kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (C) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM C                   Lc 9,11b-17
 1.   Trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào? trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9,1-12. 
 2.   Bết-xai-đa ở đâu? Theo Tin Mừng Luca, tại sao Đức Giêsu lại muốn các môn đệ đến đó? Xem thêm Mc 6,30-32; Mt 14,12-13.
 3.   Đọc Lc 9,11. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Giêsu khi thấy đám đông dân chúng kéo đến?
 4.   Đọc Lc 9,12. Bạn thấy Đức Giêsu có cần làm phép lạ bánh hóa nhiều không?
 5.   Đọc Lc 9,13. Đức Giêsu có chấp nhận để dân chúng đi mua đồ ăn không ? Ngài muốn các môn đệ làm gì ? Sau đó các môn đệ đã phản ứng như thế nào?
 6.   Khi nói: “Anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu cho các môn đệ quyền gì? Đọc Lc 9,14-15. Lời mời này đòi họ phải sống tinh thần gì?
 7.   Đọc Lc 9,16-17. Đức Giêsu làm gì trước khi đãi dân chúng bữa ăn? Các môn đệ đã cộng tác như thế nào trong phép lạ này?
 8.   Tại sao Giáo hội lại cho đọc bài Phúc âm này vào lễ Mình Máu Thánh Chúa?

CÂU HỎI SUY NIỆM: Khi ngắm nhìn đám đông 5000 người, ngồi thành nhóm 50, được Chúa Giêsu đãi ăn no nê và dư thừa, bạn nghĩ gì về những người nghèo hôm nay? Ngài có mời bạn cho họ ăn không?

PHẦN TRẢ LỜI
 1. Dựa trên Lc 9,1-12, ta thấy phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra sau khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho dân. Khi họ trở về, Đức Giêsu mới đem họ đến thành Bết-xai-đa, nơi diễn ra phép lạ. Phép lạ này cũng xảy ra sau khi ông Gioan Tẩy giả đã bị vua Hêrôđê chém đầu trong ngục (Lc 9,9).
 2. Bết-xai-đa là một thành phố nằm ở bên kia hồ Ghen-nê-xa-rét (x. Lc 5,1). Đức Giêsu đưa các môn đệ đến đó một cách riêng tư kín đáo, nhưng Tin Mừng Luca không nói rõ lý do tại sao Ngài làm như vậy. Tin Mừng Mác-cô cho biết lý do: Đức Giêsu muốn các môn đệ được nghỉ ngơi đôi chút sau sứ vụ vất vả mệt nhọc (Mc 6,30-32). Tin Mừng Mát-thêu lại đưa ra một lý do khác: sau khi nghe tin Hêrôđê giết ông Gioan Tẩy giả, Đức Giêsu lánh đi cùng với các môn đệ, có lẽ vì không muốn đối đầu với Hêrôđê. 
 3. Luca 9,10-11 cho thấy dù Đức Giêsu rút lui một cách kín đáo cùng với các môn đệ (=đi riêng với mình), nhưng đám đông dân chúng vẫn biết và đi theo Ngài. Khi gặp lại họ ở một nơi hoang vắng, Đức Giêsu có thể khó chịu vì họ đã phá vỡ sự riêng tư mà Ngài muốn có với các môn đệ. Nhưng Ngài đã vui vẻ tiếp đón họ, và tiếp tục làm những gì Ngài và các môn đệ đã làm trước đây: nói về Nước Thiên Chúa và chữa bệnh.
 4. Luca 9,12 cho thấy các môn đệ muốn Đức Giêsu giải tán đám đông để họ đi tìm thức ăn và chỗ trọ nơi các làng mạc chung quanh. Như vậy, để đám đông có thức ăn khi chiều về, không nhất thiết Đức Giê su phải làm một phép lạ.
 5. Luca 9,13 cho thấy Đức Giêsu không muốn để đám đông tự đi mua thức ăn. Ngài muốn các môn đệ chịu trách nhiệm về việc tìm thức ăn cho đám đông. “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chính họ chứ không phải ai khác. Các ông đã cho Thầy Giêsu biết số lượng thức ăn họ mang theo trong chuyến đi này: chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Một cách gián tiếp, họ cho thấy việc Thầy bảo họ làm là không thể thực hiện được. Năm cái bánh và hai con cá làm sao nuôi được đám đông trước mặt. Tuy nhiên, họ còn một phương án khác, đó là chính họ đi mua thức ăn cho đám đông. Nếu phải chịu trách nhiệm nuôi đám đông, thì đi mua là điều không thể tránh được.
 6. Khi nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu đã cho các môn đệ quyền nuôi ăn dân chúng. Nuôi ăn dân chúng là điều Thiên Chúa vẫn làm trong thời gian dân Do-thái đi nơi hoang địa để tiến về Đất Hứa. Thiên Chúa đã cho dân ăn Manna mỗi ngày, cho ăn thịt chim cút và uống nước từ tảng đá vọt ra. Nuôi ăn là quan tâm đến thân xác của con người với những nhu cầu thiết yếu của nó. Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh để làm cho thân xác con người được lành mạnh (Lc 9,1-2.6.13). Ngài biết thân xác còn cần thức ăn để sống, để hoạt động (x. Mt 15,32; Mc 8,3). Phép lạ bánh hóa nhiều cho thấy Ngài cũng muốn nuôi dân như Thiên Chúa trong Cựu Ước. Hơn nữa, Ngài còn muốn các môn đệ cộng tác với Ngài trong công việc này. Ngài đòi họ phải có sự tín thác trọn vẹn nơi Ngài, khi Ngài không bảo họ đi mua thức ăn, nhưng bảo họ hãy sắp xếp cho đám đông hơn năm ngàn người ngồi thành từng nhóm nhỏ (Lc 9,14-15). Các ông chắc chưa biết Ngài định làm gì, nhưng các ông đã vâng lời Ngài.
 7. Đức Giêsu cầm lấy tất cả những gì các môn đệ có và đã đưa cho Ngài. Ngài đã ngước nhìn lên Cha trên trời, chúc phúc cho bánh và cá. Sau đó Ngài bẻ bánh trao cho các ông, để các ông dọn cho đám đông ăn (Lc 9,16). Như vậy, các ông đã làm được lời Ngài dạy ở Lc 9,13.
 8. Đọc bài Tin Mừng về bánh hóa nhiều vào Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta hiểu được quan tâm của Chúa Giêsu đến những nhu cầu của chúng ta, cả thể xác lẫn tinh thần. Đức Giêsu chỉ làm phép lạ bánh hóa nhiều đôi lần, chỉ làm thân xác no một thời gian ngắn, chỉ nuôi được vài ngàn người bằng tấm bánh vật chất. Ngài có ước mơ nuôi đời sống tâm linh mọi người bằng chính con người Ngài, bằng thân xác hy hiến của Ngài, và nuôi họ cho đến tận thế. Bí tích Thánh Thể là cách Chúa Giêsu thực hiện ước mơ ấy.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu
 
kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-16-thuong-nien-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 16 Thường Niên năm C

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".

vui-hoc-thanh-kinh-cn-16-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN C

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-16-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

So sánh cách tiếp đãi của hai chị em ở Lc 10,38-42 và ở Ga 11,1-40, ta thấy có đôi nét tương đồng. Trong Gioan, Mácta là người “ra đón” Đức Giêsu, còn Maria thì “ngồi ở nhà” (Ga 11,20.30). Trong Luca, Mácta cũng là người “đón Ngài vào nhà,” còn Maria là người “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời của Ngài” (Lc 10,38-39).

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-15-thuong-nien-nam-c
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 15 Thường Niên năm C

Sống là tương quan, là sống nhờ – sống với – sống cho, chứ không bao giờ sống một mình được. Trong tương quan tất yếu như thế, thường ta chỉ nhìn ra người khác là thân cận của mình khi thấy họ là người đã từng “có trao, có nhận” với ta một điều gì đó trong cuộc sống, ví dụ thân nhân hay thân hữu trong một gia đình, trong một nhóm thường xuyên nối kết … Đấy là mối tương quan thân cận chật hẹp.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-15-tn-nam-c-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 15 TN năm C - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

“Người thông luật” (nomikós) là người thông thạo về Luật và chuyên giải thích Luật trong Kinh Thánh. Luca hay dùng từ này (Lc 7,30; 10,25; 11,45.46.52.53; 14,3). Nhưng Luca còn dùng một từ khác, đó là “kinh sư” (grammateús) để chỉ người giỏi về Luật (Lc 5,21; 6,7; 9,22; 11,53). Ý nghĩa hai từ này không khác biệt mấy.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-15-tn-c
Vui Học Thánh Kinh CN 15 TN C

Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? " Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.