kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Học hỏi Phúc Âm: Chúa nhật 2 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A                    Ga 1,29-34
 1.   Ông Gioan làm phép rửa cho dân chúng ở đâu? Đọc Ga 1,28. Bạn có biết vùng đó ở đâu không?
 2.   Đọc Ga 1,6-8.15.19.32.34. Hãy cho biết nhiệm vụ chính của Gioan đối với Đức Giêsu là gì? Ai đã sai Gioan làm việc đó? Đọc Ga 1,6.33.
 3.   Đọc Ga 1,29. Ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu với ai?
 4.   Ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian. Hình ảnh Chiên Thiên Chúa của ông Gioan có nét nào giống với hình ảnh chiên trong các đoạn sách Cựu Ước sau đây không: Xuất hành 12,5; Isaia 53,7; Sáng thế 22,8; Dân số 28,3?
5. Trong Tân Ước, Đức Giêsu có được gọi là Chiên không? Chiên này có gì đặc biệt khác với Cựu Ước? Đọc 1 Côrintô 5,7; Khải huyền 5,6-14; 1 Phêrô 1,19; Gioan 19,14.36.
 1.   Đọc Ga 1,31-33. Dựa vào kinh nghiệm nào mà Gioan đã biết được căn tính của Đức Giêsu?  
 2.   Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29), rồi lại làm chứng Ngài là Con Thiên Chúa (Ga 1,34). Hai tước vị này có liên quan với nhau không?
8. Khi nào Đức Giêsu ban phép rửa trong Thánh Thần? Đọc Ga 20, 22-23.

CÂU HỎI SUY NIỆM: Trong Thánh Lễ, cộng đoàn đọc kinh Lạy Chiên Thiên Chúa. Bạn nghĩ gì về hình ảnh Đức Giêsu là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian?  Hình ảnh này có gì khác với hình ảnh Đức Giêsu là Mục tử, là Bánh, là Ánh sáng, là Cửa…

