kinhthanh

TRANG CHỦ li-category GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

giai-dap-phung-vu-nuoc-duoc-rot-chut-it-vao-mot-hay-nhieu-chen-thanh-co-ruou
Giải đáp phụng vụ: Nước được rót chút ít vào một hay nhiều chén thánh có rượu?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. 

giai-dap-phung-vu-tac-vu-doc-sach-co-the-duoc-trao-sau-tac-vu-giup-le-khong
Giải đáp phụng vụ: Tác vụ Đọc sách có thể được trao sau tác vụ Giúp lễ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-trang-hat-man-coi-duoc-lam-phep-ra-sao
Giải đáp phụng vụ: Tràng hạt Mân côi được làm phép ra sao?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-linh-muc-moi-truyen-chuc-co-phai-la-vi-dong-te-trong-thanh-le-truyen-chuc-cua-ho-khong
Giải đáp phụng vụ: Linh mục mới truyền chức có phải là vị đồng tế trong thánh lễ truyền chức của họ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-khi-nao-linh-muc-vi-pham-an-tich-giai-toi
Giải đáp phụng vụ: Khi nào linh mục vi phạm ấn tích giải tội?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-viec-ket-hon-dan-su-va-ket-hon-ton-giao-duoc-thuc-hien-ra-sao
Giải đáp phụng vụ: Việc kết hôn dân sự và kết hôn tôn giáo được thực hiện ra sao?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma, về liên quan giữa kết hôn dân sự và kết hôn tôn giáo...

giai-dap-phung-vu-xin-cho-biet-cac-muc-do-cua-viec-lam-phep
Giải đáp phụng vụ: Xin cho biết các mức độ của việc làm phép

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-khi-linh-muc-doc
Giải đáp phụng vụ: Khi linh mục đọc "Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi...", thì cộng đoàn đứng phải không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-bai-tin-mung-duoc-hat-trong-cac-thanh-le-nao
Giải đáp phụng vụ: Bài Tin Mừng được hát trong các Thánh lễ nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

giai-dap-phung-vu-linh-muc-lau-moi-bang-khan-lau-chen-duoc-khong
Giải đáp phụng vụ: Linh mục lau môi bằng khăn lau chén được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

sau-khi-chet-va-truoc-khi-song-lai-chua-giesu-o-dau
Sau khi chết và trước khi sống lại, Chúa Giêsu ở đâu?

“Đức Giêsu xuống ngục tổ tông” nghĩa là gì?

dich-tu-paidia-trong-ga-21-5-va-cac-con-hay-cac-chu
Dịch từ “paidia” trong Ga 21,5 và “các con” hay “các chú”?

Trong Ga 21,5, có từ Hy Lạp “paidia”: nên dịch ra là “các con” hay “các chú”?

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.