kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Chuyên đề li-category TIN TỨC li-category Đại Hội Kinh Thánh Toàn Quốc tại Tòa Giám Mục Nha Trang, ngày thứ 2 và 3.

Khởi đầu ngày thứ hai của Đại Hội Kinh Thánh Toàn Quốc, các tham dự viên khởi đầu bằng thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, TGM, tổng Giáo phận Hà Nội chủ tế, cùng quý Đức Cha và Đức hồng y Phêrô.
 

Chia s trong thánh lễ Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, ngài nhấn mạnh với các tham dự viên về sự cần thiết của ơn Thánh Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ là công cụ Ngài, Thiên Chúa dùng chúng ta trong mỗi hoàn cảnh và môi trường khác nhau, nhưng tất cả là để Lời Chúa được lan tỏa…
 
F

Khởi đầu cho khóa Kinh thánh tiếp theo là nghi thức suy tôn Lời Chúa, nghi thức suy tôn Lời Chúa như muốn cho các tham dự viên nhận ra rằng tất cả chúng ta là những người phục vụ Lời, nên Lời Chúa phải được tôn kính, suy tôn và cảm mến…
 
Y

Tiếp theo nghi thức suy tôn là các bài thuyết trình các thuyết trình viên:
Bài thuyết trình 1: Các hoạt động Mục vụ Kinh Thánh trong Giáo phận, ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên (TGM. Gp. Hà Nội)
F

Bài thuyết trình 2: Cử hành Lời Chúa trong gia đình và trong các Nhóm Kitô hữu, ĐGM. Lu-y  Nguyễn Anh Tuấn (GMPT. Gp. Saigon)
J

Bài thuyết trình 3: Dấn thân xã hội – bài học từ nhân vật Tô-bít , Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa SJ  (Gs. Kinh Thánh)
G

Bài Thuyết trình 4:   Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham, Cha Inhaxiô Hồ Thông  (Gs. Kinh Thánh)
 
F

Bài Thuyết trình 6 : Để giúp người giáo dân học hỏi và chia sẻ Lời Chúa, LM. Antôn  Nguyễn Cao Siêu SJ  (Gs. Kinh Thánh) 
V
 
Đại Hội Kinh Thánh Tòa Quốc tại Tòa Giám Mục Nha Trang, ngày thứ 3

Ngày thứ 3, khóa đại hội Kinh thánh khởi đầu bằng thánh lễ lúc 5g30 sáng do Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ chủ sự.
 
KohUSzmmCTPOpU6 IiTGAyG9plYXD9 uNNDrAgHnQq4uDbibUxOtZ9NKFFN3MytNd5wPnExKs6ZznB2UGRa 3HG5YWldsAe8eRuThsjw70T jZg nrA18KUKSQVR754xhUbT9VsUdUUF9QyJPQdv2Dlq1QUKSTfaypZspj20RL1 R4tkfk3TRL1b3 j GH7cVldqgeKpJuiY9127Wa1NeZZX VRT2zeSWgMg8Ec4T5yBVY Zi3s1ZWXkF8lfV o


sau đó 8g00 nghi thức suy tôn Lời Chúa
 
sYgg g jurq3T8uDcoTvwVxbPccZYVTNxGbgh4yz3xfKtU BA8nzSg 5B8mfuB3i8ir0sayjwr5JD2SbZl50QG8Sk0hJGjIj3MsauC8QtJq1TrefGyQ8xhn4jblJRGZjLvUKr2TdcYRr5gdwL2QTqlE0He0gueF8jeqhJF5cgn5QbE3eyvLz9QKk RxABsYcI39q4 idJYqtLx Ag4JeaHQDZv2Jlw5jrJlXHNucmu2p0ndD3Y2Ifxa NvWYVMf

và các tham dự viên tiếp tục nghe những chia sẻ của các thuyết trình viên, khởi đầu là Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, chia sẻ với đề tài: Lời Chúa trong Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng
 
f4FqIlJyncjVMNkPOdNDO3lEIk6XaPDTZDq9PDnfVLRUFCHK1Y7QINMnnWMkVn96ganxf1ypLbamReZIpFqzTBuJVJSq7RBDVzf1b dOR0OHSh1OY0pMuW8TkT3ndbm7 l8jA5dsh8SdBw02yB9JMphafLRAuPMX HHxTUVt5qWP1UzZ68AUQBeX ChNouEpGnjELydlfPXcpEP6mDqqHrPmDBXZ5TWggCvR5YgxpbQGEX9E7GiQCiIZbJUrtd

