kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-58-va-59
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 58 VÀ 59.

Tuần 58: Sách Sử biên niên I & II. Tuần 59: Sách Châm Ngôn, chương 1-15

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-56-va-57
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 56 VÀ 57.

Tuần 56: Sách Isaia III (chương 56-66). Tuần 57: Sách Dacaria II

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-54-va-55
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 54 và 55.

Tuần 54: Sách Haggai và Zacaria I. Tuần 55:  Sách Malaki và Gioel.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-52-va-53
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 52 và 53.

Tuần 52: Sách Isaia II, chương 49-55. Tuần 53: Sách Ezra và Nehemia.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-50-va-51
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 50 và 51.

Tuần 50: Sách Êzêkiel, chương 37-48. Tuần 51: Sách Isaia II, chương 40-48

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-48-va-49
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 48 VÀ 49.

Tuần 48: Sách Êzêkiel (chương 13-24). Tuần 49: Sách Êzêkiel (chương 25-36)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-46-va-47
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 46 và 47

Tuần 46: Sách Ai Ca – Barúc – Thư Giêrêmia. Tuần 47: Sách Êzêkiel, chương 1-12.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-44-va-45
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 44 và 45.

Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24-39. Tuần 45: Sách Giêrêmia, chương 40 – 52.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-42-va-43
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 42 và 43

Tuần 42: SÁCH GIÊRÊMIA (Chương 1 – 12). Tuần 43: Sách Giêrêmia (Chương 13 – 23)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-40-va-41
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN: 40 VÀ 41

Tuần 40: Sách Mica. Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-38-va-39
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 38 và 39

Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 – 23. Tuần 39: Sách Isaia, chương 24-39.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-36-va-37
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 36 và 37.

Tuần 36: SÁCH ISAIA (Chương 1-7). Tuần 37: Sách Isaia (Chương 8-12)

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.