kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CÁC VĂN KIỆN

hien-che-tin-ly-ve-mac-khai-cua-thien-chua-phan-i
HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA ( Phần I )

Dù Công đồng Vatican II đã bế mạc hơn 40 năm, Hiến chế Tin lý vế Mạc Khải Lời Thiên Chúa vẫn là bản văn quan trọng đã được Huấn quyền ban hành nhằm hướng dẫn việc học hỏi Kinh Thánh. Bản văn đã được Giáo Hoàng Học Viện Piô X dịch và xuất bản năm 1972. Sau năm 1975, một nhóm linh mục đã duyệt lại Bản dịch ấy. Vào năm 2005, Ủy Ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt-nam đã ra bản dịch chính thức sau đây. Riêng Lời giới thiệu và các chú thích nhằm minh họa bản văn, chúng tôi xin lấy từ Bản dịch GHHV Piô X.

hien-che-tin-ly-ve-mac-khai-cua-thien-chua-phan-ii
HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA (Phần II)

Dù Công đồng Vatican II đã bế mạc hơn 40 năm, Hiến chế Tin lý vế Mạc Khải Lời Thiên Chúa vẫn là bản văn quan trọng đã được Huấn quyền ban hành nhằm hướng dẫn việc học hỏi Kinh Thánh. Bản văn đã được Giáo Hoàng Học Viện Piô X dịch và xuất bản năm 1972. Sau năm 1975, một nhóm linh mục đã duyệt lại Bản dịch ấy. Vào năm 2005, Ủy Ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt-nam đã ra bản dịch chính thức sau đây. Riêng Lời giới thiệu và các chú thích nhằm minh họa bản văn, chúng tôi xin lấy từ Bản dịch GHHV Piô X. 

huan-thi-kinh-thanh-va-kito-hoc-uy-ban-kinh-thanh-giao-hoang-1984
Huấn thị “Kinh Thánh và Kitô học” - Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng 1984

Tiểu Ban Mục Vụ Kinh Thánh xin giới thiệu Bản dịch Huấn thị “Kinh Thánh và Kitô học” mà Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng đã phổ biến vào năm 1984 và đến nay vẫn còn là một bản văn hướng dẫn rất tốt công việc nghiên cứu Kitô học. Đây là Phần I của Huấn thị.

thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-lan-thu-xii-loi-thien-chua-trong-doi-song-va-su-mang-cua-hoi-thanh-1
Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII: LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (1)

Đây là bản dịch Lời nói đầu và Dẫn nhập của Bản văn Lineamenta cho THĐGMTG lần XII sắp tới.

thuong-hoi-dong-giam-muc-the-gioi-lan-thu-xii-loi-thien-chua-trong-doi-song-va-su-mang-cua-hoi-thanh-4
Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII: LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (4)

Đây là bản dịch Phần cuối cùng, tức Chương III và Kết của Bản văn Lineamenta cho THĐGMTG lần XII.

lien-hiep-kinh-thanh-cong-giao-dai-hoi-vii-dar-es-salaam-tanzania-chau-phi-24-6-3-7-2008-tuyen-bo-chung-ket
Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo - Đại Hội VII, Dar es Salaam - Tanzania, Châu Phi, 24/6 – 3/7/2008 - TUYÊN BỐ CHUNG KẾT

Từ ngày 24-6 đến 03-7 năm nay, Đại Hội VII của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo (CBF) đã diễn ra tại Thành phố Dar es Salaam (Tanzania). Và đây là bản Tuyên bố chung kết để giới thiệu kết quả của Đại Hội.

khai-mac-thuong-hoi-dong-giam-muc-ban-ve-loi-chua
Khai mạc Thượng hội đồng Giám mục bàn về Lời Chúa

Sau đây là bản dịch nguyên văn bài huấn dụ của Đức Bênêđitô XVI trước khi đọc kinh Truyền tin trưa 5-10 tại quảng trường thánh Phêrô.

phat-bieu-cua-duc-cha-vo-duc-minh-tai-thuong-hoi-dong-giam-muc
Phát biểu của Đức Cha Võ Đức Minh tại Thượng Hội Đồng Giám Mục

 
Đây là tóm tắt bài tham luận của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh tại THĐGM

la-parole-de-dieu-dans-la-vie-et-la-mission-de-l’-eglise-du-christ-au-vietnam
La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’ Eglise du Christ au Vietnam


Đây là bài tham luận bằng tiếng Pháp mà Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã đọc tại THĐGM vào sáng ngày 11-10-2008.

1 2 3 4 5 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.