kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH li-category Học và Sống Năm Kinh Thánh

hoc-va-song-nam-thanh-kinh-bai-9-loi-chua-trong-gia-dinh
Học và Sống Năm Thánh Kinh: Bài 9 – Lời Chúa trong Gia Đình

Sống Lời Chúa trong gia đình cũng quan trọng như sống Lời Chúa trong Hội Thánh…

hoc-va-song-nam-kinh-thanh-bai-8-cac-nghia-cua-thanh-kinh-phan-2
Học và Sống Năm Kinh Thánh : Bài 8 - Các Nghĩa của Thánh Kinh - Phần 2

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu các “nghĩa” của Kinh Thánh.hoc-va-song-nam-kinh-thanh-bai-7-cac-nghia-cua-thanh-kinh-phan-1
Học và Sống Năm Kinh Thánh : Bài 7 - Các Nghĩa của Thánh Kinh - Phần 1

Hôm nay, chúng ta làm quen với các “nghĩa” của Kinh Thánh.


hoc-va-song-nam-kinh-thanh-bai-5-loi-chua-trong-doi-song-kito-huu
Học và Sống Năm Kinh Thánh : Bài 5 - Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu

 Lời Chúa có một vai trò trọng yếu trong đời sống Kitô hữu.hoc-va-song-nam-kinh-thanh-bai-4-loi-chua-trong-doi-song-va-su-vu-hoi-thanh
Học và Sống Năm Kinh Thánh : Bài 4 - Lời Chúa trong Đời Sống và Sứ Vụ Hội Thánh

Hôm nay chúng học về Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh.

hoc-va-song-nam-kinh-thanh-bai-3-thanh-kinh
Học và Sống Năm Kinh Thánh: Bài 3 - Thánh Kinh

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu Thánh Kinh qua các vấn đề như tác giả, ơn linh hứng, chân lý Thánh Kinh, quy điển…

hoc-va-song-nam-kinh-thanh-bai-2-mac-khai-cua-thien-chua
Học và Sống Năm Kinh Thánh: Bài 2 - Mặc Khải của Thiên Chúa

Trong bài bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các định nghĩa khác nhau về Lời Chúa. Lời Chúa còn hơn cả các sách Kinh Thánh , vì Lời Chúa chính là Đức Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng xuống trần để mặc khải cho chúng ta trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách tóm tắt về mặc khải của Thiên Chúa và mặc khải này được lưu truyền thế nào trong Hội Thánh.

hoc-va-song-nam-kinh-thanh-bai-1-loi-chua-la-gi
Học và Sống Năm Kinh Thánh: Bài 1 - Lời Chúa là gì?

Hội Thánh dành Năm Phụng Vụ mới này để khuyến khích mọi người Công Giáo học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa, và sống theo Lời Chúa.

« 6 7 8 9 10

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.