kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

duc-tin-va-toi-loi
Đức tin và tội lỗi

Tin vào Đức Kitô là tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa,

giao-ly-tin-ly-bai-18-toi-tin-co-hoi-thanh-hang-co-o-khap-the-nay
Giáo lý Tín lý - Bài 18: Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này

Giáo lý Tín lý - Bài 18, “Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này”.

giao-ly-tin-ly-bai-17-toi-tin-kinh-duc-chua-thanh-than
Giáo lý Tín lý - Bài 17: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Giáo lý Tín lý - Bài 17, “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần”.

giao-ly-tin-ly-bai-16-boi-troi-lai-xuong-phan-xet-ke-song-va-ke-chet
Giáo lý Tín lý - Bài 16: Bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết

Giáo lý Tín lý - Bài 16, “Bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.

giao-ly-tin-ly-bai-15-len-troi-ngu-ben-huu-duc-chua-cha-phep-tac-vo-cung
Giáo lý Tín lý - Bài 15: Lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng

Giáo lý Tín lý - Bài 15, “Lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”.

giao-ly-tin-ly-bai-14-ngay-thu-ba-boi-trong-ke-chet-ma-song-lai
Giáo lý Tín lý - Bài 14: Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại

Giáo lý Tín lý - Bài 14, “Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại.

giao-ly-tin-ly-bai-13-chiu-nan-doi-quan-pontio-pilato-chiu-dong-dinh-tren-cay-thanh-gia-chet-va-tang-xac-xuong-nguc-to-tong
Giáo lý Tín lý - Bài 13: Chịu nạn đời quan Pontiô Pilatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và táng xác xuống ngục tổ tong

Giáo lý Tín lý - Bài 13, “Chịu nạn đời quan Pontiô Pilatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và táng xác xuống ngục tổ tông.

giao-ly-tin-ly-bai-12-boi-phep-duc-chua-thanh-than-ma-nguoi-xuong-thai-sinh-boi-ba-maria-tron-doi-dong-trinh
Giáo lý Tín lý - Bài 12: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria trọn đời đồng trinh

Giáo lý Tín lý - Bài 12, “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria trọn đời đồng trinh”.

giao-ly-tin-ly-bai-11-toi-tin-kinh-duc-chua-giesu-kito-la-con-mot-duc-chua-cha-cung-la-chua-chung-toi
Giáo lý Tín lý - Bài 11: Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi

Giáo lý Tín lý - Bài 11,Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi”.

giao-ly-tin-ly-bai-10-troi-dat
Giáo lý Tín lý - Bài 10: Trời đất

Giáo lý Tín lý - Bài 10, “Trời đất”.

giao-ly-tin-ly-bai-9-dung-nen
Giáo lý Tín lý - Bài 9: Dựng nên

Giáo lý Tín lý - Bài 9, “Dựng nên”.

giao-ly-tin-ly-bai-8-phep-tac-vo-cung
Giáo lý Tín lý - Bài 8: Phép tắc vô cùng

Giáo lý Tín lý - Bài 8, “Phép tắc vô cùng”.

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.