PHẦN TRẢ LỜI
 1. Ông Gioan làm phép rửa cho dân chúng tại Bêtania, bên kia sông Giođan (Ga 1,28). Không chắc Bêtania này ở đâu, có thể nằm ở vùng Pêrêa, ở phía đông sông Giođan, cách Biển Chết 9 km về phía bắc. Năm 2000 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đi thăm nơi này (nay gọi là Al-Maghtas). Nơi này được coi là di sản thế giới thuộc nước Jordan. Còn có một Bêtania khác, đó là làng quê của hai chị em Mácta và Maria, nằm ở phía tây sông Giođan, trên sườn núi Ô-liu, cách Giêrusalem gần 3 km (x. Ga 11,1).
 2. Nhiệm vụ chính của Gioan, một người được Thiên Chúa sai đến (Ga 1,6.33), là làm chứng về Đức Giêsu cho dân Do-thái, để họ tin vào Ngài (Ga 1,6-8.15.19.32.34). Động từ làm chứng được nhắc đi nhắc lại khi tác giả Tin Mừng thứ tư nói về Gioan.
 3. Gioan 1,29 cho thấy đây là ngày thứ hai của sứ vụ của Đức Giêsu. Trong ngày thứ nhất, Gioan làm chứng trước giới lãnh đạo Do-thái giáo (Ga 1,19.24). Vào ngày thứ hai, Gioan làm chứng cho dân Ítraen (Ga 1,31). Đọc Ga 1,29 ta thấy Gioan đang giới thiệu Đức Giêsu cho những người Ítraen đến với ông để chịu phép rửa.
 4. Gioan giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Trong Cựu Ước, hình ảnh chiên được nhắc đến nhiều lần, mỗi hình ảnh lại có nét khác nhau. Xuất hành 12,5 nói đến chiên Vượt Qua, con chiên không tỳ vết bị giết, thịt được nướng để ăn, còn máu thì bôi lên khung cửa, nhờ đó người Ítraen được an toàn. Isaia 53,7 so sánh người Tôi Trung chịu đau khổ với con chiên bị đem đi làm thịt, không hề mở miệng. Trong Sáng thế 22,8, khi Ixaác hỏi cha về con chiên để dâng làm lễ toàn thiêu, Ápraham trả lời con chiên này Chúa sẽ liệu. Buổi sáng và buổi tối ở Đền Thờ, mỗi ngày phải dâng hai con chiên một tuổi làm lễ toàn thiêu (Dân số 28,3). Chúng ta thấy hình ảnh những con chiên trên đây không hoàn toàn giống với “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” mà Gioan dùng để chỉ Đức Giêsu. Thí dụ: việc giết chiên Vượt Qua không phải là một hy lễ, và chiên Vượt Qua cũng không liên quan gì đến việc xóa tội.
 5. Trong Tân Ước, Đức Giêsu được gọi là Chiên với những nét mới mẻ không có trong Cựu Ước. Gioan Tẩy giả đã gọi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29.36). Thánh Phaolô gọi Đức Ki tô là Chiên Vượt Qua đã chịu hiến tế (1 Cr 5,7). Sách Khải huyền 5,6-14 nói đến một Con Chiên đang đứng, trông như thể đã bị giết. Con Chiên này là hình ảnh Đức Kitô đã đổ máu mình để cứu chuộc cả nhân loại. 1 Phêrô 1,19 khẳng định người tân tòng được cứu chuộc nhờ máu của Đức Kitô là Con Chiên vẹn toàn vô tỳ tích. Gioan 19,14 nói đến giờ thứ sáu là giờ Đức Giêsu sắp bị kết án tử; kể từ giờ này, người Do-thái bắt đầu giết chiên tại Đền Thờ để dùng trong lễ Vượt Qua. Đức Giêsu giống chiên Vượt Qua ở chỗ Ngài không bị đánh giập xương (Ga 19,36).
Nói chung, trong Tân Ước, Đức Giêsu được coi là Con Chiên bị giết, đã đổ máu mình mà cứu chuộc nhân loại khỏi tội.
 1. Gioan nhận ra Đức Giêsu là ai khi ông ban phép rửa trong nước sông Giođan. Đức Giêsu đã đến với ông (Ga 1,29) cùng với đám đông dân chúng. Hai lần ông nhận là mình không biết Ngài (Ga 1,31.33). Nhưng giữa ông và Đấng sai ông là Thiên Chúa có mối tương quan mật thiết. Chính Thiên Chúa cho ông một dấu hiệu để ông nhận ra Đức Giêsu. Ngài là Đấng được Thần Khí ngự xuống và ở lại (Ga 1,33). Gioan đã thấy dấu hiệu này khi ông ban phép rửa cho Đức Giêsu (Ga 1,32), lập tức ông làm chứng về Ngài (Ga 1,34). Ông làm chứng Đức Giêsu là “người đến sau, nhưng lại có trước” (Ga 1,30), là “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33), và là “Con Thiên Chúa” (Ga 1,34).
 2.  Trong cả hai tước vị Chiên Thiên Chúa và Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đều là người của Thiên Chúa. Ngài có ảnh hưởng không chỉ trên dân Do-thái, mà trên cả nhân loại. Là Chiên Thiên Chúa, Ngài có khả năng xóa tội cả trần gian, bằng cách hy sinh mạng sống mình. Là Con Thiên Chúa, Ngài là ánh sáng cho trần gian và chiếu soi mọi người (Ga 1,9). Chính nhờ Con Thiên Chúa mà thế gian được cứu độ (Ga 3,17). Như thế cả hai tước vị này đều nói lên tương quan giữa Đức Giêsu với Thiên Chúa và với cả nhân loại.
 3. Đức Giêsu là Đấng được Thần Khí ngự xuống và ở lại trên Ngài (Ga 1,32.33). Ngài được Thần khí tác động trong suốt sứ vụ của Ngài nơi trần thế. Tuy nhiên, theo Tin Mừng thứ tư, Ngài chỉ ban Thần Khí cho các tín hữu khi Ngài được tôn vinh (x. Ga 7,3). Vào ngày Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ, ngày Ngài được Cha tôn vinh, Ngài đã ban phép rửa trong Thánh Thần cho họ. Ngài đã thổi hơi để ban Thánh Thần và cho họ quyền tha tội (Ga 20,22-23).
 
hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-5-tn-a-lm-anton-nguyen-cao-sieu
Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 5 TN A - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Bài Tin Mừng này nằm ngay sau Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12). Đức Giêsu nói những lời này chủ yếu với các môn đệ của Ngài, nhưng có thể Ngài cũng muốn nói với cả đám đông tin vào Ngài nữa (Mt 5,1-2). Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu dùng nhiều hình ảnh để diễn tả khuôn mặt của người môn đệ: muối, ánh sáng, một thành phố, một ngọn đèn.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-v-thuong-nien-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường niên A

Thắp sáng niềm tin chính là làm cho người ta thấy Chúa qua cách sống của mình. Lời Chúa hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta phải thắp sáng niềm tin bằng làm những việc tốt đẹp. Tốt đẹp không theo kiểu con người, nghĩa là chỉ nhắm đến thành công, danh dự của bản thân, mà quên đi tính chứng tá Tin Mừng phải có trong công việc, cho dù giá phải trả là sự thất bại, thiệt thòi.

vhtk-chua-nhat-5-tn-nam-a
VHTK Chúa Nhật 5 TN Năm A

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

thanh-kinh-bang-hinh-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
Thánh Kinh bằng hình Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon.

vhtk-cn-4-tn-a-va-le-dang-chua-giesu-trong-den-thanh
VHTK CN 4 TN A và Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-3-tn-a-chua-nhat-loi-chua
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 TN A. Chúa Nhật Lời Chúa

Còn Thánh Matthêu thì kể lại sự kiện Đức Giêsu đến ở Capharnaum để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia. Tại đây, bên cạnh biển hồ Galilê, Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài chính là ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi cho thế giới. Con người có khả năng đón nhận ánh sáng này khi quyết tâm hoán cải, đồng thời đón nhận ơn gọi trở nên những người chài lưới các linh hồn, cộng tác với Đức Giêsu trong sứ vụ mang ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân.

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.