kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH li-category Học và Sống Năm Kinh Thánh

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-98-va-99
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 98 và 99

Tuần 98: Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 7-13). Tuần 99: Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 14-19)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-96-va-97
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 96 và 97

Tuần 96: Thư Do Thái, Chương 7-13. Tuần 97: Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 1-6)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-94-va-95
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 94 và 95

Tuần 94: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 26-28). Tuần 95: Thư Do Thái ( Chương 01-07 )

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-92-va-93
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 92 và 93

Tuần 92: Tin mừng theo Thánh Matthêu (Chương 13-18). Tuần 93: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 19-25)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-90-va-91
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 90 và 91

Tuần 90 (Tuần 15 – T.Ư.) Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 1-7). Tuần 91: TIN MỪNG MATTHÊU (Chương 8 -12)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-88-va-89
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 88 và 89

Tuần 88: Thư Philipphê và thư Philêmon. Tuần 89: Thư Côlôsê và thư Êphêsô

doc-sach-tin-mung-theo-thanh-mat-theu
Đọc sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu - Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J

Mở sách Tân Ước, chúng ta thấy ngay sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu đứng đầu bốn sách Tin Mừng. Sở dĩ thế là vì hai lý do. Một là theo truyền thuyết thì thánh Mát-thêu là người đầu tiên viết sách Tin Mừng bằng tiếng A-ram, tức là thứ tiếng người Do Thái thời Chúa Giê-su sử dụng

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-86-va-87
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 86 và 87

Tuần 86: Thư Rôma (chương 6 – 11). Tuần 87: Thư Rôma (chương 12 – 16)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-84-va-85
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 84 và 85

Tuần 84: Thư thứ hai Côrintô (chương 8 -13). Tuần 85: Thư Rôma (chương 1 – 6)

loi-tien-tri-trong-kinh-thanh
LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH

Kinh Thánh có rất nhiều lời tiên tri được minh chứng qua thời gian. Các lời tiên tri này liên quan mọi thứ, từ việc Babylon chiếm giữ và Israel phục hồi tới việc Chúa Giêsu đến thế gian và ngày tận thế. Điều kinh ngạc về các lời tiên tri này là có nhiều lời tiên tri đã được tiên báo hàng ngàn năm trước khi được ứng nghiệm trọn vẹn chính xác tới mức100%.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-82-va-83
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 82 và 83

Tuần 82: (Tuần 7 phần Tân Ước) Thư thứ nhất Côrintô (chương 13 – 16). Tuần 83: Thư thứ hai Côrintô (chương 1 – 7)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-80-va-81
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 80 và 81

Tuần 80: (Tuần 5 phần Tân Ước) Thư thứ nhất Côrintô (chương 1 – 7). Tuần 81: (Tuần 6 phần Tân Ước) Thư thứ nhất Côrintô (chương 8 – 12)

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.