kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Thường Niên li-category Hai điều răn (2.6.2016 – Thứ năm Tuần 9 Thường niên)

Hai điều răn (2.6.2016 – Thứ năm Tuần 9 Thường niên)
 
Hai điều răn
 
Lời Chúa: Mc 12, 28b-34
 
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
 
Suy niệm:
 
Trong những ngày cuối tại Giêrusalem,
 
Đức Giêsu bị kéo vào những cuộc tranh luận với nhiều nhóm
 
về quyền, về chuyện nộp thuế, về sự sống lại (Mc 11, 27- 12, 27).
 
Ít có một cuộc đối thoại đúng nghĩa khi người ta chỉ muốn giăng bẫy,
 
và không thực sự muốn kiếm tìm chân lý.
 
Chính vì thế bài Tin Mừng hôm nay là một bất ngờ thú vị.
 
Một kinh sư nghe Đức Giêsu trả lời các đối thủ của mình
 
thì ông có cảm tình và muốn hỏi Ngài câu hỏi mà ông bận tâm.
 
“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” (c. 28).
 
Đức Giêsu thấy thiện tâm của ông, và Ngài đã trả lời nghiêm túc.
 
Ông kinh sư như reo lên khi nghe câu trả lời của Ngài.
 
“Thưa Thầy hay lắm, Thầy nói rất đúng.”
 
Câu trả lời của Đức Giêsu chạm đến điều dường như đã có nơi ông.
 
Ông thích thú lặp lại những lời Ngài đã nói (cc. 32-33).
 
Theo ông, những điều răn đó còn quý hơn hy lễ và lễ toàn thiêu (c. 33).
 
Đức Giêsu vui sướng khi đứng trước một vị kinh sư khôn ngoan và cởi mở.
 
Ngài nói với ông một câu mà chúng ta thèm muốn:
 
“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (c. 34).
 
Vị kinh sư hỏi Đức Giêsu về một điều răn đứng đầu.
 
Ngài đã trả lời tới hai điều răn (c. 31).
 
Hai điều răn này gắn kết với nhau chặt chẽ, nhưng vẫn là hai.
 
Cả hai đều đòi hỏi một thái độ, một chọn lựa diễn tả qua động từ “yêu”.
 
Yêu Thiên Chúa bằng tất cả con người mình
 
bằng trọn cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực,
 
và yêu tha  nhân như yêu chính mình (cc. 29-31).
 
Tình yêu đối với tha nhân không thay thế được tình yêu đối với Thiên Chúa.
 
Tình yêu đối với Thiên Chúa như thanh dọc của thập giá
 
đỡ lấy thanh ngang là tình yêu tha nhân.
 
Sống trọn tình yêu là chấp nhận cả hai thanh gỗ làm nên cây thập giá.
 
Nếu lễ toàn thiêu đòi đốt hoàn toàn lễ vật, và hy lễ đòi giết chết con vật,
 
thì tình yêu đối với Chúa và tha nhân
 
cũng đòi thiêu rụi và giết chết cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ của mình.
 
Chẳng thể nào yêu mà đòi giữ nguyên cái tôi khép kín.
 
Người Kitô hữu hôm nay cũng có thể hỏi Chúa câu hỏi tương tự:
 
Điều răn nào quan trọng hơn cả chi phối mọi lề luật trong Giáo Hội?
 
Chúa cũng sẽ giữ nguyên câu trả lời như ngày xưa.
 
Ngài vẫn tóm mọi điều răn và giới răn trong một động từ đơn giản: yêu.
 
Xin để tình yêu chiếm lấy trái tim của tôi, chi phối mọi chọn lựa,
 
và biến đời tôi thành tình yêu.
 
Cầu nguyện:
 

Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con,
 
nếu Hội Thánh được ví như một thân thể
 
gồm nhiều chi thể khác nhau,
 
thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu
 
một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất.
 
Đó là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu.
 
Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động.
 
Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu,
 
thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng,
 
các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình...
 
Lạy Chúa Giêsu,
 
cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con,
 
ơn gọi của con chính là tình yêu.
 
Con đã tìm thấy
 
chỗ đứng của con trong Hội Thánh:
 
nơi Trái tim Hội Thánh, con sẽ là tình yêu,
 
và như thế con sẽ là tất cả,
 
vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh.
 
Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con,
 
mọi ước mơ của con được thực hiện.
 
(dựa theo lời của thánh Têrêxa)
 
   
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
doi-nay-doi-sau-23-11-thu-bay-tuan-xxxiii-thuong-nien-c
Đời này, đời sau (+ 23/11 - Thứ bảy tuần XXXIII thường niên C).

Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai.

nha-cau-nguyen-22-11-thu-sau-thanh-cecilia-trinh-nu-tu-dao
Nhà cầu nguyện (+ 22/11 - Thứ sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo)

Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Ðã có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” Hằng ngày, Người giảng dạy trong Ðền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

ai-la-me-toi-21-11-thu-nam-duc-me-dang-minh-trong-den-tho
Ai là mẹ tôi? (+ 21/11 - Thứ năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ)

Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

lam-an-sinh-loi-20-11-thu-tu-tuan-xxxiii-thuong-nien-c
Làm ăn sinh lợi (+ 20/11 - Thứ tư tuần XXXIII thường niên C).

Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.”

xuong-mau-di-19-11-thu-ba-tuan-xxxiii-thuong-nien-c
Xuống mau đi (+ 19/11 - Thứ ba tuần XXXIII thường niên C).

Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.

xin-cho-toi-nhin-thay-18-11-thu-hai-tuan-xxxiii-thuong-nien-c
Xin cho tôi nhìn thấy (+ 18/11 - Thứ hai tuần XXXIII thường niên C).

Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi!” Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương xót tôi!”

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.