Êliseva
c. Bà Êlisabét              
d. Bà Anna

 

52. Tên của đứa trẻ, con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét là gì ? (Lc 1,59-66)
a. Dacaria               
b. Gioan
c. Samuen                   
d. Giêsu

 

53. Sau khi sinh được bao ngày thì người ta đặt tên cho con trẻ ? (Lc 1,59-66)
a. 6 ngày                
b. 7 ngày
c. 8 ngày                
d. 9 ngày

 

54. Theo Thánh sử Mátthêu, Người sinh ra ông Giuse, chồng của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,1-17)
a. Ông Giuse         
b. Ông Hêli
c. Ông Giacóp             
d. Ông Dacaria

 

55. Người đã thành hôn với Đức Maria tên là gì ? (Mt 1,1-17)
a. Ông Giacop             
b. Ông Giuse
c. Ông Dacaria             
d. Ông Gioan

 

56. “Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ? (Mt 1,18-25)(Is7,14)
a. Ngôn sứ Isaia
b. Ngôn sứ Êdêkien
c. Ngôn sứ Mikha
d. Ngôn sứ Êlia

 

57. Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì ? (Lc 2,1-20)
a. Tổng trấn Quiriniô
b. Tổng trấn Philatô
c. Tổng trấn Phếttô
d. Tổng trấn Phêlích

 

58. Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : 'Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành nào, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.' (Lc 2,1-20)
a. Thành vua Salômôn.
b. Thành Bêlem.
c. Nhà Giacóp.
d. Thành vua Đavít.

 

59. Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, nằm ở đâu ? (Lc 2,1-20)
a. Nằm trong máng cỏ.
b. Trong hang lừa bé nhỏ.
c. Được bà Maria bồng ẵm.
d. Nằm giữa bầy chiên lừa.

 

60. Tại đền thờ, vị ngôn sứ nào đã nói với Đức Maria : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà.” ?  (Lc 2,31-35)
a. Ông Siméon      
b. Bà Anna
c. Ông Simon       
d. Ông Dacaria

 

61. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem tên là gì ? (Lc 2,36-38)
a. Bà Anna                  
b. Bà Đơvôra
c. Bà Átnat                        
d. Bà Ađa

 

62. Chi tộc của nữ ngôn sứ Anna, người đã gặp Hài Nhi Giêsu  trong Đền Thờ là gì ? (Lc 2,36-38)
a. Chi tộc Asê         
b. Chi tộc Lêvi
c. Chi tộc Giuđa      
d. Chi tộc Mơnasê

 

63. Theo luật dạy rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là 1 đôi chim gáy hay là gì ? (Lc 2,23-24)
a. 1 cặp bồ câu non.
b. 1 con dê béo.
c. 1 con chiên 1 tuổi.
d. 1 con chiên non

 

64. Người đã tìm giết Hài Nhi Giêsu là ai ? (Mt 2,13-18)
a. Hoàng đế Augúttô
b. Tổng trấn Philatô
c. Vua Hêrôđê Cả
d. Vua Hêrôđê Antipa

 

65. Đất nước nào Hài Nhi Giêsu cùng gia đình lánh nạn ? (Mt 2,13-18)
a. Nước Ai Cập      
b. Nước Do Thái
c. Nước Ả Rập           
d. Nước Libăng

 

66. “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời ngôn sứ nào ? (11,1)(Mt 2,13-18)
a. Ngôn sứ Hôsê                
b. Ngôn sứ Isaia
c. Ngôn sứ Giêrêmia      
d. Ngôn sứ Êlia

 

67. Người cai trị miền Giuđê sau khi vua Hêrôđê Cả băng hà là ai ? (Mt 2,19-23)
a. Vua Hêrôđê Áckhêlao
b. Vua Hêrôđê Antipa
c. Vua Philíp           
d. Vua Ácrippa

 

68. Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về là thành nào ? (Mt 2,19-23)
a. Thành Giêrusalem
b. Thành Caphácnaum
c. Thành Xiđôn
d. Thành Nadarét

 

69. Ông Giuse và bà Maria lạc mất Chúa Giêsu vào năm Người được bao nhiêu tuổi ? (Lc 2,41-50)
a. 7 tuổi                  
b. 9 tuổi
c. 10 tuổi                
d. 12 tuổi

 

70. Năm 12 tuổi, Đức Giêsu cùng với hai ông bà lên Đền Thờ Giêrusalem mừng lễ gì và 2 Ông bà đã lạc mất Người ở đó ? (Lc 2,41-45)
a. Lễ Lều             
b. Lễ Ngũ Tuần
c. Lễ Vượt Qua  
d. Lễ Xá Tội

