kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CÁC VĂN KIỆN

khai-mac-thuong-hoi-dong-giam-muc-ban-ve-loi-chua
Khai mạc Thượng hội đồng Giám mục bàn về Lời Chúa

Sau đây là bản dịch nguyên văn bài huấn dụ của Đức Bênêđitô XVI trước khi đọc kinh Truyền tin trưa 5-10 tại quảng trường thánh Phêrô.

lien-hiep-kinh-thanh-cong-giao-dai-hoi-vii-dar-es-salaam-tanzania-chau-phi-24-6-3-7-2008-tuyen-bo-chung-ket
Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo - Đại Hội VII, Dar es Salaam - Tanzania, Châu Phi, 24/6 – 3/7/2008 - TUYÊN BỐ CHUNG KẾT

Từ ngày 24-6 đến 03-7 năm nay, Đại Hội VII của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo (CBF) đã diễn ra tại Thành phố Dar es Salaam (Tanzania). Và đây là bản Tuyên bố chung kết để giới thiệu kết quả của Đại Hội.

thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-lan-thu-xii-loi-thien-chua-trong-doi-song-va-su-mang-cua-hoi-thanh-4
Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII: LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (4)

Đây là bản dịch Phần cuối cùng, tức Chương III và Kết của Bản văn Lineamenta cho THĐGMTG lần XII.

thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-lan-thu-xii-loi-thien-chua-trong-doi-song-va-su-mang-cua-hoi-thanh-1
Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII: LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (1)

Đây là bản dịch Lời nói đầu và Dẫn nhập của Bản văn Lineamenta cho THĐGMTG lần XII sắp tới.

huan-thi-kinh-thanh-va-kito-hoc-uy-ban-kinh-thanh-giao-hoang-1984
Huấn thị “Kinh Thánh và Kitô học” - Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng 1984

Tiểu Ban Mục Vụ Kinh Thánh xin giới thiệu Bản dịch Huấn thị “Kinh Thánh và Kitô học” mà Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng đã phổ biến vào năm 1984 và đến nay vẫn còn là một bản văn hướng dẫn rất tốt công việc nghiên cứu Kitô học. Đây là Phần I của Huấn thị.

hien-che-tin-ly-ve-mac-khai-cua-thien-chua-phan-ii
HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA (Phần II)

Dù Công đồng Vatican II đã bế mạc hơn 40 năm, Hiến chế Tin lý vế Mạc Khải Lời Thiên Chúa vẫn là bản văn quan trọng đã được Huấn quyền ban hành nhằm hướng dẫn việc học hỏi Kinh Thánh. Bản văn đã được Giáo Hoàng Học Viện Piô X dịch và xuất bản năm 1972. Sau năm 1975, một nhóm linh mục đã duyệt lại Bản dịch ấy. Vào năm 2005, Ủy Ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt-nam đã ra bản dịch chính thức sau đây. Riêng Lời giới thiệu và các chú thích nhằm minh họa bản văn, chúng tôi xin lấy từ Bản dịch GHHV Piô X. 

hien-che-tin-ly-ve-mac-khai-cua-thien-chua-phan-i
HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA ( Phần I )

Dù Công đồng Vatican II đã bế mạc hơn 40 năm, Hiến chế Tin lý vế Mạc Khải Lời Thiên Chúa vẫn là bản văn quan trọng đã được Huấn quyền ban hành nhằm hướng dẫn việc học hỏi Kinh Thánh. Bản văn đã được Giáo Hoàng Học Viện Piô X dịch và xuất bản năm 1972. Sau năm 1975, một nhóm linh mục đã duyệt lại Bản dịch ấy. Vào năm 2005, Ủy Ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt-nam đã ra bản dịch chính thức sau đây. Riêng Lời giới thiệu và các chú thích nhằm minh họa bản văn, chúng tôi xin lấy từ Bản dịch GHHV Piô X.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.