kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

suy-niem-chu-giai-loi-chua-cn-iii-tn-a-chua-nhat-loi-chua-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III TN A. Chúa Nhật Lời Chúa - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Vào ngày lễ kính thánh Giê-rô-ni-mô vừa qua (30/09/2019), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ban Tông Sắc Aperuit Illis (“Ngài đã mở trí cho họ”) để thiết lập Chúa Nhật III Thường Niên là Chúa Nhật Lời Chúa. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Đức Cha Vinh Sơn chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh ấn định Chúa Nhật III Thường Niên dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố Lời Chúa.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-cn-ii-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay đều xoay quanh một chủ đề: Người Tôi Trung của Thiên Chúa có sứ mạng cứu độ muôn người. Sau cùng, Gioan Tẩy Giả là người tôi tớ tự xóa mình trước Đấng mà ông có sứ mạng chuẩn bị và làm chứng cho Ngài.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-cn-i-tn-a-chua-gie-su-chiu-phep-rua-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN I TN A: Chúa Giê-su chịu phép rửa. - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Theo chu trình năm Phụng Vụ, Chúa Nhật I Thường Niên tưởng niệm sự kiện Đức Giê-su chịu phép rửa. Phép rửa nầy được liên kết với cuộc tấn phong diễn ra trong một cuộc Thần Hiển. Đó là lý do tại sao các Giáo Hội Đông Phương cử hành việc Chúa Giê-su chịu phép rửa như một trong ba cuộc Thần Hiển: lễ Hiễn Linh, lễ Đức Giê-su chịu phép rửa và lễ Chúa Giê-su Biến Hình.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-le-hien-linh-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội, Bí Tích Hiệp Nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình. Được soi lối chỉ đường từ một hiện tượng thiên nhiên: ánh sao lạ, đến Lời Chúa, các nhà chiêm tinh, tiên trưng Giáo Hội, đến thờ lạy Đấng Cứu Thế.

suy-nim-ch-gii-li-cha-l-c-maria-m-thin-cha-lm-inhaxi-h-thng-2
Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Khi tuyên xưng Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta khẳng định niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, Ngài thật sự là Con Thiên Chúa nhưng cũng thật sự là Con của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trong biến cố Nhập Thể. Lễ kính trọng thể “Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa” có gốc tích rất lâu đời và được phổ biến trên khắp thế giới.

suy-nim-ch-gii-li-cha-l-thnh-gia-lm-inhaxi-h-thng-2
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Lễ Thánh Gia nhắc chúng ta nhớ lại những năm tháng thầm lặng trong thời thơ ấu và niên thiếu của Đức Giê-su, dưới mái ấm gia đình của thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a. Gia đình Na-da-rét là mẫu gương cho tất cả mọi gia đình. Trong ngày lễ Thánh Gia, Tin Mừng về Thời Thơ Ấu của Đức Giê-su theo thánh Mát-thêu tập trung vào thánh Giu-se là gia trưởng của gia đình Na-da-rét.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-le-ngay-giang-sinh-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ NGÀY GIÁNG SINH - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa của ngày lễ này tiếp tục mời gọi chúng ta suy gẫm sâu xa về biến cố Nhập Thể: Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thân làm người để cứu độ chúng ta. Bản văn này là Tựa Ngôn của Tin Mừng thứ tư; Tựa Ngôn này cho chúng ta những tư tưởng thần học cao siêu về biến cố Nhập Thể.

suy-nim-ch-gii-li-cha-l-m-ging-sinh-lm-inhaxi-h-thng-2
Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐÊM GIÁNG SINH - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Lễ Giáng Sinh được ghi nhận vào thế kỷ thứ tư. Thật ra, các giáo hội Đông Phương đã cử hành Sinh Nhật của Đức Giê-su rồi. Họ tưởng niệm vào ngày mồng 6 tháng giêng, dưới danh xưng lễ “Hiển Linh” bao gồm ba biến cố Đức Giê-su tỏ mình cách công khai: các nhà đạo sĩ đến thờ lạy Hài Nhi, Đức Giê-su chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy giả, và tiệc cưới Ca-na.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-cn-iv-mua-vong-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN IV Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phung Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng xoay quanh cùng một đề tài: Đấng Mê-si-a, “con vua Đa-vít”. Tin Mừng tường thuật “Biến Cố Truyền Tin” cho thánh Giu-se. Sứ thần mặc khải cho thánh nhân nguồn gốc thần linh của người con mà Đức Trinh Nữ Ma-ri-a cưu mang, và xin thánh nhân nhận đứa con này làm nghĩa tử để tháp nhập con trẻ vào dòng dõi vua Đa-vít.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-cn-iii-mua-vong-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Hằng năm vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Phụng Vụ Lời Chúa mời gọi người Ki tô hữu hãy vui lên vì đại lễ Giáng Sinh sắp đến gần rồi. Tin Mừng thuật lại việc Gioan Tẩy Giả trong cảnh tù ngục đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giê-su có phải Ngài là Đấng Mê-si-a hay không. Chúa Giê-su đáp lại bằng cách nhấn mạnh rằng Tin Mừng được loan báo cho những người nghèo hèn và bất hạnh...

suy-niem-chu-giai-loi-chua-cn-ii-mua-vong-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II Mùa Vọng A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật này nêu bật hai viễn cảnh thời Mê-si-a: viễn cảnh xa là sấm ngôn của I-sai-a vào thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên, và viễn cảnh gần là lời loan báo của thánh Gioan Tẩy Giả vào thời Đức Giê-su. Hai viễn cảnh này sẽ được thực hiện ở nơi Chúa Ki-tô và bởi Chúa Ki-tô, như thánh Phao-lô giúp chúng ta hiểu điều này.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-le-duc-me-vo-nhiem-nguyen-toi-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa ngày lễ hôm nay nêu bật tấm lòng nhân ái và yêu thương của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ nhân loại, khởi đi từ lời loan báo cứu độ ngay khi hai ông bà nguyên tổ vị phạm lệnh truyền của Người khiến tội lỗi tràn vào công trình sáng tạo của Người như một vết dầu loang (Bài Đọc I) cho đến khi Con của Người nhập thể trong cung lòng trinh khiết vẹn toàn của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a (Tin Mừng).

1 2 3 4 5 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.