kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH li-category Học và Sống Năm Kinh Thánh

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-88-va-89
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 88 và 89

Tuần 88: Thư Philipphê và thư Philêmon. Tuần 89: Thư Côlôsê và thư Êphêsô

doc-sach-tin-mung-theo-thanh-mat-theu
Đọc sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu - Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J

Mở sách Tân Ước, chúng ta thấy ngay sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu đứng đầu bốn sách Tin Mừng. Sở dĩ thế là vì hai lý do. Một là theo truyền thuyết thì thánh Mát-thêu là người đầu tiên viết sách Tin Mừng bằng tiếng A-ram, tức là thứ tiếng người Do Thái thời Chúa Giê-su sử dụng

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-86-va-87
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 86 và 87

Tuần 86: Thư Rôma (chương 6 – 11). Tuần 87: Thư Rôma (chương 12 – 16)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-84-va-85
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 84 và 85

Tuần 84: Thư thứ hai Côrintô (chương 8 -13). Tuần 85: Thư Rôma (chương 1 – 6)

loi-tien-tri-trong-kinh-thanh
LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH

Kinh Thánh có rất nhiều lời tiên tri được minh chứng qua thời gian. Các lời tiên tri này liên quan mọi thứ, từ việc Babylon chiếm giữ và Israel phục hồi tới việc Chúa Giêsu đến thế gian và ngày tận thế. Điều kinh ngạc về các lời tiên tri này là có nhiều lời tiên tri đã được tiên báo hàng ngàn năm trước khi được ứng nghiệm trọn vẹn chính xác tới mức100%.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-82-va-83
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 82 và 83

Tuần 82: (Tuần 7 phần Tân Ước) Thư thứ nhất Côrintô (chương 13 – 16). Tuần 83: Thư thứ hai Côrintô (chương 1 – 7)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-80-va-81
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 80 và 81

Tuần 80: (Tuần 5 phần Tân Ước) Thư thứ nhất Côrintô (chương 1 – 7). Tuần 81: (Tuần 6 phần Tân Ước) Thư thứ nhất Côrintô (chương 8 – 12)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-78-va-79
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 78 VÀ 79

Tuần 78: (Tuần 3 phần Tân Ước) Thư Thessalonica I và II. Tuần 79: (Tuần 4 phần Tân Ước) Thư Ga-lát

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-76-va-77
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 76 và 77

Tuần 76 (Tuần 1 phần Tân Ước): Tin Mừng theo Thánh Marco (chương 1 - 8). Tuần 77 (Tuần 2 phần Tân Ước): Tin Mừng theo Thánh Marco (chương 9 - 16)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-74-va-75
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 74 và 75

Tuần 74: Sách Thánh Vịnh. Tuần 75: Sách Thánh Vịnh ( các Thánh Vịnh tạ ơn ) ​

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-72-va-73
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 72 và 73

Tuần 72: Sách Huấn ca. Tuần 73: Sách Khôn ngoan

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-70-va-72
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 70 và 71

Tuần 70: Sách Daniel: PHẦN I. DANIEL VÀ CÁC VUA BABYLON ( Chương 1-6 ). Tuần 71: Sách Daniel: PHẦN II. NHỮNG THỊ KIẾN CỦA DANIEL ( Chương 7-12 )

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.



Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.