kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-68-va-69
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 68 VÀ 69.

Tuần 68: Sách Macabê 1. Tuần 69: Sách Macabê 2

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-66-va-67
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 66 VÀ 67.

Tuần 66: Sách Tobia. Tuần 67:Sách Giuditha và sách Esther

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-64-va-65
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 64 và 65.

Tuần 64: Sách Giảng Viên. Tuần 65: Sách Giôna

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-62-va-63
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 62 VÀ 63.

Tuần 62: Sách Gióp: Chương 22 – 42. Tuần 63: Sách Diễm Ca.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-60-va-61
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 60 VÀ 61.

Tuần 60: Sách Châm Ngôn (chương 16-31).TUẦN 61: SÁCH GIÓP (chương 1-21)

doc-sach-tin-mung-theo-thanh-mat-theu-giu-se-nguyen-cong-doan-s-j-2
Đọc sách tin Mừng theo Thánh Mát-thêu - Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J.

Mở sách Tân Ước, chúng ta thấy ngay sách Tin Mừng theo thánh Mát-thêu đứng đầu bốn sách Tin Mừng. Sở dĩ thế là vì hai lý do. Một là theo truyền thuyết thì thánh Mát-thêu là người đầu tiên viết sách Tin Mừng bằng tiếng A-ram, tức là thứ tiếng người Do Thái thời Chúa Giê-su sử dụng, ngày nay còn tồn tại trong ngôn ngữ phụng vụ của Hội Thánh Sy-ri-a.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-58-va-59
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 58 VÀ 59.

Tuần 58: Sách Sử biên niên I & II. Tuần 59: Sách Châm Ngôn, chương 1-15

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-56-va-57
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 56 VÀ 57.

Tuần 56: Sách Isaia III (chương 56-66). Tuần 57: Sách Dacaria II

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-54-va-55
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 54 và 55.

Tuần 54: Sách Haggai và Zacaria I. Tuần 55:  Sách Malaki và Gioel.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-52-va-53
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 52 và 53.

Tuần 52: Sách Isaia II, chương 49-55. Tuần 53: Sách Ezra và Nehemia.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-50-va-51
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 50 và 51.

Tuần 50: Sách Êzêkiel, chương 37-48. Tuần 51: Sách Isaia II, chương 40-48

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-48-va-49
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 48 VÀ 49.

Tuần 48: Sách Êzêkiel (chương 13-24). Tuần 49: Sách Êzêkiel (chương 25-36)

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.