kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

ban-co-the
Bạn có thể!

Việc nhận ra những kẻ thù của lòng tin sẽ giúp bạn đi trên con đường hạnh phúc, thoả nguyện và thành công hơn.

giao-ly-tin-ly-phu-luc-b-le-giang-sinh
Giáo lý Tín lý - Phụ lục B (Lễ Giáng Sinh)

Giáo lý Tín lý - Phụ lục B (Lễ Giáng Sinh).

giao-ly-tin-ly-phu-luc-a-le-cac-thanh
Giáo lý Tín lý - Phụ lục A (Lễ Các Thánh)

Giáo lý Tín lý - Phụ lục A (Lễ Các Thánh).

giao-ly-tin-ly-bai-22-toi-tin-hang-song-vay
Giáo lý Tín lý - Bài 22: Tôi tin hằng sống vậy

Giáo lý Tín lý - Bài 22, “Tôi tin hằng sống vậy”.

giao-ly-tin-ly-bai-21-toi-tin-xac-loai-nguoi-ngay-sau-song-lai
Giáo lý Tín lý - Bài 21: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại

Giáo lý Tín lý - Bài 21, “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”.

giao-ly-tin-ly-bai-20-toi-tin-phep-tha-toi
Giáo lý Tín lý - Bài 20: Tôi tin phép tha tội

Giáo lý Tín lý - Bài 20, “Tôi tin phép tha tội”.

giao-ly-tin-ly-bai-19-cac-thanh-thong-cong
Giáo lý Tín lý - Bài 19: Các Thánh thông công

Giáo lý Tín lý - Bài 19, “Các Thánh thông công”.

duc-tin-va-toi-loi
Đức tin và tội lỗi

Tin vào Đức Kitô là tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa,

giao-ly-tin-ly-bai-18-toi-tin-co-hoi-thanh-hang-co-o-khap-the-nay
Giáo lý Tín lý - Bài 18: Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này

Giáo lý Tín lý - Bài 18, “Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này”.

giao-ly-tin-ly-bai-17-toi-tin-kinh-duc-chua-thanh-than
Giáo lý Tín lý - Bài 17: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Giáo lý Tín lý - Bài 17, “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần”.

giao-ly-tin-ly-bai-16-boi-troi-lai-xuong-phan-xet-ke-song-va-ke-chet
Giáo lý Tín lý - Bài 16: Bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết

Giáo lý Tín lý - Bài 16, “Bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.

giao-ly-tin-ly-bai-15-len-troi-ngu-ben-huu-duc-chua-cha-phep-tac-vo-cung
Giáo lý Tín lý - Bài 15: Lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng

Giáo lý Tín lý - Bài 15, “Lên Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.