kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

giao-ly-tin-ly-bai-15-len-troi-ngu-ben-huu-duc-chua-cha-phep-tac-vo-cung
Giáo lý Tín lý - Bài 15: Lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng

Giáo lý Tín lý - Bài 15, “Lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”.

giao-ly-tin-ly-bai-14-ngay-thu-ba-boi-trong-ke-chet-ma-song-lai
Giáo lý Tín lý - Bài 14: Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại

Giáo lý Tín lý - Bài 14, “Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại.

giao-ly-tin-ly-bai-13-chiu-nan-doi-quan-pontio-pilato-chiu-dong-dinh-tren-cay-thanh-gia-chet-va-tang-xac-xuong-nguc-to-tong
Giáo lý Tín lý - Bài 13: Chịu nạn đời quan Pontiô Pilatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và táng xác xuống ngục tổ tong

Giáo lý Tín lý - Bài 13, “Chịu nạn đời quan Pontiô Pilatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và táng xác xuống ngục tổ tông.

giao-ly-tin-ly-bai-12-boi-phep-duc-chua-thanh-than-ma-nguoi-xuong-thai-sinh-boi-ba-maria-tron-doi-dong-trinh
Giáo lý Tín lý - Bài 12: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria trọn đời đồng trinh

Giáo lý Tín lý - Bài 12, “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria trọn đời đồng trinh”.

giao-ly-tin-ly-bai-11-toi-tin-kinh-duc-chua-giesu-kito-la-con-mot-duc-chua-cha-cung-la-chua-chung-toi
Giáo lý Tín lý - Bài 11: Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi

Giáo lý Tín lý - Bài 11,Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi”.

giao-ly-tin-ly-bai-10-troi-dat
Giáo lý Tín lý - Bài 10: Trời đất

Giáo lý Tín lý - Bài 10, “Trời đất”.

giao-ly-tin-ly-bai-9-dung-nen
Giáo lý Tín lý - Bài 9: Dựng nên

Giáo lý Tín lý - Bài 9, “Dựng nên”.

giao-ly-tin-ly-bai-8-phep-tac-vo-cung
Giáo lý Tín lý - Bài 8: Phép tắc vô cùng

Giáo lý Tín lý - Bài 8, “Phép tắc vô cùng”.

giao-ly-tin-ly-bai-7-la-cha
Giáo lý Tín lý - Bài 7: Là Cha

Giáo lý Tín lý - Bài 7, “Là Cha”.

doi-song-noi-tam-trong-cuoc-doi-phuc-vu-tan-hien
Đời sống nội tâm trong cuộc đời phục vụ tận hiến

Trong cuộc đời phục vụ tận hiến, mối bận tâm đầu tiên luôn thúc bách tâm hồn người tông đồ chắc phải là mối bận tâm tìm kiếm để chân nhận ý Thiên Chúa và lần theo con đường của Ngài.

giao-ly-tin-ly-bai-6-duc-chua-troi
Giáo lý Tín lý - Bài 6: Đức Chúa Trời

Giáo lý Tín lý - Bài 6, “Đức Chúa Trời”.

giao-ly-tin-ly-bai-5-tin-kinh
Giáo lý Tín lý - Bài 5: Tin kính

Giáo lý Tín lý - Bài 5, “Tin kính”.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.