 

71. Khi thấy Chúa Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, người liền nói : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” Người đã nói câu này là ai ? (Lc 2,41-50)
a. Vị thượng tế
b. Đức Maria, Mẹ Người
c. Ông Giuse
d. Bà Êlisabét

 

72. Tại Đền Thờ, khi thấy Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, 2 ông bà sửng sốt. Song Đức Giêsu nói câu gì? (Lc 2,41-50)
a. Vì nhiệt tâm Nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân.
b. Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.
c. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy
d. Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha Con sao ?


 

 

 
LỜI GIẢI ĐÁP
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
72 CÂU TRẮC NGHIỆM


01. a. Là việc phụng thờ chính thức và công khai của Hội thánh.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. a. Là thời gian một năm, trong đó Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Các Thánh.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. c. Giúp người tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm trong đạo cách thiết thực hơn.
06. c. 5 mùa
07. - Mùa Vọng,
     - Mùa Giáng Sinh,
     - Mùa Chay,
     - Mùa Phục Sinh,
     - Mùa Thường Niên.
08. d. Vì Hội Thánh muốn triển khai trọn vẹn Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh đến Thăng Thiên, Hiện Xuống và ngày Chúa Kitô quang lâm.
09. d. Chỉ có a và b đúng.
10. b. Mùa Vọng gồm 4 tuần
11. a. Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và kết thúc vào trước giờ kinh chiều ngày lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (24/12).
12.  Màu tím.
13. d. Chỉ có a và b đúng
14. c. Chúa Nhật HÃY VUI LÊN
15. b. Hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông đợi Đấng Cứu Tinh.
16. d. Chỉ có a và b đúng.
17. d. Chỉ có b và c đúng.
18. Đức Giáo hoàng nào Gregôriô Cả (qua đời năm 604)
19. d. Chỉ có c và d đúng.
20. Cây Giêsê nhắc chúng ta nhớ tới gia phả Đức Kitô (x. Mt 1:1+).
21. b. Thánh Nicolas.
22. b. Ông Gioan Tẩy Giả
23. d. Ông Dacaria và bà  Êlisabét.
24. c. Đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
25. c. Kính nhớ Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh và lần tỏ mình đầu tiên của Người.
26. a. Lễ thờ thần mặt trời.
27. d. Cả a, b và c đúng.
28. a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)
29. a.  Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)
30. a. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)
31. c. Một ngôi sao lạ xuất hiện tại phương Đông. (Mt 2,1-12)
32. d. Cả a, b và c đúng. (Mt 2,1-12)
33. a. Ám chỉ Hài Nhi là Vua (Mt 2,1-12)
34. c. Ám chỉ Hài Nhi là Thiên Chúa. (Mt 2,1-12)
35. b. Ám chỉ Hài Nhi là con người.(Mt 2,1-12)
36. b. Bêlem (Mt 2,1-12)
37. c. Ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12) (Mikha 5,1)
38.  b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta(Mt 1,18-25)
39. a. Ông Gioakim và bà Anna.
40. c. Bằng các giấc mộng để tỏ ra ý định của Ngài.
41. b. Ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25)
42. a. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
43. d. Ông Dacaria (Lc 1,5-25)
44. b. 6 tháng (Lc 1,26-38)
45. c. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)
46. c. Nadarét (Lc 1,26-38)
47. c. Giêsu (Lc 1,26-38)
48. c. Vua Đavít (Lc 1,26-38)
49. c. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)
50. b. Chúa Thánh Thần (Lc 1,26-38)
51. c. Bà Êlisabét (Lc 1,9-45)
52. b. Gioan (Lc 1,59-66)
53. c. 8 ngày (Lc 1,59-66)
54. c. Ông Giacóp (Mt 1,1-17)
55. b. Ông Giuse (Mt 1,1-17)
56. a. Ngôn sứ Isaia (Mt 1,18-25)(Is7,14)
57. a. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)
58. d. Thành vua Đavít (Lc 2,1-20)
59. a. Nằm trong máng cỏ. (Lc 2,1-20)
60. a. Ông Siméon (Lc 2,31-35)
61. a. Bà Anna (Lc 2,36-38)
62. a. Chi tộc Asê (Lc 2,36-38)
63. a. 1 cặp bồ câu non (Lc 2,23-24)
64. c. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13-18)
65. a. Nước Ai Cập (Mt 2,13-18)
66. a. Ngôn sứ Hôsê (11,1)(Mt 2,13-18)
67. a. Vua Hêrôđê Áckhêlao (Mt 2,19-23)
68. d. Thành Nadarét (Mt 2,19-23)
69. d. 12 tuổi (Lc 2,41-50)
70. c. Lễ Vượt Qua (Lc 2,41-45)
71. b. Đức Maria, Mẹ Người (Lc 2,41-50)
72. d. Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha Con sao ?

