kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-46-va-47
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 46 và 47

Tuần 46: Sách Ai Ca – Barúc – Thư Giêrêmia. Tuần 47: Sách Êzêkiel, chương 1-12.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-44-va-45
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 44 và 45.

Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24-39. Tuần 45: Sách Giêrêmia, chương 40 – 52.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-42-va-43
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 42 và 43

Tuần 42: SÁCH GIÊRÊMIA (Chương 1 – 12). Tuần 43: Sách Giêrêmia (Chương 13 – 23)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-40-va-41
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN: 40 VÀ 41

Tuần 40: Sách Mica. Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-38-va-39
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 38 và 39

Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 – 23. Tuần 39: Sách Isaia, chương 24-39.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-36-va-37
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 36 và 37.

Tuần 36: SÁCH ISAIA (Chương 1-7). Tuần 37: Sách Isaia (Chương 8-12)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-34-va-35
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: Tuần 34 và 35

Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8-14. Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14-35

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-32-va-33
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 32 và 33

Tuần 32: Sách Amos. Tuần 33: Sách Hô-sê, chương 1-7

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-30-va-31
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 30 VÀ 31

Tuần 30: Sách Các Vua 2, chương 1-13. Tuần 31: Tổng kết sách Các Vua

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-28-va-29
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 28 VÀ 29

Tuần 28: Sách Các Vua 1, chương 1-11. Tuần 29: Sách Các Vua 1, chương 12-22

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-26-va-27
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 26 VÀ 27

Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1-12 . Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13-34

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-24-va-25
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: Tuần 24 và 25

Tuần 24: Sách Samuel 1, chương 1-15. Tuần 25: Sách Samuel 1, chương 16 - 31

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.