Bài thuyết trình: Giới trẻ và việc lắng nghe Lời Chúa,  Lm. Gioan  Lê Quang Việt (Thư ký UB MV Giới trẻ)
 
x27ru RigpVFKOlVrOklKMRU2 QOATS5v9QfyeNI0jZ3YFLs XoYdTx1j6v6A5yJqMdVmBMNh3X5dHPJG5 7RjyB3mZrWETizWiz6mYzSnyfLRPrtxi Mdk7AEvz 8Xd7qTLuD8r Xk1AFI6KlfpwR zd Cihq gAsocSrYX97jMPVZiypferJymVov98RdFJQikHqzIBupTH 7hQvf Fu23xIhuMLXy sOsHo1nGXOUJCAtkSlCcmlUIkNvxY2

Chiều lúc 14g30, các tham dự viên tiếp tục lắng nghe chia sẻ của LM. Giuse Trần Hòa Hưng SDB (TK UBKT) về đề tài  Giới thiệu Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo (CBF)
zAeWD8L34HvPP D40qEc7u1mxxJ6CM7uGrbJUarKV1LZzGJstle0 2M0tJL9M4Q0XJtFBrhEuNraC0LCPZeOBvV1DQMuFemJPysOvgjUCZOBUEGWIwE4wSfzFR0nwDWOczf1t0bDXdbSBUjDgbWOhkhW5TWx8jgIwTgB6lmBPszPP4YWMzomsFqlSi 6ZEaTXAVvYzTxTqdLTwfb5p3JI3VycKB5L8HZ2uSj6vU5wf7j0QxwneC2qgU9BeW10 j

Sau cùng là phần đúc kết 3 ngày đại hội Kinh thánh toàn quốc của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh
 
kxjsjM91ZCpMHMmhNyHpD8n BKsvZBlZYx5Av2OfpajNzQP0VjdjLaNNtsP078XJTblkQm3uZoBnMOqgVLbIG3YKF82vOPqU1thGOeKRHgOtnKf496FjmTaK2arOpPms9zz1nV8 fsAngbEjJfHqMYAzmmeo62FQSwmvyDUq 2PSYDQuY6HRfIVy21gtejIKG7ryB86m1E1abgwC4JrzBLa5wYyvmMoJIepNXyYMwRI3wf3AemrGvKVA7FbYSKP

Bài cám ơn của Cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc đối với Đức Cha Giuse, quý Đức Cha, quý Cha thuyết trình viên cùng toàn thể các tham dự viên
 
SF9nRTT5V1mKJWt0eo2AqMHHcYceaGJg5OXviZsRER3hiBj3YBiFlCo8bvkNbTqf0qk oZbqMZneHG38lOX5dxT0x2C3BTAC8TtTtjIFzvFa3OoB61fN TrS58RR5sMNkxpW q4tWyAU7n0HX2C cc6wh5WqV3SpiyMT0UZ4E6utPnJDwW8uJXzyU5bcuENzTcHzfG1HtT3mKV T8FIpI9ALLbpwFYor46JFg4j3d0apL9TwlbhdtvN5jLPPjXJ

Giờ chầu tạ ơn kết thúc đại hội
e4d7pX3T S Lc2Ar 00s2B3EC BMS2nVCFfRh6NkZeBppHTHwz BqurAFY gtf7ZSbAxUughWg0XE4CU1xxM2K1mQW3iAKxUKbNcUIiJGQ4R9scqrUmt8NmevEvl7Eks4AxQMDeQNnxv3ThzqSj3hH6t3ZmkzPHmvxwJATqaChYlLJsAM1uSxb2UCF7ZQjJUdQ2159sXEUr3AIh7cgZAVijF2VKHrLBeS65VUn lNNXs6KQSqm4Gyih1S5bMLeR


XEM THÊM HÌNH ẢNH

 
BTTGP
chu-de-dai-hoi-gia-dinh-the-gioi-2021-“tinh-yeu-gia-dinh-on-goi-va-con-duong-nen-thanh”
Chủ đề Đại hội Gia đình Thế giới 2021: “Tình yêu gia đình: Ơn gọi và con đường nên thánh”

Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố chủ đề cho Đại hội Gia đình Thế giới năm 2021, sẽ được tổ chức tại Rôma. “Tình yêu gia đình: Ơn gọi và con đường nên thánh” là chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô lựa chọn cho Đại hội Gia đình Thế giới tiếp theo, sẽ diễn ra tại Rôma từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm 2021. Một tuyên bố của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống giải thích rằng, vì sự kiện này sẽ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 5 năm Tông Huấn ‘Amoris Laetitia’ và 3 năm sau khi ban hành Tông Huấn ‘Gaudete et Exsultate’, nên “mục đích chính là nhằm nhấn mạnh tình yêu gia đình như là một ơn gọi và một cách thức để nên thánh...

xem-lai-viec-hat-tung-ho-tin-mung-va-ca-tien-le
Xem lại việc hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ

Một trong những yếu tố quan trọng để nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét sự tiến hóa của phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ của Hội Thánh nói chung và thánh nhạc nói riêng là một thực tại sống động (một sự ký thác/kho báu sống động), cho nên không ngừng được cải cách (“semper reformanda”), nghĩa là không bao giờ có lời cuối cùng cho công cuộc này. Trái lại, phụng vụ luôn có sự thay đổi, tiến hóa và phát triển cần thiết qua thời gian cho phù hợp với thời đại, với văn hóa, với sức sống của Hội Thánh, với những nghiên cứu mới nhất của khoa thần học và phụng vụ…

y-cau-nguyen-thang-5-2019-giao-hoi-phi-chau-mot-hat-giong-cua-su-hiep-nhat
Ý cầu nguyện Tháng 5/2019: Giáo Hội Phi Châu, một hạt giống của Sự Hiệp Nhất

Cầu cho Giáo Hội Phi Châu, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này. Các xung đột về chủng tộc, ngôn ngữ và bộ lạc ở châu Phi có thể được khắc phục để thúc đẩy sự hiệp nhất trong đa dạng. Tôi muốn cảm ơn các nữ tu, các linh mục, giáo dân và các nhà truyền giáo vì công cuộc dựng xây sự đối thoại và hòa giải giữa các lĩnh vực khác nhau trong xã hội châu Phi. Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội tại Phi Châu, với sự quyết tâm của các thành viên, có thể trở nên hạt giống hiệp nhất giữa các cá nhân và là dấu hiệu hy vọng cho lục địa này.

goi-y-muc-vu-nam-2019-bai-6-buoc-di-trong-anh-sang-chan-ly-su-phan-dinh
Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 6: Bước đi trong ánh sáng chân lý: Sự Phân định

Đối với các gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, Hội thánh ý thức mình phải kiên nhẫn và trong yêu thương đồng hành, dưới ánh sáng Lời Chúa giúp họ phân định để nhận ra sự thật tình trạng hiện tại còn xa với sự thật của tình yêu như Thiên Chúa muốn. Hội thánh ý thức luật tiệm tiến là tiêu chuẩn căn bản của sự phân định và sẽ không thực hành được nếu không có sự đồng hành. Vậy, phân định là gì?

bai-huan-luyen-hang-thang-cua-uy-ban-giao-dan-bai-12
Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân (BÀI 12)

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian… Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17:14-19)

duc-kito-phuc-sinh-niem-hy-vong-cua-cac-gia-dinh-gap-kho-khan
Đức Kitô Phục Sinh - Niềm hy vọng của các gia đình gặp khó khăn.

Sự hiện diện của Đấng Phục Sinh là sự hiện diện tuy âm thầm nhưng mãnh liệt, sẽ khơi dậy nơi các gia đình đang gặp khó khăn ngọn lửa hy vọng tưởng chừng đã lịm tắt. Ngài sẽ giúp các gia đình mở ra cánh cửa tương lai tưởng chừng đã khóa chặt. Đấng Phục Sinh sẽ lại đổ đầy yêu thương nơi các gia đình, tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu. Tương lai của các gia đình được đảm bảo không phải vì những hứa hẹn về một tương lai rực rỡ thành công hay một sự nghiệp hiển hách, nhưng là một tương lai được đảm bảo bởi sự hiện diện và đồng hành của Chúa Kitô Phục Sinh. Vì có Chúa là có tất cả. Halleluia

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.