kinhthanh

TRANG CHỦ li-category GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

giai-dap-phung-vu-tron-tro-cua-nhieu-nguoi-chet-duoc-khong
Giải đáp phụng vụ: Trộn tro của nhiều người chết được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-ai-tham-du-le-chua-nhat-o-nha-tho-chinh-thong-giao-co-chu-toan-luat-buoc-du-le-khong
Giải đáp phụng vụ: Ai tham dự lễ Chúa Nhật ở nhà thờ Chính thống giáo, có chu toàn luật buộc dự lễ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-doc-anh-em-hay-chi-em-trong-kinh-cao-minh-duoc-khong
Giải đáp phụng vụ: Đọc “anh em” hay “chị em” trong Kinh Cáo Mình được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-lam-nghi-thuc-xuc-tro-som-duoc-khong
Giải đáp phụng vụ: Làm nghi thức xức tro sớm được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-tai-sao-thap-bay-ngon-nen-trong-le-dai-trieu-giam-muc
Giải đáp phụng vụ: Tại sao thắp bảy ngọn nến trong lễ đại triều Giám mục?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-linh-muc-noi-loi-tho-tuc-trong-bai-giang-duoc-khong
Giải đáp phụng vụ: Linh mục nói lời thô tục trong bài giảng được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-nguoi-da-ly-di-tai-hon-duoc-ruoc-le-theo-quyen-toa-trong-khong
Giải đáp phụng vụ: Người đã ly dị tái hôn được rước lễ theo quyền “tòa trong” không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-giao-dan-duoc-phep-giang-trong-buoi-cu-hanh-phung-vu-loi-chua-ngoai-thanh-le-khong
Giải đáp phụng vụ: Giáo dân được phép giảng trong buổi Cử hành phụng vụ Lời Chúa ngoài thánh lễ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-duoc-dung-chuong-mo-phat-giao-trong-phung-vu-khong
Giải đáp phụng vụ: Được dùng chuông mõ Phật giáo trong phụng vụ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-la-thu-muc-vu-nao-duoc-doc-thay-cho-bai-giang-le
Giải đáp phụng vụ: Lá thư mục vụ nào được đọc thay cho bài giảng lễ?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-co-the-dua-ten-thanh-giuse-vao-cac-kinh-nguyen-ngoai-bon-kinh-nguyen-thanh-the-chinh-khong
Giải đáp phụng vụ: Có thể đưa tên thánh Giuse vào các Kinh nguyện ngoài bốn Kinh nguyện Thánh Thể chính không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-lan-chuoi-trong-gio-chau-thanh-the-co-duoc-khong
Giải đáp phụng vụ: Lần chuỗi trong giờ chầu Thánh Thể có được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.