kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Thường Niên

tiec-cuoi-cana-gioan-2-1-12-cn-ii-tn-c
Tiệc cưới Cana (Gioan 2,1-12 – CN II TN - C)

Tưởng chỉ là một tiệc cưới nơi một thôn làng nhỏ bé, truyện “Tiệc cưới Cana” lại đã là cơ hội để Đức Kitô tỏ mình ra là Đấng Cứu Thế. Một mầu nhiệm vô cùng lớn lao được gói ghém trong một lớp vỏ rất đơn giản. Đây chính là cách viết của nhà Thần học Gioan.

ngay-21-01-2006-duc-giesu-tai-nadaret-luca-1-1-4-4-14-21-cn-iii-tn-c
Ngày 21-01-2006: Đức GIÊSU tại Nadarét (Luca 1,1-4; 4,14-21 – CN III TN - C)

Tác giả Luca đã cố ý đặt bài tường thuật Đức Giêsu về Nadarét sai vị trí để giới thiệu chương trình hành động của Người: Người là Đấng Mêsia được xức dầu Thánh Thần, sẽ ra đi loan báo ơn cứu độ, đặc biệt cho những người nghèo.

ngay-28-01-2007-duc-giesu-that-bai-tai-nadaret-luca-4-21-30-cn-iv-tn-c
Ngày 28-01-2007: Đức Giêsu thất bại tại Nadarét (Luca 4,21-30 – CN IV TN - C)

 Trong tuần trước, chúng ta đã nghe tường thuật phần đầu họat động rao giảng của Đức Giêsu tại Nadarét. Phần đầu này là một thành công: “Ai nầy đều thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”. Hôm nay, chúng ta nghe phần còn lại. Phần này là một thất bại: Người ta đã tính “xô Người xuống vực”. Lý do: Đức Giêsu khẳng định quyền tự do của Thiên Chúa; Ngài muốn ban ơn cho ai thì ban. Và đây là điều dân Nadarét không chấp nhận.

ngay-04-02-2007-duc-giesu-va-vi-tong-do-dau-tien-luca-5-1-11-cn-v-tn-c
Ngày 04-02-2007: Đức Giêsu và vị tông đồ đầu tiên (Luca 5,1-11 – CN V TN - C)

Khi đã đặt mình đứng trước Đức Giêsu để biết Người là ai và biết mình là ai, Phêrô cũng biết ông được gọi là hoàn toàn do Đức Giêsu thương chiếu cố đến ông và ông cũng biết phải dựa vào đâu để chu toàn sứ mạng.

ngay-11-02-2007-cac-moi-phuc-va-cac-moi-hoa-luca-6-17-20-26-cn-vi-tn-c
Ngày 11-02-2007: Các Mối Phúc và Các Mối Họa (Luca 6,17.20-26 - CN VI TN -C)

Chúng ta đã quen với các Mối Phúc trong chương 5 của Tin Mừng Mátthêu. Hôm nay, nghe một đoạn thuộc chương 6 của Tin Mừng Luca, chúng ta vừa nghe được những dư âm của bản văn Mátthêu, vừa có cơ hội làm quen với quan điểm của thánh Luca. Dù sao, cả hai bản văn đều giúp độc giả mở ra với Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin tưởng vào Ngài.

ngay-18-02-2007-yeu-thuong-ke-thu-co-long-nhan-tu-luca-6-27-38-cn-vii-tn-c
Ngày 18-02-2007:Yêu thương kẻ thù - có lòng nhân từ (Luca 6,27-38 – CN VII TN - C)

Ai có thể tự hào là có nơi mình đủ sức mạnh để đáp lại sự thù ghét bằng tình yêu, sự nguyền rủa bằng việc chúc lành, sự bách hại bằng việc cầu nguyện? Nằm dưới chiều sâu của các lời nói này của Đức Giêsu, dường như phải nhận ra chính lối sống của Người, khi từ trên thập giá, Người đã bày tỏ lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa khi nói lời tha thứ cho kẻ hãm hại mình

ngay-3-6-2007-than-khi-su-that-gioan-16-12-15-chua-ba-ngoi-c
Ngày 3-6-2007: Thần Khí Sự Thật (Gioan 16,12-15 – Chúa Ba Ngôi - C)

Thế nào là một Chúa mà Ba Ngôi? Đây là một mầu nhiệm bao trùm cuộc sống chúng ta. Do đó, thay vì ra sức suy tư phân tích như về một vấn đề toán học, người tín hữu được mời gọi lắng nghe giáo huấn của Đức Giêsu và để cho Thánh Thần của Người cũng là của Chúa Cha đưa đi dần vào trong lòng mầu nhiệm này.

ngay-10-6-2007-duc-giesu-hoa-banh-ra-nhieu-luca-9-11b-17-minh-mau-thanh-c
Ngày 10-6-2007: Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều (Luca 9,11b-17 – Mình Máu Thánh - C)

Đức Giêsu có quyền năng duy trì sự hiệp nhất trong tư cách là chúa tể ban cơm bánh và sự sống. Người có thể quy tụ lại và bảo toàn cộng đoàn vĩ đại quanh Người. Đây là những điểm giáo huấn bài Tin Mừng cung cấp cho chúng ta.

ngay-17-6-2007-duc-giesu-tha-thu-cho-nguoi-phu-nu-toi-loi-cac-phu-nu-di-theo-duc-giesu-luca-7-36-8-3-cn-xi-tn-c
Ngày 17-6-2007: Đức Giêsu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi. Các phụ nữ đi theo Đức Giêsu (Luca 7,36–8,3 – CN XI TN - C)

Là nam hay nữ, mỗi người đều được Thiên Chúa đoái thương, đều được gọi làm môn đệ của Đức Giêsu, đều có một vị trí và một vai trò trong Hội Thánh.

ngay-24-6-2007-sinh-nhat-thanh-gioan-tay-gia-luca-1-57-66-80-ngay-24-6
Ngày 24-6-2007: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (Luca 1,57-66.80 – Ngày 24-6)

Là Tiền hô của Đấng Mêsia, Gioan không chỉ thực hiện sứ mạng khi làm phép rửa cho Đức Giêsu tại sông Giođan mà thôi. Ông đã chu toàn sứ mạng ngay khi còn ở trong lòng mẹ và khi chào đời. Cuộc chào đời của Gioan loan báo cuộc chào đời của Đấng Cứu thế.

ngay-01-7-2007-tu-giai-thoat-va-tu-rang-buoc-luca-9-51-62-cn-xiii-tn-c
Ngày 01-7-2007: Tự giải thoát và tự ràng buộc (Luca 9,51-62 – CN XIII TN - C)

Để có thể “tiến lên Giêrusalem”, nghĩa là đạt tới cùng đích của đời sống chúng ta, chúng ta cần gắn bó với giáo huấn của Đức Giêsu, gắn bó với chính Người, và để cho Người dẫn dắt.

ngay-08-7-2007-su-mang-cua-bay-muoi-hai-mon-de-luca-10-1-12-17-20-cn-xiv-tn-c
Ngày 08-7-2007: Sứ mạng của bảy mươi [hai] môn đệ (Luca 10,1-12.17-20 – CN XIV TN - C)

Các đòi hỏi của Đức Giêsu với bảy mươi [hai] môn đệ giống với những đòi hỏi đối với Nhóm Mười Hai: Đây cũng là những yêu cầu mà các nhà thừa sai mọi thời phải đáp ứng: loan báo hòa bình thiên sai và Nước Thiên Chúa đang đến.

1 2 3 4 5 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.