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net
 
ti-sao-ti-khng-c-nhn-i-tu-v-cha-m-ti-sng-ri-hn-phi-jb-l-ngc-dng
Tại sao tôi không được nhận đi tu vì cha mẹ tôi sống rối hôn phối - JB. Lê Ngọc Dũng.

Trước hết, đức tin Công Giáo giúp chúng ta nhận biết  được đi tu là do ơn gọi từ Thiên Chúa. Vì vậy cũng được gọi là ơn Thiên triệu. Ơn này được Đức Giêsu trao phó cho Giáo Hội điều hành, khi Ngài trao cho thánh Phêrô và các Tông Đồ quyền chăn dắt đoàn chiên. Kế đến, dưới khía cạnh pháp lý, nói về quyền lợi và bổn phận, được đi tu hay không thì không thuộc quyền lợi hay nghĩa vụ của mọi tín hữu, mà ai cũng được hưởng. Theo nguyên tắc Giáo luật, không ai có quyền đòi Giáo quyền phải cho mình đi tu và cũng không ai bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ đi tu.

mau-nhiem-la-gi-2
Mầu Nhiệm Là Gì

Thực ra không phải chỉ có trong các bài giảng, chúng ta mới nghe nói tới các mầu nhiệm (= MN). Đôi khi trong kinh nguyện chúng ta cũng thấy xuất hiện tiếng MN, thí dụ như các MN Kinh Mân côi. Và rồi trong cuộc nói chuyện hằng ngày, cũng có người buộc miệng thốt lên “thật là mầu nhiệm” để nói rằng: thật là khó hiểu, bí ẩn. Không rõ tiếng MN đã xuất hiện từ lúc nào trong ngôn ngữ Việt Nam, nhưng chắc chắn là trước khi Kitô giáo đến nước ta. Tuy rằng các tôn giáo khác không hay nói tới các MN, nhưng chúng ta cũng thấy những từ tương tự, thí dụ như là: phép mầu, nhiệm mầu, nhiệm lạ, huyền bí, huyền nhiệm, bí nhiệm, vv.

cac-pho-te-duoc-xong-huong-rieng-khong
Các phó tế được xông hương riêng không

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

vi-sao-le-chiu-chuc-to-chuc-vao-thang-sau
Vì sao lễ chịu chức tổ chức vào tháng sáu

Ngày 29 tháng 6 là ngày lễ của các linh mục và cũng là ngày lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, các thánh đã hướng dẫn và tháp tùng cộng đoàn kitô trên con đường của mình. Hai thánh Phêrô và Phaolô không thể tách rời nhau. Cả hai là cột trụ của Giáo hội và theo Truyền thống, khi nào Giáo hội cũng mừng lễ hai thánh chung với nhau. Giáo hội La Mã là Giáo hội của Thánh Phêrô và Phaolô, Giáo hội của nhân chứng trực tiếp đã chia sẻ đời sống của Chúa Giêsu. Hai thánh là “tảng đá sống” trên đó Giáo hội được xây dựng, vì thế hai thánh được kính vào ngày 29 tháng 6, ngày này là ngày truyền thống chịu chức và ngày kỷ niệm 10, 25, 40, 50 hay 60 năm chịu chức của các linh mục.

cong-doan-co-the-doc-phuc-am-trong-thanh-le-khong
Cộng đoàn có thể đọc Phúc Âm trong Thánh lễ không

Một số nhà thờ hiện nay có thói quen là khi linh mục hay phó tế công bố Tin Mừng trong Thánh lễ thì các tín hữu tham dự (thường là trẻ em) cầm cuốn Tân Ước vừa dò theo vừa cất tiếng đọc. Có thể chấp nhận thực hành như thế hay không? Phần trình bày dưới đây sẽ nêu ra một số lý do cho thấy thực hành này không thích hợp và cần chấm dứt vì chúng đi ngược lại với tinh thần của Phụng vụ Lời Chúa và quy chế phụng vụ.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.